Eigen kinderen van pleegouders

Eigen kinderen van pleegouders

Of een pleegzorgplaatsing slaagt, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de eigen kinderen van pleegouders. Maar er is niet altijd voldoende aandacht voor hun rol en behoeften bij professionals en pleegouders. We helpen in projecten en met activiteiten aan het versterken van de positie van eigen kinderen van pleegouders.

JongWijs

JongWijs is het netwerk voor alle jongeren tussen 14 en 25 jaar met ervaring in de pleegzorg. Dus ook voor eigen kinderen van pleegouders! De JongWijzers organiseren meetings en activiteiten voor jongeren en laten de stem van jongeren in de pleegzorg horen.

Lees verder

Project eigen kinderen

In het project 'Eigen kinderen van pleegouders, een vergeten groep?' hebben we samen met het Nederlands Jeugdinstituut video's gemaakt waarin eigen kinderen van pleegouders vertellen over hun ervaringen met pleegzorg. Ook is kennis en informatie die beschikbaar is over wat nodig is om eigen kinderen goed te ondersteunen, verzameld in een kennisdossier.

Lees verder

Informatie op pleegzorg.nl

Hoe eigen kinderen van pleegouders een plaatsing ervaren, hangt van verschillende dingen af. Dat geldt ook voor hoeveel je eigen kinderen bij pleegzorg betrekt. Belangrijk is dat eigen kinderen van pleegouders zich erkend voelen, door zowel hun ouders als de pleegzorgbegeleider. Lees in de bibliotheek van pleegzorg.nl hoe eigen kinderen pleegzorg ervaren, hoe je ze betrekt bij pleegzorg, hoe je tijd en aandacht geeft aan je eigen kinderen en meer. 

Lees verder

Pleegzorgpanel

In ons pleegzorgpanel kun je laten weten hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen en laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren.

Aanmelden

Thema's

Bekijk de thema's die voor pleeggezinnen relevant zijn, met welke onderwerpen wij ons bezighouden en hoe we, samen met pleeggezinnen in Nederland, zorgen voor verbetering op die onderwerpen.

Lees verder
Sluiten