Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Blogs belangenbehartiging pleeggezinnen

Belangenbehartiging voor pleeggezinnen

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In deze blog vertellen we wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen bij politici, beleidsmakers en organisaties, zowel landelijk als lokaal.

 1. Wat kan ik gedurende de coronacrisis (financieel) regelen voor mijn (pleeg)kind?

  24 april 2020 om 14:50 door Dewie

  corona.financiele.regelingen.jpg

  Vanaf 11 mei mogen (pleeg)kinderen weer (gedeeltelijk) naar de kinderopvang, gastouder, basisschool of het speciaal onderwijs. Maar tot die tijd kan het zijn dat je praktische hulp mist of uitdaging en structuur zoekt voor je (pleeg)kinderen. Stichting Leergeld, het crisisfonds samensterkvoorkwetsbarekinderen.nl en het Nationale Fonds Kinderhulp bieden pleegouders hulp in de vorm van laptops, speelgoed of hulp bij financiële vragen of problemen tijdens de coronacrisis.

  Lees meer

  Labels:

 2. Toezeggingen en aangenomen moties: uitkomsten Kameroverleg pleegzorg en gezinshuizen

  20 juni 2019 om 09:00 door Peter

  Op 16 mei overlegde de Tweede Kamer over pleegzorg en gezinshuizen. Naar aanleiding van dit overleg schreven we een serie blogs, waarin we uitlegden wat de NVP doet om de belangen van pleeggezinnen te behartigen en de stem van pleeggezinnen te laten horen bij Kamerleden. In deze laatste blog van de serie vertellen we over de uitkomsten van het overleg en de ingediende moties.

  Lees meer

  Labels:

 3. Waardering en respect voor pleegouders in Kameroverleg over pleegzorg

  27 mei 2019 om 10:00 door Peter

  Op 16 mei vond dan eindelijk het overleg in de Tweede Kamer plaats over pleegzorg en gezinshuizen. We schreven al vijf blogs over onze voorbereidingen voor dit overleg waarvan de datum twee keer werd verplaatst: van april naar juni en terug naar mei. Gelukkig zijn wij flexibel. En dus zaten wij, Evelien en Peter, op donderdagochtend in de Groen van Prinstererzaal op de publieke tribune, samen met een beperkt aantal andere geïnteresseerden.

  Lees meer

  Labels:

 4. Pleegzorg prominent op de Kameragenda

  16 mei 2019 om 10:00 door Peter

  Ruim een maand geleden startten we een serie blogs over belangenbehartiging van de NVP namens pleeggezinnen. We schreven over de voorbereidingen op een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer op 17 april, dat helemaal over pleegzorg en gezinshuizen zou gaan. Zou, want het overleg werd kort voor die datum wegens problemen met de Kameragenda uitgesteld tot juni. En prompt weer omgeruild met een andere vergadering over jeugdhulp, waardoor het uiteindelijk vandaag op de agenda staat.

  Lees meer

  Labels:

 5. Overleg pleegzorg en gezinshuizen: van uitstel komt geen afstel

  11 april 2019 om 16:00 door Peter

  Op 4 april zou de Tweede Kamer vergaderen over pleegzorg en gezinshuizen. Zou, want een paar dagen van tevoren werd besloten de vergadering te verplaatsen. In aanloop naar de vergadering lieten we de stem van pleeggezinnen horen bij Tweede Kamerleden. Daarover vertellen we in een wekelijkse blog. Dit is het vierde deel.

  Lees meer

  Labels:

 6. De wensen van pleeggezinnen

  28 maart 2019 om 14:00 door Peter

  Volgende week donderdag vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. Om te vertellen wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer, schrijven we wekelijks een blog. Dit is de derde aflevering.

  Lees meer

  Labels:

 7. Kamerbrieven en contact met Kamerleden

  21 maart 2019 om 10:00 door Peter

  Over twee weken vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. Vorige week schreven we in een blog welke stappen we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer. Deze week lees je over het contact met Kamerleden, een Kamerbrief van de ministers en de inbreng van pleegouders.

  Lees meer

  Labels:

 8. De stem van pleeggezinnen in de Tweede Kamer

  14 maart 2019 om 08:35 door Peter

  Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In de komende vier weken vertellen we daarom in een wekelijkse blog over de stappen die we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer.

  Lees meer

  Labels:

 9. Gemeente als bondgenoot

  13 december 2017 om 11:29 door Jan Willem

  De gemeente waar je woont is sinds 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat betekent: zij beheren de budgetten en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lokale zorg voor jeugd. Dat is een grote verantwoordelijkheid en het regelen van deze overgang (‘transitie’) heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels loopt het allemaal steeds beter en heeft de gemeente ook steeds meer zicht op het onderdeel pleegzorg.

  Lees meer

  Labels:

 10. Samen werken aan kwaliteit

  13 december 2017 om 11:26 door Jan Willem

  Inspraak. In de pleegzorg hebben we dat formeel vooral geregeld via de pleegouderraden. Iedere pleegzorgaanbieder heeft zo’n vertegenwoordiging van pleegouders die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Maar sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 overging naar de gemeenten, wordt er ook op andere manieren gewerkt aan kwaliteit. En dat is goed nieuws.

  Lees meer

  Labels:

Terug

Sluiten