Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Hervormingsagenda Jeugd: zorgen over ruimte om ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ vorm te geven

Rondetafelgesprek Tweede Kamer over Hervormingsagenda Jeugd: zorgen over ruimte om ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ vorm te geven

22 juni 2023 om 10:00 door Tijs 0 reacties

header peter (1).png

De Tweede Kamer sprak maandag 19 juni in een rondetafelgesprek met betrokken partijen over de Hervormingsagenda Jeugd. Directeur-bestuurder van de NVP Peter van der Loo nam deel aan het gesprek en uitte zijn zorgen over het gebrek aan aandacht voor pleegzorg in de Hervormingsagenda Jeugd: er is in de agenda veel aandacht voor het afbouwen van residentiële zorg, maar niet voor het versterken van alternatieven voor deze zorg zoals pleegzorg en andere vormen van gezinsgerichte zorg.

In het rondetafelgesprek benoemde Peter dat het goed is dat er een hervormingsagenda is en dat de richting van hervormingen is bepaald, want gerichte actie is nodig. Daarbij wees hij erop dat de uitvoering nog vorm moet krijgen, waarbij er meer aandacht moet zijn voor pleeggezinnen: “Het is nodig dat we wenselijke speerpunten benoemen, want alternatieven voor residentiële zorg missen. Het versterken hiervan gaat niet vanzelf en moet gebeuren terwijl de afbouw van residentiële zorg plaatsvindt. De zorgvraag van kinderen die niet thuis kunnen wonen, zal niet geringer zijn – integendeel. Dat vraagt toekomstgerichte investeringen: een lagere caseload voor professionals en het versterken van relaties met jeugdbeschermers, zodat er tijd is om samen naar oplossingen te zoeken. Voldoende financiële ruimte voor de vergoeding van kosten voor pleegouders – ook voor kosten van kinderopvang. En mogelijkheden om stem van kinderen en jongeren naar voren te laten komen op alle niveaus. Het is goed dat er een hervormingsagenda is, maar we hebben zorgen over de ruimte die er is om ‘zo thuis mogelijk opgroeien’ vorm te geven.” 

Position paper 

Voor het rondetafelgesprek schreven we een position paper waarin we verder ingaan op het gat dat ontstaat als residentiele zorg wordt afgebouwd maar alternatieve opvangvormen zoals pleeggezinnen niet versterkt worden. De position paper gaat ook in op de rol die informele steun in de jeugdzorg kan spelen, bijvoorbeeld bij het voorkomen van uithuisplaatsingen. Je kunt de position paper hier lezen. Over het gat in de Hervormingsagenda schreven we eerder dit bericht: Een hervormingsagenda met een gat erin. 

Het rondetafelgesprek over de Hervormingsagenda Jeugd is hier terug te kijken. Wil je reageren of heb je een vraag? Neem contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten