Lerende beweging pleegzorg

Lerende beweging pleegzorg

Pleegzorg is voortdurend in ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om te blijven leren en ontwikkelen. Samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland maken we dit mogelijk en ondersteunen we dit in de Lerende beweging pleegzorg. De Lerende beweging pleegzorg is de verzameling van alle initiatieven en ontwikkelingen die leren en ontwikkelen mogelijk maken en ondersteunen, om zo kwalitatief goede pleegzorg te kunnen blijven bieden.

De lerende beweging pleegzorg, een initiatief van het Nederlands Jeugdinstituut, Jeugdzorg Nederland en de NVP, richt zich op iedereen die actief is in de pleegzorg: pleegouders, ouders, professionals, beleidsmakers en anderen. Naast de initiatieven en ontwikkelingen die het bieden van kwalitatief goede pleegzorg ondersteunen, organiseren we ook een aantal activiteiten om deze lerende beweging te ondersteunen.

Leernetwerken

In leernetwerken leren, reflecteren, proberen en ontdekken deelnemers samen hoe verandering en vernieuwing op specifieke thema's mogelijk gemaakt kan worden. Er zijn vier leernetwerken:

  • Voorkomen van breakdown
  • Netwerkpleegzorg
  • Gedeeld opvoederschap
  • Deskundigheidsbevordering pleegouders

Kennis toepassen in de praktijk

Ook helpen we bij toepassing van kennis in de praktijk. Dat doen we door het organiseren van brainstorm- en dialoogsessies en het ontwikkelen van bijvoorbeeld tools en webinars. De activiteiten sluiten aan op vragen en dilemma's uit de praktijk.

Resultaten

De kennis en resultaten verwerken we in het kennisdossier over pleegzorg en delen we via andere kanalen.

Meedoen of de lerende beweging volgen?

Je kunt op twee manieren meedoen in de Lerende beweging pleegzorg:

1. Actief deelnemen aan een leernetwerk

We komen zes keer per jaar online samen en de bijeenkomsten duren anderhalf uur. We organiseren één of twee keer per jaar een fysieke bijeenkomst. In de bijeenkomsten denk je samen na en leer je meer over het thema. Je kunt je aanmelden bij Judith via jhooydonk@denvp.nl om mee te doen in één van de vier leernetwerken.

2. Volgen van de opbrengsten van de leernetwerken en leeractiviteiten en dit delen met jouw netwerk

Je wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van alle activiteiten gelinkt aan de Lerende beweging pleegzorg. Het is fijn als jij deze kennis verspreidt binnen jouw organisatie en professionele of persoonlijke netwerk. In onze nieuwsbrieven kunnen we je soms ook een poll voorleggen of vragen mee te denken over een bepaald vraagstuk. 

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten