Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Inspirerende voorbeelden

Inspirerende voorbeelden

Opkomen voor jouw belangen als pleegouder, hoe doe je dat? Op deze pagina vind je inspirerende voorbeelden van pleegouders die zelf aan de slag gingen om de stem van pleegouders te laten horen. 

Inspreken in Medemblik

In de Week van de Pleegzorg werd Wendy Slotemaker door pleegzorgorganisatie Parlan gevraagd om aandacht te vragen voor pleegzorg bij de meningvormende commissie van de gemeente Medemblik.

Ik heb met mijn verhaal eerst geprobeerd om pleegzorg wat meer te laten leven bij de commissie. Daarom heb ik geprobeerd om de commissieleden mee te nemen in onze beleving, vanaf het moment van plaatsing. Toen hadden we ineens een kindje van 1 jaar in de auto; een kindje dat we niet kenden en dat het zichtbaar lastig had met de situatie. Ik heb het verhaal verteld tot aan dit moment. Dat is het moment waarop we alvast nadenken over de toekomst van onze pleegdochter en aan die van veel andere pleegkinderen. De overgang van 18- naar 18+ is daarbij een belangrijk thema! Hoewel de wet verlengde pleegzorg mogelijk maakt, wordt dit door gemeentes niet vaak toegekend. In mijn verhaal heb ik het belang van verlengde pleegzorg duidelijk gemaakt. Hierin heb ik de vaak voorkomende achterstand in emotionele en sociale ontwikkeling bij pleegkinderen aangestipt en het feit dat verlengde pleegzorg preventief werkt bij diverse problematiek. Dit bespaart gemeentes niet alleen veel zorgen, maar ook veel geld.

In mijn "eindpleidooi" heb ik pleegzorg een win-win-win-situatie genoemd. Voor pleegouders een verrijking van hun leven, voor gemeenten de meest voordelige vorm van 24-uurs opvang voor kinderen die dat nodig hebben en vooral voor de pleegkinderen zelf, omdat (bijna!) elk kind dat niet thuis kan wonen beter af is in een pleeggezin!

Ik heb gevraagd of de gemeente aandacht wil blijven houden voor pleegzorg en aangegeven hoe ze dit het beste kunnen doen. Namelijk door pleegouders serieus te nemen, voldoende geld beschikbaar te maken voor bijzondere kosten binnen de pleegzorg en daarnaast verlengde pleegzorg serieus te overwegen wanneer dit wordt aangevraagd.

Na afloop kreeg ik veel vragen: over het verloop van onze plaatsing naar aanleiding van mijn verhaal en daarnaast over andere vormen van opvang binnen de pleegzorg. Een aantal dagen na mijn praatje heb ik via de griffie nog antwoord gegeven op een paar vragen en heb ik informatie gestuurd omtrent de verlengde pleegzorg en de overgang van 18- naar  18+.

Achteraf heb ik begrepen dat de gemeente geld beschikbaar zal stellen in 2018 voor bijzondere kosten en dat de overgang van 18- naar 18+ bij pleegkinderen en andere kinderen in de jeugdzorg extra aandacht zal krijgen. 

Ik heb de lobby als heel leuk ervaren, ik voelde mij erg serieus genomen en ben blij met het resultaat dat het heeft opgeleverd binnen de gemeente Medemblik. Omdat ik ook in de Adviesraad voor het Sociaal Domein van de gemeente Medemblik zit, kan ik goed de voortgang monitoren hieromtrent.

In mijn "eindpleidooi" heb ik pleegzorg een win-win-win-situatie genoemd. Voor pleegouders een verrijking van hun leven, voor gemeenten de meest voordelige vorm van 24-uurs opvang voor kinderen die dat nodig hebben en vooral voor de pleegkinderen zelf, omdat (bijna!) elk kind dat niet thuis kan wonen beter af is in een pleeggezin!

Inspreken bij de gemeente Hollands Kroon

Pleegzorgorganisatie Parlan vroeg Truus van den Berg om in de Week van de Pleegzorg de spreektijd tijdens de gemeenteraadsvergadering te gebruiken. 

"Hoewel ik nog nooit zoiets had gedaan, vond ik het wel een mooie kans om pleegzorg op lokaal niveau onder de aandacht te brengen. Ik wilde graag mijn eigen verhaal vertellen om geloofwaardig over te komen.

Mijn echtgenoot Jan en ik besloten in 2012 om pleegouder te worden. We hadden ruimte in huis, in ons hoofd en in ons hart. Drie jaar lang hebben we onze pleegzoon opgevangen. Met alles wat in ons vermogen lag, samen met onze kinderen én met een betrouwbaar en deskundig team om ons heen is het ons niet gelukt om onze pleegzoon bij ons te houden. Het voelt alsof je gefaald hebt. Inmiddels zijn we erachter gekomen dat het soms té ingewikkeld is, maar dat je ondanks dat tóch bouwstenen neer kan leggen voor het pleegkind waar zij in de toekomst profijt van kunnen hebben.

Het afgelopen jaar hebben wij twee keer een pleegkind voor een crisisperiode opgevangen. Beide keren voegden we écht iets toe voor deze pleegkinderen én hun biologische ouder. De kinderen kwamen tot rust, na alle hectiek van de afgelopen tijd. Er kwam weer structuur in hun leven. Achter de schermen, met of zonder ons, werd er hard gewerkt aan een goed vervolg. We hebben nog steeds contact met deze pleegkinderen, het gaat ze goed in hun nieuwe woonvorm en onderwijs.

Ik vertelde dit verhaal om aan te geven dat pleegzorg de beste vorm van opvang is voor kinderen die tijdelijk of permanent niet meer thuis kunnen wonen. Door de gemeenteraadsleden ervan te overtuigen hoe belangrijk pleegzorg en pleeggezinnen zijn, kon ik ook aandacht vragen voor enkele prangende zaken, waar ik mij als pleegouder en lid van de pleegouderraad hard voor maak en waar de gemeenteraad aandacht voor zou moeten hebben:

  • Bezuinig niet op pleegzorg. Help zoveel waar mogelijk. Laat zien dat ieder kind ertoe doet.
  • Er is behoefte aan meer pleeggezinnen. Voor ieder kind dat een plaatsing nodig heeft, is een matchend pleeggezin nodig. Daarom is een uitgebreid bestand nodig om aan de eisen en wensen te kunnen voldoen van zowel het pleegkind, de biologische ouders én de pleegouders.
  • Een breakdown is soms onvermijdelijk, maar vaak kan het voorkomen worden. Pleegouders hebben een schat aan ervaring: laat dit niet verloren gaan. Daarvoor is professionele ondersteuning nodig. Pleegzorg is boeiend, maar vaak ook ingewikkeld.
  • Als pleegkinderen 18 jaar worden, zijn ze voor de wet volwassen en stoppen jeugdhulp en pleegvergoedingen. Verlenging pleegzorg is van groot belang, deze kinderen kunnen de zelfstandigheid vaak nog niet aan.
  • Halverwege volgend jaar stopt het pleegzorgfonds. Pleegzorgorganisaties kunnen hierop een beroep doen om extra kosten te betalen, zoals bijvoorbeeld een fiets, sport, een kleine verbouwing. Wat nu? Is de gemeente bereid hiervoor geld reserveren?

Ik heb mijn verhaal uitgewerkt op papier en het opgelezen. Het was muisstil in de zaal. Het maakte indruk, ik had de aandacht gevangen. Door de vragen vanuit de fractieleden werd er nog meer kracht op mijn kernpunten gelegd. De aanwezige pers heeft er later verschillende keren aandacht aan besteed. Door een lokale krant werd ik laatst benaderd voor een interview. Het effect was groter dan ik had verwacht. Ik vond het een bijzondere ervaring, met een goede voorbereiding heb ik er voor mijn gevoel het maximale uitgehaald."

Het was muisstil in de zaal, het maakte indruk: ik had de aandacht gevangen

Filmpje over pleegzorg voor gemeenteraadsverkiezingen

Ineke is al tien jaar crisispleegmoeder en stond voor de ChristenUnie op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. In een filmpje vertelt ze waarom zij het belangrijk vindt dat jeugdhulp en steun voor gezinnen die het moeilijk hebben goed geregeld is. Op die manier was er aandacht voor het onderwerp bij de verkiezingen, en het leverde een schitterend filmpje op!

Bekijk de video

Deel jouw inspirerende verhalen

Heb jij een goed voorbeeld van lokale lobby? We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Laat het ons weten via info@denvp.nl!

Terug

Sluiten