BIJ ONS - thuis in een gezin

Online magazine BIJ ONS

In ons online magazine BIJ ONS vind je ervaringen van pleeggezinnen en gezinshuizen, geven we tips en informatie en delen we kennis, inspiratie en onderzoeken over pleegzorg. Het magazine verschijnt twee keer per jaar en staat boordevol met verhalen, achtergronden, interviews en columns. Zo helpen we pleeggezinnen en gezinshuizen om kinderen die niet thuis kunnen wonen het beste te bieden! Je kunt je gratis abonneren op het magazine.

BIJ ONS #8: februari 2024

Het thema van de nieuwe BIJ ONS is gedeeld opvoederschap: de samenwerking tussen pleegouders en ouders in de opvoeding van hun (pleeg)kind en het streven om het (pleeg)kind zoveel mogelijk ‘samen’ op te voeden. We belichten de verschillende perspectieven. Daisy en Jorien vroegen twee Jongwijzers wat zij vinden van gedeeld opvoederschap. Teaser: ‘maatwerk’ werd veel genoemd – en niet alleen door de JongWijzers. We vroegen ook aan pleegouders wat zij van gedeeld opvoederschap vinden. Karin interviewde Ilse Zegers: zij heeft voor het Leger des Heils een peersupport-groep voor ouders opgericht en kijkt in haar gezinshuis naar wat werkt in de samenwerking tussen ouders, pleegouders en het (pleeg)kind. Chretienne zet de voor- en nadelen van deeltijdpleegzorg op een rij en staat stil bij de samenwerking tussen ouders en pleegouders. In de BIJ ONS University vertelt Daisy over onderzoek naar de invloed van samenwerking tussen pleegouders en ouders op de afweging voor gezagsbeëindiging. Lees in BIJ ONS meer over gedeeld opvoederschap en meer verhalen, tips en ervaringen over pleegzorg en gezinshuizen!

Lees meer

BIJ ONS #7: november 2023

Het nieuwe magazine gaat over netwerkpleegzorg. In het magazine lees je over grootouders die voor hun kleinkinderen zorgen. Welke uitdagingen en emoties brengt dit met zich mee? Ook leggen we uit hoe de screening in zijn werk gaat als grootouders of andere familieleden pleegouders worden. En waar kun je als (netwerk)pleegouder aankloppen voor ondersteuning of verlichting? Daarover vertelt Guy Bosmans, schrijver van het boek GPS voor gezinnen. In de BIJ ONS University legt Daisy een wetenschappelijk onderzoek of studie uit. Dit keer: zijn netwerkplaatsingen stabieler dan bestandsplaatsingen? We waren ook op de pleeggrootouderdag van SBPN. Maud doet verslag!
Dat en meer lees je in het gratis online magazine.

Lees meer

BIJ ONS #6: mei 2023

Dit nummer van BIJ ONS staat in het teken van informele steun: steun van familie, vrienden, buren of vrijwilligers, naast of in aanvulling op de formele zorg die professionals bieden. Je leest wat deze informele steun kan betekenen voor een pleeggezin en hoe het, naast de hulp van professionals, kan helpen om een pleegkind het beste te bieden en pleegzorg vol te houden. Er zijn steeds meer initiatieven die informele steun mogelijk maken en organiseren. Een mooi voorbeeld is de Gezinsparaplu, waar Janine meer over vertelt. Silvia heeft een overzicht gemaakt van verschillende initiatieven die er zijn. Verder lees je hoe pleegouders en professionals tegen informele steun en de rol van informele steun in de jeugdzorg aankijken. In een artikel van Lily en Flip lees je over informele steun vanuit biologische netwerken rond het pleeggezin, zoals een opa of tante van het pleegkind.Ook vertelt Daisy in de nieuwe rubriek BIJ ONS University over een wetenschappelijk onderzoek over de kracht van sociale steun in situaties van stress. Lees in BIJ ONS meer over informele steun én andere verhalen, tips en ervaringen over pleegzorg en gezinshuizen!

