Het goede gesprek over pleegzorg in de regio

Het goede gesprek over pleegzorg

Om succesvolle pleegzorg te kunnen bieden, moet de manier waarop we pleegzorg organiseren beter. Daarvoor is een samenhangende visie op jeugdzorg nodig, waarin pleegzorg expliciet een plek heeft. Het vraagt ook samenwerking en inbreng van alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn: gemeenten, pleegzorgaanbieders én pleeggezinnen. In dit project stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken stellen we een verbeteragenda zodat pleegzorg op meer plaatsen beter georganiseerd kan worden.

Het goede gesprek op regionaal niveau

Het goede gesprek vindt plaats tussen alle partijen die bij de organisatie en uitvoering van pleegzorg in een bepaalde regio betrokken zijn: pleeggezinnen, ouders, pleeg- en jeugdzorgaanbieders en gemeenten. Het beleid en keuzes over bijvoorbeeld de financiering van pleegzorg worden gemaakt op regionaal niveau. Verandering moet dus op dat niveau plaatsvinden; daarom organiseren we de gesprekken alle betrokkenen uit deze regio. 

Het gesprek gaat over de (praktische) behoeften en knelpunten rondom pleegzorg in de regio en hoe dit verbeterd kan worden. De partijen stellen samen een ‘verbeteragenda pleegzorg’ op met daarin concrete acties om mee aan de slag te gaan. Een procesbegeleider begeleidt het goede gesprek.

Het proces van ‘het goede gesprek’ bestaat uit vier stappen:

  1. Quick scan deel 1: in kaart brengen van de feiten en cijfers over pleegzorg in de regio
  2. Quick scan deel 2: in kaart brengen hoe pleeggezinnen, ouders, zorgaanbieders en gemeenten de organisatie en uitvoering van pleegzorg ervaren
  3. Gesprekken over de uitkomsten van stap 1 en 2 (wat gaat goed, wat kan beter, waar willen we heen)
  4. Opstellen concrete verbeteragenda pleegzorg. Hierin is in ieder geval aandacht voor: concrete acties, evaluatie van de acties en hoe zorgen we dat we met elkaar in gesprek blijven. 

Opzet project

Het project is verdeeld in drie fasen:

1. Ontwikkelen

a. Ontwikkelen van een ‘basiskader goede pleegzorg’. Dit gebeurt op basis van bestaande kennis en samen met deskundigen uit de praktijk en wetenschap.

b. Ontwikkelen van instrumenten om de quick scan en ‘het goede gesprek’ uit te voeren. 

2. Testen door te doen

Werkwijze ‘het goede gesprek’ toepassen en evalueren in pilotregio’s. 

3. Borgen

Werkwijze ‘het goede gesprek’ verder uitrollen in andere regio’s en borgen.

Pilotregio’s

In de jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren we pilots uit. Hier gaan pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek over hoe pleegzorg in hun regio georganiseerd is. Daarbij nemen ze de uitkomsten mee van enquêtes die we houden onder pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers in de regio en de cijfers over pleegzorg in die regio. Samen kijken zij naar wat goed gaat en wat er beter kan en stellen ze een verbeteragenda pleegzorg op met daarin concrete acties voor de regio om mee aan de slag te gaan. 

De pilots starten eind 2022 en lopen tot halverwege 2023. Op basis van de ervaringen in de pilotregio’s, waarvoor we een kort evaluatieonderzoek uitvoeren, kunnen we het proces van het goede gesprek verder ontwikkelen. De ambitie is om vervolgens in zoveel mogelijk regio’s het goede gesprek over pleegzorg te faciliteren.

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten