Kennisagenda

Kennisagenda pleegzorg

Er is binnen pleegzorg al veel bekend over hoe (pleeg)kinderen, ouders en pleegouders het best geholpen kunnen worden. Maar er zijn ook nog veel vraagstukken die (verder) onderzocht moeten worden. In de Kennisagenda Pleegzorg verzamelen we, samen met het Nederlands Jeugdinstituut, ideeën en adviezen voor nieuw onderzoek over pleegzorg.

Kennisoverzicht pleegzorg

Pleegouders en professionals gaven aan dat ze behoefte hebben aan een actueel overzicht van de kennis die er is over pleegzorg. Om dit overzicht te bieden, is het Kennisoverzicht Pleegzorg gemaakt. Hiermee kan bestaande (wetenschappelijke) kennis over pleegzorg gebruikt worden door de mensen die zich hier in de praktijk mee bezig houden. Ook beleidsmedewerkers bij gemeenten kunnen met dit overzicht kennis opdoen die voor hun werk relevant is. Praktische kennis uit de bestaande onderzoeken krijgt ook een plek op pleegzorg.nl en in het kennisdossier pleegzorg van het NJi.

Kennisagenda

Naast het overzicht ontwikkelen we een Kennisagenda pleegzorg. In deze kennisagenda staat welke kennis nog ontbreekt, maar waar wel behoefte aan is. Oftewel: welke onderzoeksonderwerpen staan nog ‘op de agenda’ om mee aan de slag te gaan? De kennisagenda helpt om gerichtere keuzes te maken voor onderzoek dat aansluit bij de behoeften vanuit de praktijk. Zo komt er een samenhangende en continue kennisontwikkeling binnen de pleegzorg.

Het uitgangspunt is dat we onderzoekers op het gebied van pleegzorg en de pleegzorgpraktijk met elkaar verbinden. De komende tijd gaan we aan de slag met activiteiten die daarbij helpen.

De onderwerpen in de kennisagenda kunnen gaan over theoretische aspecten, over preventie en over verbeteringen. We bespreken de onderwerpen met onderzoekers bij hogescholen, universiteiten en uit de praktijk om te bepalen welke onderwerpen prioriteit hebben en welke mogelijkheden er zijn om deze onderwerpen te onderzoeken. Ook bespreken we hoe de resultaten van onderzoek dat al gedaan is beter gebruikt kunnen worden in de praktijk. Op deze manier kan nieuwe kennis ontwikkeld worden en bestaande kennis beter ingezet worden om goede pleegzorg mogelijk te maken.

"Hoe hangt het contact tussen leeftijdsgenoten onder pleegkinderen samen met het welbevinden van pleegkinderen?"

"Welke factoren dragen bij aan een succesvolle terugplaatsing naar biologische ouders?"

"Hoe kan de mening van jonge kinderen (0-12 jaar) beter gehoord worden bij (juridische en niet-juridische) processen en besluiten?"

"In hoeverre kan een betere voorbereiding op het pleegouderschap later breakdown voorkomen?"

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten