Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden

De NVP is in diverse gemeenten betrokken bij gesprekken tussen pleegouders, gemeente en pleegzorgaanbieders. In dit artikel lees je inspirerende praktijkvoorbeelden.

1. Platform Pleeggezinnen Achterhoek

Sinds 2014 is een groep pleegouders actief met het Platform Pleeggezinnen Achterhoek. Dit initiatief is gestart omdat er zorgen waren rond de transitie van de jeugdzorg. Inmiddels organiseert het platform meerdere netwerkavonden voor pleegouders per jaar. Er is op verschillende manieren contact met gemeenten en pleegzorgaanbieders. Bovendien zijn er regelmatig bijeenkomsten voor pleegouders uit één van de gemeenten in de Achterhoek. Zie www.platformpleeggezinnenachterhoek.nl

2. Pleegouders in Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft de NVP gevraagd om de start van een netwerk van pleegouders te begeleiden. Er werden direct twee bijeenkomsten gepland: in november 2016 en februari 2017. Tijdens de eerste bijeenkomst was wethouder Jeroen Olthof aanwezig om in beeld te krijgen welke thema’s momenteel het meest spelen bij pleegouders. Het bleek in ieder geval te gaan om allerlei praktische zaken: kosten voor zwemles, problemen bij het verkrijgen van ID-kaarten of problemen bij het vinden van een geschikte basisschool voor pleegkinderen. 

Vanuit de groep van twintig deelnemers ontstond een werkgroepje dat de organisatie van volgende bijeenkomsten op zich wil nemen. Pleegzorgaanbieder Spirit is daar nauw bij betrokken en naast ontmoeting en inspiratie blijft het gesprek met de gemeente één van de hoofddoelen van het startende netwerk.

3. Netwerk Pleeggezinnen Houten

De startbijeenkomst van het netwerk in Houten was een groot succes. Zo’n vijftien pleeggezinnen deden mee; dat is ongeveer éénderde van alle pleeggezinnen in de gemeente. Inmiddels zijn er zes pleegouders die, met ondersteuning van de NVP, diverse activiteiten organiseren en voorbereiden. Zoals maandelijkse ontmoetingsbijeenkomsten, activiteiten voor de kinderen en een informatiemarkt in samenwerking met de gemeente en Sociaal Team Houten. Op deze markt komt ook een discussie over wat gemeente, sociaal team en het netwerk voor elkaar kunnen betekenen.

Het belangrijkste doel van het netwerk is dat pleeggezinnen elkaar leren kennen. Eén van de (pleeg)kinderen gaat een kaart maken, waar alle pleeggezinnen op terug te vinden zijn. Uiteraard voor de deelnemers van het netwerk. We verwachten dat het netwerk aan betekenis en praktisch nut zal winnen als men elkaar beter kent en het vertrouwen in elkaar groeit.

4. Werken aan kwaliteit in Leusden

In Leusden heeft een aantal gezinshuisouders en pleegouders een lokaal netwerk gezinsvormen gevormd. In oktober 2015 is een startbijeenkomst geweest met pleegouders, gezinshuisouders, lokale zorgaanbieders en de gemeente. Dit heeft opgeleverd dat er een binnen-netwerk van gezinshuisouders en pleegouders is ontstaan en een buiten-netwerk daar omheen van zorgaanbieders en gemeente.

Twee keer per jaar ontmoeten de beide groepen elkaar om informatie en ontwikkelingen te delen. Het binnen-netwerk heeft momenteel twee kerntaken: organiseren van een pleegoudercafés en het zoeken naar nieuwe pleegouders of opvangplekken.

Momenteel wordt een pilot voorbereid waarin geld rechtstreeks gaat naar de opvangplek van de jongere (bijvoorbeeld begeleid-woonvorm, pleeggezin of gezinshuisouder). Van daaruit wordt ambulante hulp dan op maat ingekocht bij de zorgaanbieders. Dit moet een besparing opleveren, zodat in de toekomst meer jongeren zorg op maat kunnen krijgen.

Eén van de gezinshuisouders heeft een aanjaag- en coördinerende rol in het netwerk. Zo worden relaties warm gehouden en wordt de voortgang goed gevolgd.

5. Inhuis in Apeldoorn

In de gemeente Apeldoorn het programma Inhuis gewerkt aan plaats voor kinderen in gezinsvormen. Doel is het vinden van nieuwe pleeggezinnen, gezinshuisouders en steungezinnen, maar ook om deze gezinnen zo goed mogelijk te ondersteunen. Dat gebeurt door ondersteuning van de gemeente, maar ook door gezinnen onderling. 

Inmiddels zijn er meerdere bijeenkomsten geweest waarbij pleegouders, gezinshuisouders en steungezinnen elkaar ontmoetten. De NVP was te gast op een bijeenkomst in maart 2017. De mix van pleegouders, gezinshuisouders en steungezinnen werd positief ervaren en hebben daarom een vervolg gekregen.

Meer informatie

Op deze pagina vind je meer informatie over het programma. Daar kun je ook de verhalen lezen van steunouders Esther en Eric-Jan of Ellis. Ook vind je er verhalen van gezinshuisouders Mascha en Mark en pleegouders Marije en Martijn

Terug naar Samen werken aan betere pleegzorg

Sluiten