Lees meer

BIJ ONS #5: februari 2023

Dit nummer van BIJ ONS is gewijd aan het 50-jarig jubileum van BIJ ONS en haar voorloper Mobiel. Dit nummer bevat dan ook veel artikelen over ervaringen met pleegzorg, vroeger en nu. NVP-directeur Peter beschrijft waarvoor en op welke manier er aandacht is voor pleegzorg in de politiek. Karin interviewt John Goessens, hij heeft ruim 40 jaar ervaring in de jeugdzorg en zorgde zelf voor meer dan 25 pleegkinderen. Gerdien interview redactielid Flip. Samen kijken zij terug op de jarenlange ervaring die Flip heeft met pleegzorg. Lily laat drie generaties pleegkinderen aan het woord over hoe zij hun leven in een pleeggezin (hebben) ervaren en Femmie vertelt hoe eigen kinderen van pleegouders de laatste jaren eindelijk meer aandacht krijgen. Verder vertelt Anneke Vinke over de benadering van trauma en hechting door de jaren heen en verschijnt een column uit de jaren ‘90 opnieuw. Dat en meer lees je in deze editie van BIJ ONS!

Lees meer

BIJ ONS #4: september 2022

Deze editie van BIJ ONS staat in het teken van samenwerken. Wat zijn de sleutels voor een succesvolle samenwerking, welke dilemma’s kom je tegen als pleegouder, wat zijn de do’s en don'ts en wat kun je leren van anderen om goed samen te werken? In dit nummer lees je over de dialogen die de NVP organiseerde om samenwerkingen in de jeugdhulpverlening te verbeteren. Pleegouder Jolanda deed mee aan de dialogen en deelt haar ervaringen: “Praten met elkaar in plaats van over elkaar, dat is echt de sleutel.” Verder lees je over de samenwerking tussen pleegouders die ‘adoptief ingesteld’ worden genoemd en de biologische ouders van pleegkinderen. In een artikel over samenwerkingsrelaties tussen opvoeders en ouders vertellen Martine Noordegraaf en Ellen Schep van de Christelijke Hogeschool Ede over de methodiek ‘de relationele route tot gedeeld opvoederschap’. En redactielid Peter schrijft over zijn ervaringen met samenwerken als pleegouder op afstand.

Lees meer

BIJ ONS #3: februari 2022

De rode draad in het nieuwe magazine is het vertellen van je verhaal. Zo heeft Tweede Kamerlid Lisa Westerveld verhalen van pleeg- en gezinshuisouders nodig om in het politieke speelveld ‘te vechten tegen de bierkaai’, vertelt ze in een interview. Pleegkind Lily Monori van Dijken beschreef haar levensverhaal in een boek. Redactielid Daisy roept op om inspraak van kinderen en jongeren mogelijk te maken bij juridische beslissingen. In Mijn Levensboek, dat in 2022 vijfentwintig jaar bestaat, staat het ‘verhaal van je leven’ centraal. Lindy ging op bezoek bij De Huiskamer voor Pleegouders in Tilburg. Daar ontmoeten pleegouders elkaar om verhalen te delen en elkaar te ondersteunen, zodat ze het pleegouderschap volhouden.

Lees meer

Abonneer je gratis!

Wil je als eerste op de hoogte zijn als er een nieuw BIJ ONS-magazine verschijnt? Abonneer je en je ontvangt twee keer per jaar als eerste de magazines in je mail! Abonneren is gratis en je kunt je op ieder moment uitschrijven voor de mails.

Abonneren

Kom ook bij de redactie!

BIJ ONS wordt gemaakt door een groep enthousiaste mensen die zelf betrokken zijn bij pleegzorg of gezinshuizen. Ze zorgen voor een pleegkind, zijn opgegroeid in een pleeggezin, werken in pleegzorg of doen er onderzoek naar. Wil jij als vrijwilliger meewerken aan het tijdschrift, bijvoorbeeld als redactielid of fotograaf? Of wil je een bijdrage leveren met het schrijven van blogs of het delen van pleegzorgtips? Laat het ons weten! Je kunt ons ook mailen via bijons@denvp.nl.

Contact

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten