Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Doneer

Doneer

Als je geen lid wilt worden maar de NVP wel wilt steunen, kan dat ook op andere manieren. Dit kan bijvoorbeeld met een eenmalige of periodieke gift. Iedere bijdrage is van harte welkom. Met jouw bijdrage kunnen wij ons sterk blijven maken om de pleegzorg in Nederland verder te verbeteren.

De NVP is een ANBI, waardoor giften aftrekbaar zijn bij de Belastingdienst.

We ontvangen je bijdrage graag op rekeningnummer NL51 INGB 0000 448600 t.n.v. Nederlandse Vereniging van Pleeggezinnen. 

Terug

Sluiten