Kennisagenda

Kennisagenda pleegzorg

Er is binnen pleegzorg al veel bekend over hoe (pleeg)kinderen, ouders en pleegouders het best geholpen kunnen worden. Maar er zijn ook nog veel vraagstukken die (verder) onderzocht moeten worden. In de Kennisagenda Pleegzorg verzamelen we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, ideeën en adviezen voor nieuw onderzoek over pleegzorg.

De Kennisagenda Pleegzorg benoemt vijf thema’s in de pleegzorg waar meer kennis over nodig is. Hier wordt de komende jaren (meer) onderzoek naar gedaan. De vijf thema’s zijn gekozen op basis van wat we al weten vanuit de wetenschap en praktijk. Pleegouders, ouders, pleegjongeren, eigen kinderen van pleegouders, pleegzorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers hebben samen tijdens de Ideeënfabriek de definitieve kennisagenda samengesteld. Zij hebben ook samen besloten om eerst met de top drie onderwerpen aan de slag te gaan.

Kennisagenda Pleegzorg

Met de Kennisagenda Pleegzorg willen we verder onderzoek naar deze thema's stimuleren, zodat ouders, pleegouders, kinderen en pleegkinderen de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Op de website van het NJi lees je meer over de vijf thema's uit de agenda.

Onderzoeken

Naar twee onderwerpen uit de top drie wordt op dit moment wetenschappelijke onderzoek gedaan:

  1. Stem van het kind: dit participatieve onderzoek wordt uitgevoerd samen met (pleeg)ouders, (pleeg)jongeren en professionals. Dr. Clementine Degener, verbonden aan de Hogeschool van Rotterdam, leidt het project. 
  2. Netwerkpleegzorg. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) doet onderzoek naar netwerkpleegzorg en richt zich op pleegzorgplaatsingen in de familie, bijvoorbeeld bij opa en oma of bij een oom en tante. Dr. Ellen Schep en dr. Daniëlle van de Koot leiden dit onderzoek. 

Meedoen als onderzoeker

Voor het onderwerp overbelasting en behoud van pleegouders zoeken we onderzoekers, verbonden aan een hogeschool of universiteit, die dit onderwerp willen onderzoeken en daarbij een ‘trekkende’ rol op zich kunnen nemen. Wil jij je als onderzoeker verbinden aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Linda Douma via ldouma@denvp.nl.

Misschien ga je liever aan de slag met onderzoek naar de onderwerpen samen opvoeden of keuze voor pleegzorg en of het werkt (langetermijneffecten van pleegzorg). Neem dan ook contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. Er vinden ook onderzoeken plaats bij pleegzorgorganisaties. Ben je daar vanuit jouw organisatie mee bezig? Laat het ons weten zodat we de verschillende onderzoekers met elkaar in contact kunnen brengen om te zorgen dat de onderzoeken elkaar versterken.

Meedoen als (pleeg)ouder, jongere of professional

Ben je (pleeg)ouder, pleegjongere, eigen kind van pleegouders of een pleegzorgmedewerker en wil je meewerken aan onderzoek naar één van deze vijf thema’s? Of heb je vragen? Neem dan contact op via Linda Douma op ldouma@denvp.nl.

Vijf thema's

Om de uitdagingen binnen de pleegzorg beter te begrijpen, is onderzoek gedaan naar kennisbehoeften. Daaruit zijn vijf thema's gekozen. Met de Kennisagenda Pleegzorg willen we onderzoek naar deze thema's stimuleren, zodat ouders, pleegouders, kinderen en pleegkinderen de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Lees meer over de vijf thema's op de site van het NJi.

Lees verder

Ideeënfabriek: samen werken aan nieuwe kennis in de pleegzorg

Op maandag 26 juni 2023 kwamen pleegouders, pleegjongeren, eigen kinderen, ouders, pleegzorgprofessionals en onderzoekers bij elkaar om kennis rondom pleegzorg te verzamelen en te ontwikkelen. In de Werkspoorfabriek in Utrecht werkten we aan onze eigen, hoe toepasselijk, Ideeënfabriek! De deelnemers maakten een top vijf van onderwerpen om verder uit te werken. Hieruit selecteerden ze drie onderwerpen om als eerste mee aan de slag te gaan. De vijf onderwerpen vormen samen de Kennisagenda Pleegzorg.

DeStadstuin_07_26062023_klein

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten