Tweede Kamer neemt moties aan over vergoeding kosten kinderopvang en versterken positie pleegzorg bij hervormingen jeugdzorg

Tweede Kamer neemt moties aan over vergoeding kosten kinderopvang en versterken positie pleegzorg bij hervormingen jeugdzorg

5 juli 2023 om 14:00 door Tijs 1 reactie

tweede kamer (1200 × 400 px).png

De Tweede Kamer heeft gisteren twee moties over pleegzorg aangenomen. De eerste motie roept op om expliciet aandacht te hebben voor pleegzorg bij hervorming van de jeugdzorg. De andere motie vraagt om een structurele oplossing voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang voor hun pleegkinderen. In de afgelopen periode heeft de NVP deze twee punten onder de aandacht gebracht bij de Kamerleden.

In de eerste motie vroegen Kamerleden Van der Staaij (SGP), Den Haan (Fractie-Den Haan), Westerveld (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie) en Peters (CDA) om ‘de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen expliciet mee te nemen bij de uitvoering van de Hervormingsagenda’. In de Hervormingsagenda Jeugd is veel aandacht voor preventieve maatregelen om uithuisplaatsingen te voorkomen, wat een positieve ontwikkeling is. Als een uithuisplaatsing toch nodig is, is het streven om minder kinderen op te vangen in residentiële instellingen. Maar voor het versterken van vormen van opvang zoals pleegzorg en andere gezinsgerichte opvang is in de Hervormingsagenda te weinig aandacht

De andere motie, van Kamerleden Den Haan, Mohandis (PvdA), Westerveld en Van der Staaij, vraagt de regering om met gemeenten en aanbieders te overleggen over oplossingen voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang. Uit onderzoek van de NVP en LOPOR bleek eerder dit jaar dat pleegouders een groot deel van de kosten voor kinderopvang zelf betalen.

Belangenbehartiging voor pleeggezinnen

In de afgelopen tijd hebben we met verschillende Kamerleden gesproken over het gebrek aan aandacht voor pleegzorg in de discussie over de hervorming van de jeugdzorg en over de kosten voor kinderopvang die pleegouders maken. Ook in een rondetafelgesprek over de hervormingsagenda, een position paper en een brief aan de Tweede Kamer bespraken we de punten en benadrukten we het belang hiervan voor pleeggezinnen.

De NVP laat de stem van pleeggezinnen horen bij politici en beleidsmakers. We vragen pleeggezinnen geregeld wat er speelt en leeft, bijvoorbeeld via onderzoeken en ons pleegzorgpanel. Meer over onze belangenbehartiging lees je hier

** Update: het is nog niet duidelijk welke gevolgen de val van het kabinet heeft voor de moties en plannen van de staatssecretaris. Uiteraard volgen we de ontwikkelingen op de voet. **

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl

Reacties

  1. Hanneke Heruer Hanneke Heruer Schreef op 6 juli 2023 om 10:55:34

    Wat ontzettend goed dat dit onder de aandacht is gebracht!!

Plaats een reactie

Sluiten