Breakdowns en continuïteit

Breakdown en continuïteit

Overplaatsingen en verhuizingen tussen pleeggezinnen en instellingen zijn schadelijk voor pleegkinderen. Toch zijn er veel pleegzorgplaatsingen die vroegtijdig worden beëindigd: er is dan sprake van een breakdown. Ook zijn er veel pleegouders die stoppen: jaarlijks ongeveer 14% van het totaal aantal pleeggezinnen, terwijl er al een tekort is aan pleeggezinnen in Nederland. Door breakdown te voorkomen en uitval van pleegouders tegen te gaan, moeten pleegjongeren minder wisselingen van pleeggezinnen meemaken. Wij helpen en ondersteunen pleeggezinnen op allerlei manieren, zodat je de zorg voor een pleegkind vol kan houden.

Onderzoek 'Waarom stoppen pleegouders?'

Om uitval van pleegouders te voorkomen, hebben we met het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht waarom pleegouders stoppen. Pleegouders stoppen vooral met het pleegouderschap vanwege problemen met het zorgsysteem en onvoldoende begeleiding door pleegzorgorganisaties. Een groot deel van de gestopte pleegouders wil zich desondanks weer inzetten voor kwetsbare kinderen.

Ieder jaar stopt ongeveer 14 procent van de pleeggezinnen met het pleegouderschap. In dit onderzoek, waaraan meer dan 500 pleegouders meededen die in 2017 of 2018 gestopt zijn met pleegzorg, is onderzocht waarom pleegouders stoppen en in hoeverre zij behouden kunnen worden voor pleegzorg.

Meer dan de helft van de pleeggezinnen (52 procent) geeft aan met pleegzorg te zijn gestopt vanwege voor hen ongewenste omstandigheden. Het gaat om situaties waarin pleegouders problemen met het pleegzorgsysteem ervaren, of het gevoel hebben dat zij onvoldoende serieus genomen worden door professionals. Het overgrote deel van de gestopte pleegouders (72 procent) sluit echter niet uit zich in de toekomst opnieuw te willen inzetten voor kwetsbare kinderen – via pleegzorg of op een andere manier. Het onderzoek laat zien dat te weinig gebruik wordt gemaakt van dit grote potentieel, ondanks het tekort aan pleegouders dat er is.

Uitval van pleegouders kan voorkomen worden door hun in iedere fase van het pleegouderschap meer erkenning en ondersteuning te bieden. Niet alleen tijdens de plaatsing, maar ook daarvoor én erna. Ook is het belangrijk dat het leer- en trainingsaanbod voor pleegouders wordt uitgebreid en verbeterd, waaronder het leren met en van andere pleegouders. De afronding van een pleegzorgplaatsing en de nazorg voor gestopte pleegouders schieten op dit moment tekort: 21 procent van de gestopte pleegouders geeft aan dat er geen aandacht is besteed aan de afronding van de plaatsing.

Download onderzoeksrapport

Download publieksversie

Actieonderzoek continuïteit pleegzorg

De adviezen uit het onderzoek zijn meegenomen in het Actieonderzoek continuïteit pleegzorg. Hierin werkten we samen met Jeugdzorg Nederland, het Nederlands Jeugdinstituut en tien pleegzorgorganisaties aan het terugdringen van uitval van pleegouders en het voorkomen van voortijdig afgebroken pleegzorgplaatsingen.

Lees verder

Online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?'

In het actieonderzoek waren al snel overeenkomsten zichtbaar in de aanpak, zoals het verbeteren van communicatie en de inzet van tijdelijke, praktische ondersteuning aan pleeggezinnen door pedagogisch medewerkers, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Alle resultaten van het actieonderzoek zijn verzameld in het online magazine 'Voorkom breakdown en uitval pleegouders: wat werkt in de praktijk?'

Online magazine

Belangenbehartiging

We laten horen wat er speelt voor pleeggezinnen en wat je tegenkomt bij de zorg voor een pleegkind. Zo zorgen we ervoor dat je pleegzorg vol kunt houden: dit voorkomt breakdowns en zorgt voor continuïteit voor een pleegkind. 

Lees verder

Pleegzorg.nl

Om de kans op een breakdown te verkleinen, kun je als pleegouder verschillende dingen doen. Een pleegzorgorganisatie kan ook helpen om voortijdig afbreken van een plaatsing te voorkomen. Lees meer op pleegzorg.nl.

Pleegzorgpanel

In ons pleegzorgpanel kun je laten weten hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen en laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren.

Aanmelden

Thema's

Bekijk de thema's die voor pleeggezinnen relevant zijn, met welke onderwerpen wij ons bezighouden en hoe we, samen met pleeggezinnen in Nederland, zorgen voor verbetering op die onderwerpen.

Lees verder
Sluiten