Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Wat we doen

Wat doet de NVP?

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen creëert een plaats waar kennis, ervaringen en inspiratie rondom pleeggezinnen worden samengebracht. Samen zorgen we voor ruimte zodat pleeggezinnen kunnen doen waar zij goed in zijn: een fijne plek bieden waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot stabiele volwassenen.

In ons werk zoeken we verbinding met pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in een pleeggezin. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en weten wat er nodig is om goede pleegzorg te bieden. Daarnaast werken we zoveel mogelijk samen met andere organisaties die zich sterk maken voor innovatie en verbetering in de pleegzorg. Samen vormen we een sterk netwerk, voor en door pleeggezinnen!

Hieronder vind je meer informatie over de werkzaamheden en projecten van de NVP.

Jaaroverzicht NVP 2019

Benieuwd wat de NVP in 2019 deed om de pleegzorg in Nederland te verbeteren, samen met pleeggezinnen en samenwerkingspartners? Je leest het in ons jaaroverzicht! 

Jaaroverzicht NVP 2019

Helpdesk

Heb je een vraag over pleegzorg waar je niet uit komt? Onze helpdesk denkt met je mee en ondersteunt waar mogelijk. We zoeken met veel plezier uit wat je rechten en plichten zijn als pleegouder of pleegkind, denken met je mee of geven advies. 

Lees meer

Jeugdhulp in gezinsvormen

Gemeenten worden zich, enkele jaren na de ‘transitie’, meer en meer bewust van het belang van pleegzorg en andere vormen van ‘jeugdhulp in gezinsvormen’. Nu wettelijk is vastgelegd dat kinderen het recht hebben om zo thuis mogelijk op te groeien, is het tijd dat zij daar een duidelijke visie en aanpak voor ontwikkelen. De NVP helpt hen daarbij.

Lees meer

JongWijs

JongWijs is een netwerk van jongeren en jongvolwassenen met ervaring in een pleeggezin, gezinshuis of jeugdzorgboerderij. Het is een enthousiaste club ervaringsdeskundigen die samen een netwerk vormen om ervaringen te delen, workshops te verzorgen en verschillende projecten uit te voeren. 

Lees meer

Kinderen van pleegouders, een vergeten groep?

Voor eigen kinderen van pleegouders is de komst van een pleegkind in het gezin behoorlijk wennen. Het kan heel leuk zijn, maar het kan ook lastig en moeilijk zijn. Het is belangrijk dat er goed naar eigen kinderen van pleegouders geluisterd wordt en dat zij hulp en ondersteuning krijgen als dat nodig is. Samen met het NJi en pleegzorgorganisaties werken we eraan om hier bewustzijn over te creëren bij pleegouders en pleegzorgbegeleiders.  

Lees meer

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

In het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg werken we samen met het NJi en Jeugdzorg Nederland aan het terugdringen van breakdown en het voorkomen van uitval van pleegouders. Dit moet ervoor zorgen dat pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezin meemaken. 

Lees meer

Versterken van de kracht van pleegouders

Samen met Jeugdzorg Nederland werkt de NVP aan het programma Versterken van de kracht van pleegouders. Pleegouders zijn de vrijwillige spil in de complexe zorg voor pleegkinderen. Steeds vaker worden kinderen die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen opgevangen in pleeggezinnen. De zorg voor een deel van deze kinderen wordt steeds intensiever. Dit vraagt om goede toerusting van pleegouders, zodat zij hun pleegouderschap zo goed mogelijk kunnen vervullen en kunnen volhouden. In dit programma werken we aan de verbetering van die toerusting. 

Lees meer

Wegwijs in pleegzorgland

Als er een pleegkind in je gezin komt wonen, krijg je er als pleegouder ook een complex systeem van jeugdhulp en zorg bij. Daarin moet je je als pleegouder staande zien te houden en dat is niet altijd makkelijk. Het project Wegwijs in pleegzorgland zorgt ervoor dat pleegouders beter hun weg kunnen vinden in het ingewikkelde pleegzorgsysteem. Dit doen we door de pleegouderhelpdesk van de NVP verder te professionaliseren zodat die je bij kan staan met raad en advies. Daarnaast verzamelen we informatie die je nodig hebt als pleegouder op onze website. 

Lees meer

Belangenbehartiging

De NVP behartigt de belangen van pleeggezinnen op allerlei manieren. We gaan het gesprek aan met overheden, gemeenten en organisaties. Het pleegzorgsysteem is een ingewikkeld systeem waarin pleeggezinnen regelmatig vastlopen. De NVP probeert dit ingewikkelde systeem te vereenvoudigen. 

Lees meer

Meldacties en Verbeteragenda Pleegzorg

Om van pleeggezinnen te horen wat er speelt organiseren we meerdere keren per jaar een meldactie. De meldacties hebben specifieke thema's waarover we je mening vragen. Met de resultaten van deze meldacties maken we de Verbeteragenda Pleegzorg.

Lees meer

Een pleegkind in je gezin, wat houdt dat in?

Een pleegkind opvangen in je gezin kan veel impact hebben. Voor je eigen gezin, maar ook voor mensen in je omgeving. Om die mensen te informeren over wat een pleegzorgplaatsing inhoudt, ontwikkelen we informatiefolders voor verschillende doelgroepen.

Lees meer

Pleegmaatjes

Iemand die meeleeft, meedenkt en meehelpt, speciaal voor ieder pleegkind dat daar behoefte aan heeft. Dat is het doel van het project Pleegmaatjes, waar de NVP in september 2018 mee gestart is. In samenwerking met pleegzorgorganisaties Vitree en Entrea Lindenhout ontwikkelen we de methodiek in de praktijk, zodat Pleegmaatjes uiteindelijk landelijk ingezet kunnen worden.

Lees meer

Ontmoetingen en pleegoudernetwerken

Als pleeggezinnen elkaar ontmoeten ontstaat er een geweldige krachtbron van kennis, ervaringen, herkenning en onderlinge steun. De NVP maakt deze ontmoeting mogelijk en biedt een plaats voor onderling contact, zowel digitaal als in landelijke en lokale bijeenkomsten. We helpen pleegouders en -jongeren om met elkaar in contact te komen en we bieden hulp en inspiratie om met elkaar een sterk netwerk te vormen. Wij zijn er van overtuigd dat dit helpt om optimaal te functioneren als pleeggezin. Want, pleeggezin ben je samen! 

Lees meer

Startpakket voor nieuwe pleeggezinnen

Samen met Stichting Kinderpostzegels maken we een startpakket voor nieuwe pleeggezinnen. Vanaf eind 2018 ontvangt ieder nieuw pleeggezin zo'n startpakket. Daarnaast blijven we nieuwe pleeggezinnen in de eerste maanden na een plaatsing ondersteunen met tips en informatie en beantwoorden we vragen.

Lees meer

Workshop lokale belangenbehartiging

In een avondvullende workshop gaan pleegouders aan de slag met lokale belangenbehartiging voor en door pleegouders. We organiseren de workshops samen met Stichting Lobby Lokaal. Pleegouders krijgen tips om aandacht te vragen voor wat hen bezighoudt en hoe je invloed uit kunt oefenen op het beleid van de gemeente en pleegzorgorganisatie.

Lees meer

Gesprekken tussen pleegouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders

Als pleegouder heb je te maken met je pleegzorgbegeleider en met jeugdbeschermers. Een goede samenwerking met de jeugdbeschermer en pleegzorgbegeleider is onmisbaar voor een goede pleegzorgplaatsing. Maar die samenwerking blijkt in de praktijk best lastig en het is niet altijd duidelijk waarom iemand iets doet. Daarom organiseren we gesprekken tussen deze partijen, zodat iedereen beter begrijpt waarom de ander bepaalde keuzes maakt. 

Lees meer

Terug

BLOGSkopie.png

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, meldacties en onze werkzaamheden? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Meld je aan!
Sluiten