Het goede gesprek over pleegzorg in de regio

Het goede gesprek over pleegzorg

Voor goede pleegzorg is een samenhangende visie op jeugdzorg nodig, waarin pleegzorg expliciet een plek heeft. Daarvoor is samenwerking en inbreng van alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn nodig: gemeenten, pleegzorgaanbieders, hulpverleners, ouders én pleeggezinnen. In dit project stimuleren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. De uitkomsten van deze gesprekken vormen de basis voor een verbeteragenda die helpt om pleegzorg beter te organiseren.

Het goede gesprek op regionaal niveau

Het goede gesprek vindt plaats tussen alle partijen die bij de organisatie en uitvoering van pleegzorg in een bepaalde regio betrokken zijn: pleeggezinnen, ouders, pleeg- en jeugdzorgaanbieders en gemeenten. Het beleid en keuzes over bijvoorbeeld de financiering van pleegzorg worden gemaakt op regionaal niveau. Verandering moet dus op dat niveau plaatsvinden; daarom organiseren we de gesprekken alle betrokkenen uit deze regio. 

Het gesprek gaat over de (praktische) behoeften en knelpunten rondom pleegzorg in de regio en hoe dit verbeterd kan worden. De partijen stellen samen een ‘verbeteragenda pleegzorg’ op met daarin concrete acties om mee aan de slag te gaan. Een procesbegeleider begeleidt het goede gesprek. Bekijk in de video hoe het goede gesprek werkt:

Het proces van ‘het goede gesprek’ bestaat uit vier stappen:

 1. Quick scan deel 1: in kaart brengen van de feiten en cijfers over pleegzorg in de regio
 2. Quick scan deel 2: in kaart brengen hoe pleeggezinnen, ouders, zorgaanbieders en gemeenten de organisatie en uitvoering van pleegzorg ervaren
 3. Gesprekken over de uitkomsten van stap 1 en 2 (wat gaat goed, wat kan beter, waar willen we heen)
 4. Opstellen concrete verbeteragenda pleegzorg. Hierin is in ieder geval aandacht voor: concrete acties, evaluatie van de acties en hoe zorgen we dat we met elkaar in gesprek blijven. 

Opzet project

Het project is verdeeld in drie fasen:

1. Ontwikkelen

a. Ontwikkelen van een ‘basiskader goede pleegzorg’. Dit gebeurt op basis van bestaande kennis en samen met deskundigen uit de praktijk en wetenschap.

b. Ontwikkelen van instrumenten om de quick scan en ‘het goede gesprek’ uit te voeren. 

2. Testen door te doen

Werkwijze ‘het goede gesprek’ toepassen en evalueren in pilotregio’s. 

3. Borgen

Werkwijze ‘het goede gesprek’ verder uitrollen in andere regio’s en borgen.

Pilotregio’s

In de jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voerden we pilots uit. In drie bijeenkomsten voerden pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers een goed gesprek over pleegzorg en keken zij samen naar wat er goed gaat en wat beter kan. Daarbij namen ze de uitkomsten mee van enquêtes die werden ingevuld door pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers en de cijfers over pleegzorg in die regio. In het goede gesprek in Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost bespraken de deelnemers deze onderwerpen: 

 • samenwerken tussen pleegouders, ouders en professionals,
 • voorkomen van overbelasting van pleegouders, 
 • de stem van pleegkinderen, pleegouders en ouders,
 • impact op eigen kinderen,
 • perspectiefbepaling,
 • verschillen tussen gemeenten en tussen pleegzorgaanbieders.

Voor elk onderwerp zijn ideeën voor verbeteracties voorgesteld. Daarmee is na drie bijeenkomsten een verbeteragenda gemaakt waar de regio mee aan de slag kan. 

Dit zeggen deelnemers over het goede gesprek:

 • "Ik heb geleerd vanuit welk oogpunt andere betrokkenen kijken. Er is hierdoor mee begrip." (pleegouder)
 • "Ik besef nu dat verandering dichtbij is en laagdrempelig op te pakken is." (pleegzorgbegeleider)
 • "Je hebt invloed op de kwaliteit van zorg voor kinderen." (medewerker wijkteam)
 • "Ik snap nu meer van pleegzorg in het algemeen." (kind van pleegouders)
 • "Ik heb input gehad voor beleidsontwikkeling en concrete acties." (beleidsmedewerker pleegzorgorganisatie)
 • "Ik kwam meer te weten en kon mijn stem laten horen." (pleegkind)

Doe mee aan het goede gesprek!

We zijn op zoek naar nieuwe regio’s om samen ‘het goede gesprek’ uit te voeren. Deelnemers aan de pilots geven aan dat het goede gesprek leidt tot meer begrip voor ieders perspectief en dat je invloed hebt op de kwaliteit van pleegzorg.

We nodigen daarom alle gemeenten, pleegzorgaanbieders en pleeggezinnen uit om mee te doen aan het goede gesprek over pleegzorg! Wil je meer informatie over het goede gesprek? Neem contact op met Linda via ldouma@denvp.nl.

 • "Je laat als regio zien dat je iedereen hoort en verbetering belangrijk vindt." (Balkiz Celik, Rijk van Nijmegen)
 • "Je kunt alleen impact maken door diegene centraal te stellen waar het daadwerkelijk om gaat." (Barry op den Kamp, West Brabant Oost)

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten