Pleegouders krijgen groot deel van kosten kinderopvang niet vergoed

Pleegouders krijgen groot deel van kosten kinderopvang niet vergoed

30 maart 2023 om 08:00 door Tijs 0 reacties

onderzoek kinderopvang (1200 × 400 px) (1).png

In februari onderzochten we samen met de LOPOR de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang of buitenschoolse opvang voor hun pleegkinderen. Uit het onderzoek blijkt dat pleegouders een groot deel van de kosten zelf betalen: van de pleegouders die meededen aan het onderzoek, betaalt 61% tussen de €100 en €400 per maand per pleegkind voor kinderopvang, met uitschieters tot €900 per maand. Omdat pleegzorg pleegouders geen geld zou moeten kosten, zoeken we met betrokken partijen naar een oplossing voor deze kosten. 

Onderzoek

De kosten die pleegouders die meededen aan het onderzoek maken voor kinderopvang, variëren van €15 tot €900 per maand per kind. Van de pleegouders die meededen aan het onderzoek, betaalt 61% een bedrag tussen de €100 en €400 per pleegkind zelf – dus na aftrek van toeslagen of andere bijdragen van de gemeente of pleegzorgaanbieder. Gemiddeld betalen pleegouders die gebruik maken van kinderopvang €275 euro per maand. 

In 39% van de gevallen hadden pleegouders geen recht op kinderopvangtoeslag, bijvoorbeeld omdat een van beide pleegouders niet werkt. En ook als pleegouders wel recht hebben op kinderopvangtoeslag, blijft er nog een fors bedrag over dat door de pleegouders zelf betaald moet worden. Omdat de kinderopvangtoeslag een inkomensafhankelijke regeling is waarbij gekeken wordt naar het inkomen van de pleegouders, zijn er ook grote verschillen in de vergoedingen die pleegouders ontvangen. Gemeenten en pleegzorgaanbieders betalen maar zelden mee aan de kosten van kinderopvang, blijkt uit het onderzoek. Hoewel de kosten van kinderopvang als bijzondere kosten vergoed kunnen worden door de pleegzorgaanbieder, gebeurt dit bij de pleegouders die meededen aan het onderzoek bijna nooit.

Oplossingen voor kosten

De kostenvergoeding die pleegouders ontvangen voor pleegzorg, de pleegvergoeding, is niet voor bedoeld om kinderopvangkosten mee te betalen. Dat pleegouders zelf (een deel van) de kosten voor kinderopvang betalen, gaat in tegen het uitgangspunt dat pleegzorg pleegouders geen geld zou moeten kosten. Daarom zetten we ons ervoor in om te zorgen dat pleegouders de kosten voor kinderopvang vergoed krijgen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen via de kinderopvangtoeslag of de regeling bijzondere kosten pleegzorg. Daarover zijn we in gesprek met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Jeugdzorg Nederland en de VNG.

Meer weten of reageren?

Wil je reageren of heb je een vraag over het onderzoek? Neem dan contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl. Kunnen we meedenken of wil je meer weten over de vergoeding van kosten? Neem dan contact op met de helpdesk.

Lees over onze belangenbehartiging en over politieke ontwikkelingen in de pleegzorg in ons online magazine BIJ ONS:

➡️ BIJ ONS: pleegzorg en politiek

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten