Kennisagenda

Kennisagenda pleegzorg

Er is binnen pleegzorg al veel bekend over hoe (pleeg)kinderen, ouders en pleegouders het best geholpen kunnen worden. Maar er zijn ook nog veel vraagstukken die (verder) onderzocht moeten worden. In de Kennisagenda Pleegzorg verzamelen we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, ideeën en adviezen voor nieuw onderzoek over pleegzorg.

In de kennisagenda verzamelen we onderwerpen die pleegouders, professionals, onderzoekers en gemeenten belangrijk vinden. Dat kan gaan over theoretische aspecten, over preventie en over verbeteringen. Vervolgens bespreken we met onderzoekers bij hogescholen, universiteiten en uit de praktijk welke onderwerpen prioriteit hebben en welke mogelijkheden er zijn om deze onderwerpen te onderzoeken. Ook bespreken we hoe de resultaten van onderzoek dat al gedaan is beter gebruikt kunnen worden in de praktijk. Op deze manier kan nieuwe kennis ontwikkeld worden en bestaande kennis beter ingezet worden om goede pleegzorg mogelijk te maken.

Een belangrijk inzicht was dat veel kennis wel beschikbaar is, maar dat pleegouders en professionals deze kennis niet of niet goed weten te vinden. Daarom hebben we in de kennisagenda niet alleen aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe kennis, maar ook om die kennis beter toegankelijk te maken voor de pleegzorgpraktijk.

"Hoe hangt het contact tussen leeftijdsgenoten onder pleegkinderen samen met het welbevinden van pleegkinderen?"

"Welke factoren dragen bij aan een succesvolle terugplaatsing naar biologische ouders?"

"Hoe kan de mening van jonge kinderen (0-12 jaar) beter gehoord worden bij (juridische en niet-juridische) processen en besluiten?"

"In hoeverre kan een betere voorbereiding op het pleegouderschap later breakdown voorkomen?"

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten