Podcast Pleegzorgdialogen

Podcast Pleegzorgdialogen

Het beste bereiken voor een pleegkind, dat is waar pleegzorg om draait. Maar hoe doe je dat, wat heb je daarvoor nodig en wie kan je daarbij helpen? In Pleegzorgdialogen gaan pleegouders, kinderen, pleegzorgprofessionals en anderen met elkaar in gesprek en delen ze hun verhalen, tips, kennis en ervaringen. Zo kunnen we samen de pleegzorg verbeteren!

Seizoen 1: samenwerken binnen pleegzorg

Zorgen voor een pleegkind doe je niet alleen: pleegouders werken daarbij samen met pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en anderen. In seizoen 1 van Pleegzorgdialogen luister je naar gesprekken tussen pleegouders, ouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders. Samen zoeken we uit hoe je beter kun samenwerken en wat we leerden van het project Samenwerken binnen pleegzorg. 

Aflevering 1: pleegouder Jessica

In deze aflevering deelt pleegouder Jessica haar ervaring over samenwerken. In de negen maanden dat ze pleegouder was, liep ze er tegenaan dat ze te weinig ervaring had om om te gaan met de moeder van haar pleegkind. Daardoor kwam er steeds meer spanning op de relatie. Vooral bij een netwerkplaatsing verandert de relatie die je als pleegouder met een ouder hebt, en daarmee ook je betrokkenheid en je plek in het systeem. Jessica had gewild dat er meer aandacht was voor die veranderende relatie en gunt iedereen systeemgerichte begeleiding bij pleegzorg. Want als je gelijkwaardigheid wil binnen de samenwerking, zal de ouder maar ook de pleegouder geholpen moeten worden om de veranderende relatie vorm te geven.

Daarover gaat Jessica in gesprek met Esther, moeder van een pleegkind, jeugdbeschermer Sanne en pleegzorgbegeleider Aline. Hoe kijken ze naar de ervaring van Jessica en wat leren ze daaruit?

Aflevering 2: pleegzorgbegeleider Aline

Pleegzorgbegeleider Aline deelt haar ervaring over samenwerken. Zij ziet dat een goede samenwerking vaak te maken heeft met open communicatie. Ze vertelt over een casus waarbij ze tijdens huisbezoeken met de pleegouders, ouder en jeugdbeschermer alle zaken bespreekt waarvan het handig is als iedereen het weet. Ze vertelt ook over de vragende houding van pleegouders; dat helpt in de samenwerking. Door vragen te stellen, weet je als pleegouder hoe het thuis ging én geef je ouders een positie in die samenwerking. 

Over deze en andere zaken gaat ze in gesprek met Esther, moeder van een pleegkind, jeugdbeschermer Sanne en pleegouder Jessica. Hoe kijken ze naar de ervaring van Aline en wat leren ze daaruit?

Aflevering 3: ouder van een pleegkind Esther

Esther is ouder van een pleegkind. Toen zij voor het eerst moeder werd, is haar kind uit huis geplaatst. De zorg die zij haar kind kon bieden werd in twijfel getrokken, maar er werd op dat moment niet met haar over gesproken. Openheid over haar psychische kwetsbaarheid leidde niet tot begrip. Esther stelde zich na de uithuisplaatsing coöperatief op, werkte samen met hulpverleners en volgde cursussen. Maar de kans dat haar kind nog thuis zou worden geplaatst, werd steeds kleiner. Esther verloor het ouderlijk gezag, maar toch was haar kind en het moederschap voor haar reden voor haar bestaan. Bij het netwerkpleeggezin waar haar kind uiteindelijk geplaatst werd, heeft ze een goed gevoel. De pleegouders laten haar naast de omgangsregeling ook bij vieringen als Kerstmis en verjaardagen zijn. Inmiddels zijn ze zover dat ze in overleg met de pleegouders, jeugdbeschermer en pleegzorgwerker een rol kan spelen in de opvoeding, ter onderstuening van de pleegouders. 

De pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer hebben met name contact met de pleegouders. De jeugdbeschermer, die ook voogd is, betrekt Esther niet automatisch maar alleen op verzoek. Esther, pleegzorgbegeleider Aline, jeugdbeschermer Sanne en pleegouder Jessica gaan in gesprek over de situatie. Hoe kijken ze naar de ervaring van Esther en wat leren ze daaruit?

Aflevering 4: jeugdbeschermer Sanne

Jeugdbeschermer Sanne vindt zeggen wat je doet en doen wat je zegt een belangrijke kernwaarde in haar werk. Ze vindt het van belang om ouders zoveel als mogelijk te betrekken in het proces dat we met elkaar doorlopen. Het is belangrijk om een goede start te maken waarbij iedereen weet wat zijn of haar rol is en wat hij kan betekenen voor een positieve ontwikkeling van het kind. Zelf probeert Sanne ouders zoveel mogelijk een rol te geven in de pleegzorgplaatsing.

Voor alle partijen waar jeugdbeschermers mee samenwerken, maar zeker voor ouders, is het belangrijk dat jeugdbeschermers eerlijk, betrouwbaar en transparant zijn. Zo weten ouders en de andere partijen waar ze mee bezig zijn en wat ze kunnen verwachten. Sanne praat hierover door met Esther, ouder van een pleegkind, pleegzorgbegeleider Aline en pleegouder Jessica.

Aflevering 5: samenwerken binnen pleegzorg

In de vijfde aflevering van seizoen 1 kijken we terug op het project Samenwerken binnen pleegzorg. We nemen je mee in wat we geleerd hebben zodat samenwerkingen steeds een beetje beter worden. Projectleider Jorien, gespreksbegeleiders Margina en Cor en Stefanie van kennisinstituut het Nederlands Jeugdinstituut bespreken wat hun is bijgebleven uit de dialogen, wat ze heeft geraakt en wat we hiermee kunnen om pleegzorg te verbeteren. 

Project Samenwerken binnen pleegzorg

Deze podcast zijn een resultaat van het project Samenwerken binnen pleegzorg. Bekijk ook de andere resultaten van het project en de inzichten die helpen om beter samen te werken binnen pleegzorg.

Lees verder
Sluiten