Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Meldactie 'Is er een plan voor ieder pleegkind?'

Meldactie voor pleegouders: 'Is er een plan voor ieder pleegkind?'

Begin mei organiseerden we een meldactie over het hulpverleningsplan voor een pleegkind. We gaan alle ingevulde antwoorden analyseren en verwerken in een nieuwe Verbeteragenda Pleegzorg. Wil je op de hoogte blijven van de resultaten? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook!

Meldactie hulpverleningsplan
Het opstellen en bijhouden van een hulpverleningsplan voor een pleegkind kan helpen om de verantwoordelijkheden, afspraken, doelen en taakverdeling met betrekking tot de pleegzorgplaatsing vast te leggen. Daarnaast is het een middel om als pleegouder mee te praten en mee te denken over de hulpverlening voor een pleegkind. Zo kan een hulpverlengingsplan dienen als leidraad voor een pleegzorgplaatsing. Met deze meldactie willen we graag meer zicht krijgen op de status van de hulpverleningsplannen van pleegkinderen en de invloed die je daarop hebt als pleegouder. 

Verbeteragenda Pleegzorg

Op basis van de uitkomsten van de meldactie maken we een nieuwe Verbeteragenda Pleegzorg. Daarin verzamelen we de adviezen en verbeterpunten van pleegouders. Die brengen we vervolgens onder de aandacht bij politici, beleidsmakers en andere betrokkenen. Meer informatie over de verbeteragenda's vind je hier: Verbeteragenda Pleegzorg

Home

Sluiten