Ons telefoonnummer: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Blogs belangenbehartiging pleeggezinnen

Belangenbehartiging voor pleeggezinnen

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In deze blog vertellen we wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen bij politici, beleidsmakers en organisaties, zowel landelijk als lokaal.

 1. Overleg pleegzorg en gezinshuizen: van uitstel komt geen afstel

  11 april 2019 16:00 door Peter

  Untitled design (19).png

  Op 4 april zou de Tweede Kamer vergaderen over pleegzorg en gezinshuizen. Zou, want een paar dagen van tevoren werd besloten de vergadering te verplaatsen. In aanloop naar de vergadering lieten we de stem van pleeggezinnen horen bij Tweede Kamerleden. Daarover vertellen we in een wekelijkse blog. Dit is het vierde deel.

  Lees meer

  Labels:

 2. Leuker kunnen we het (nu) niet maken…

  29 maart 2019 09:00 door Evelien

  3673241234_158eb456be_z.jpg

  Het is weer tijd om belastingaangifte te doen. Bij onze helpdesk melden zich de laatste tijd veel pleegouders die flinke bedragen moeten terugbetalen aan onterecht ontvangen inkomensafhankelijke combinatiekorting. Wil je weten hoe dat zit en wat wij doen om dit voortaan te voorkomen? Lees dan verder!

  Lees meer

  Labels:

 3. De wensen van pleeggezinnen

  28 maart 2019 14:00 door Peter

  Untitled design (19).png

  Volgende week donderdag vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. Om te vertellen wat wij doen om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer, schrijven we wekelijks een blog. Dit is de derde aflevering.

  Lees meer

  Labels:

 4. Kamerbrieven en contact met Kamerleden

  21 maart 2019 10:00 door Peter

  2879701167_c23a58318d_z.jpg

  Over twee weken vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. Vorige week schreven we in een blog welke stappen we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer. Deze week lees je over het contact met Kamerleden, een Kamerbrief van de ministers en de inbreng van pleegouders.

  Lees meer

  Labels:

 5. De stem van pleeggezinnen in de Tweede Kamer

  14 maart 2019 08:35 door Peter

  2879701167_c23a58318d_z.jpg

  Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In de komende vier weken vertellen we daarom in een wekelijkse blog over de stappen die we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer.

  Lees meer

  Labels:

 6. Gemeente als bondgenoot

  13 december 2017 11:29 door Jan Willem

  De gemeente waar je woont is sinds 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat betekent: zij beheren de budgetten en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lokale zorg voor jeugd. Dat is een grote verantwoordelijkheid en het regelen van deze overgang (‘transitie’) heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels loopt het allemaal steeds beter en heeft de gemeente ook steeds meer zicht op het onderdeel pleegzorg.

  Lees meer

  Labels:

 7. Samen werken aan kwaliteit

  13 december 2017 11:26 door Jan Willem

  Inspraak. In de pleegzorg hebben we dat formeel vooral geregeld via de pleegouderraden. Iedere pleegzorgaanbieder heeft zo’n vertegenwoordiging van pleegouders die gevraagd en ongevraagd advies geeft. Maar sinds de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg in 2015 overging naar de gemeenten, wordt er ook op andere manieren gewerkt aan kwaliteit. En dat is goed nieuws.

  Lees meer

  Labels:

Terug

Sluiten