Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

Het is schadelijk voor de ontwikkeling van pleegkinderen als zij vaak moeten verhuizen of worden overgeplaatst naar een ander pleeggezin. Toch zijn er veel pleegzorgplaatsingen die eindigen in een breakdown, een ongepland en vroegtijdig einde van de plaatsing, waardoor een pleegkind moet verhuizen. Ook zijn er veel pleegouders die stoppen: jaarlijks stopt ongeveer 14% van de pleeggezinnen, terwijl er al een tekort is aan pleeggezinnen in Nederland. Als we breakdown kunnen voorkomen en uitval van pleegouders tegengaan, hoeven pleegkinderen minder vaak te verhuizen. Daaraan werkten we samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg.

Onderzoek: waarom stoppen pleegouders?

voorpagina Waarom stoppen pleegoudersOm uitval van pleegouders te voorkomen, hebben we onderzocht waarom pleegouders stoppen. Meer dan de helft van de pleeggezinnen (52 procent) geeft aan met pleegzorg te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Het gaat om situaties waarin pleegouders problemen met het pleegzorgsysteem ervaren, of het gevoel hebben dat zij onvoldoende serieus genomen worden door professionals. Het overgrote deel van de gestopte pleegouders (72 procent) sluit echter niet uit zich in de toekomst opnieuw te willen inzetten voor kwetsbare kinderen – via pleegzorg of op een andere manier. Het onderzoek laat zien dat te weinig gebruik wordt gemaakt van dit grote potentieel, ondanks het tekort aan pleegouders dat er is.

Uitval van pleegouders kan voorkomen worden door hun in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning te bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook daarvoor én erna. Ook is het belangrijk dat het leer- en trainingsaanbod voor pleegouders wordt uitgebreid en verbeterd, waaronder het leren met en van andere pleegouders. De afronding van een pleegzorgplaatsing en de nazorg voor gestopte pleegouders schieten op dit moment tekort: 21 procent van de gestopte pleegouders geeft aan dat er geen aandacht is besteed aan de afronding van de plaatsing.

In de publieksversie lees je de belangrijkste onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij pleegzorg. Het onderzoeksrapport bevat alle uitkomsten van het onderzoek.

Publieksversie Waarom stoppen pleegouders?

Onderzoeksrapport Waarom stoppen pleegouders?

Breakdowns voorkomen, uitval terugdringen

Aan het actieonderzoek deden tien pleegzorgorganisaties mee. Zij gingen aan de slag met de uitkomsten van het onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders' en stelden een plan op om breakdown en uitval terug te dringen binnen hun organisatie. Het NJi, Jeugdzorg Nederland en de NVP ondersteunden hen daarbij.

Ook pleegouders en ketenpartners, zoals wijkteams en jeugdbescherming, werden betrokken. De inzichten uit het onderzoek zijn gedeeld met andere pleegzorgorganisaties, zodat ook zij deze inzichten kunnen gebruiken om breakdown en uitval van pleegouders (nog verder) terug te dringen. 

Online magazine met uitkomsten en resultaten

De resultaten van het actieonderzoek zijn verzameld in het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?' Aan de hand van concrete verhalen uit de praktijk worden resultaten en inzichten gepresenteerd. Het magazine bevat interviews, korte video's, reportages en lijstjes met tips en aandachtspunten.

Online magazine

In het actieonderzoek werkten we samen met het Nederlands Jeugdinstituut en Jeugdzorg Nederland. Het onderzoek werd mogelijk gemaakt door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

 logo NJi jeugdzorg-nederland-logo-vector Ministerie-VWS-logo

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten