Samenwerken binnen pleegzorg

Samenwerken binnen pleegzorg

Als pleegouder werk je samen met je pleegzorgbegeleider, een jeugdbeschermer en de ouders van je pleegkind om samen het beste voor je pleegkind te bereiken. Een goede samenwerking is belangrijk om een pleegzorgplaatsing te laten slagen. Maar goed samenwerken gaat niet altijd vanzelf. Daarom organiseren we in het project Samenwerken binnen pleegzorg dialogen tussen de verschillende partijen om meer begrip voor elkaar te krijgen en de samenwerking te verbeteren.

Dialoog over samenwerking

De dialogen vonden plaats tussen september 2020 en mei 2021. Iedere dialoog duurde ongeveer twee uur. Daarin onderzochten pleegouders, pleegzorgbegeleiders, jeugdbeschermers en ouders samen wat er nodig is om goed samen te werken, wat ieders taken en verantwoordelijkheden zijn en waarom iemand bepaalde keuzes maakt. Waar heb je als pleegouder of professional behoefte aan in de samenwerking en wat kun je daar zelf aan doen? Hoe kun je de samenwerking verbeteren? 

Ik vond het een fijne bijeenkomst. Het is goed om van alle partijen te horen hoe zij tegen samenwerken binnen pleegzorg aankijken en het is fijn om samen ervaringen uit te wisselen.

Verdiepende dialogen

Na de eerste serie dialogen organiseerden we verdiepende dialogen over thema's die in de eerste serie naar voren kwamen:

1. Hoe bereid je je voor op een pleegzorgplaatsing? 

2. Aanvullende rollen: de gemeente en de gedragswetenschapper.

3. Maatwerk en buiten de kaders durven denken en doen.

4. Contact met ouders en gedeeld opvoederschap, opgroeien in twee families.

5. In gesprek met het pleegkind en eigen kind.

Training gespreksbegeleiders

Naast de dialogen organiseerden we gespreksbegeleiderstrainingen zodat deelnemers in hun eigen organisatie ook dialogen kunnen gaan begeleiden. De training was voor iedereen die bekend wil raken met de methodiek van dialoog begeleiden om in de eigen organisatie ook dialogen te begeleiden.

Opbrengsten van het project

We delen in het voorjaar van 2022 de belangrijkste uitkomsten en inzichten uit de dialogen, zodat pleegouders en professionals, maar ook beleidsmakers en anderen hiervan gebruik kunnen maken. Daarvoor maken we podcasts en andere producten die je daarvoor kunt gebruiken. Ook trainen we gespreksleiders, zodat zij na het project nog meer dialogen kunnen organiseren. Wil je op de hoogte blijven van de opbrengsten en verder plannen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Waarom doe ik wat ik doe?

Van de dialogen tussen pleegouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers die we eerder organiseerden, is een verslag gemaakt met acht adviezen om de samenwerking tussen de partijen te verbeteren. Het verslag is hieronder te downloaden.

Download

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten