Moties Tweede Kamerleden over versterken positie pleegzorg bij hervormingen jeugdzorg en vergoeding kosten kinderopvang voor pleegouders

Moties Tweede Kamerleden over versterken positie pleegzorg bij hervormingen jeugdzorg en vergoeding kosten kinderopvang voor pleegouders

28 juni 2023 om 08:00 door Tijs 0 reacties

tweede kamer header (1200 × 480 px).png

Tweede Kamerleden roepen de regering in een motie op om expliciet aandacht te hebben voor pleegzorg bij hervorming van de jeugdzorg. Een andere motie vraagt om een structurele oplossing voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang voor hun pleegkinderen. In de afgelopen periode heeft de NVP deze twee punten onder de aandacht gebracht bij de Kamerleden. De moties werden gisteravond, 27 juni, ingediend in een debat over de Hervormingsagenda Jeugd. 

In de Hervormingsagenda Jeugd is veel aandacht voor preventieve maatregelen om uithuisplaatsingen te voorkomen, wat een positieve ontwikkeling is. Als een uithuisplaatsing toch nodig is, is het streven om minder kinderen op te vangen in residentiële instellingen. Maar voor de uitbreiding en versterking van alternatieve vormen van opvang zoals pleegzorg, is in de Hervormingsagenda te weinig aandacht. In een motie vragen Kamerleden Van der Staaij (SGP), Den Haan (Fractie-Den Haan), Westerveld (GroenLinks), Ceder (ChristenUnie) en Peters (CDA) om ‘de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen expliciet mee te nemen bij de uitvoering van de Hervormingsagenda’. 

Een andere motie vraagt de regering om met gemeenten en aanbieders te overleggen over oplossingen voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang. In de motie van Den Haan, Mohandis (PvdA), Westerveld en Van der Staaij geven de Kamerleden aan dat zij vinden dat ‘pleegzorg pleegouders geen geld zou mogen kosten en dat het niet mag afhangen van de gemeente waarin pleegouders wonen of je wel of geen vergoeding voor kinderopvang krijgt’. Uit onderzoek van de NVP en LOPOR bleek eerder dit jaar dat pleegouders een groot deel van de kosten voor kinderopvang zelf betalen. Staatssecretaris Van Ooijen gaf in het debat aan dat hij de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang en de vergoedingen die zij daarvoor ontvangen wil onderzoeken. 

 Ik ben bereid om te kijken naar de situatie van pleegouders en hierover het gesprek aan te gaan met gemeenten en aanbieders. Hiervoor is het van belang om beter zicht te krijgen op de aard en de omvang van het probleem. Daarom wil ik onderzoeken in hoeverre pleegouders gebruikmaken van kinderopvang, inclusief de bso, welke kosten zij hier zelf voor maken en in hoeverre deze kosten worden vergoed.

** Update 4 juli: beide moties zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Lees hier meer.**

Belangenbehartiging voor pleeggezinnen

In de afgelopen tijd hebben we met verschillende Kamerleden gesproken over het gebrek aan aandacht voor pleegzorg in de discussie over de hervorming van de jeugdzorg en over de kosten voor kinderopvang die pleegouders maken. Ook in een rondetafelgesprek over de hervormingsagenda, een position paper en een brief aan de Tweede Kamer bespraken we de punten en benadrukten we het belang hiervan voor pleeggezinnen.

De NVP laat de stem van pleeggezinnen horen bij politici en beleidsmakers. We vragen pleeggezinnen geregeld wat er speelt en leeft, bijvoorbeeld via onderzoeken en ons pleegzorgpanel. Ook gebruiken we signalen die we binnenkrijgen bij de helpdesk om te kijken welke knelpunten er zijn voor pleegouders en hoe we dit kunnen verbeteren. Meer over onze belangenbehartiging lees je hier

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten