Eigen kinderen van pleegouders

Eigen kinderen van pleegouders

Of een pleegzorgplaatsing slaagt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de eigen kinderen van pleegouders. Maar er is niet altijd voldoende aandacht voor hun rol en behoeften bij professionals en pleegouders. In het project 'Eigen kinderen van pleegouders, een vergeten groep?' hebben we samen met het Nederlands Jeugdinstituut video's gemaakt waarin eigen kinderen van pleegouders vertellen over hun ervaringen met pleegzorg. Ook is kennis en informatie die beschikbaar is over wat nodig is om eigen kinderen goed te ondersteunen, verzameld in een kennisdossier.

Video's: ervaringen van eigen kinderen met pleegzorg

In drie video's vertellen elf kinderen van pleegouders over hun ervaringen met pleegzorg: wat er veranderde toen ze een pleegbroer of -zus kregen, hoe ze omgaan met hun pleegbroer of -zus en welke onderwerpen opluchten als je ze bespreekt. Ook geven ze tips voor anderen.

Een pleegbroer of pleegzus: 5 dingen die thuis veranderen

Een pleegbroer of pleegzus: 5 tips om goed met elkaar om te gaan

Een pleegbroer of pleegzus: 5 dingen die opluchten als je ze bespreekt

Kennis en informatie om eigen kinderen te ondersteunen

De kennis en praktische informatie die er is over de begeleiding van eigen kinderen bij een pleegzorgplaatsing, is in het project verzameld voor pleegouders en professionals. Het is ook verwerkt in de methodiekhandleiding Pleegzorg begeleiden is een vak, zodat professionals deze kennis kunnen gebruiken in de praktijk. 

Project Eigen kinderen van pleegouders

In het project is met kinderen van pleegouders, pleegouders en professionals in de pleegzorg in kaart gebracht welke informatie er is, op welke manier kinderen van pleegouders ondersteund worden en hoe deze ondersteuning kan verbeteren. Het project is mogelijk gemaakt door Stichting Kinderpostzegels.

logo kpz transparant

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten