Versterken medezeggenschap pleegouders

Versterken medezeggenschap pleegouders

Samen met LOPOR versterken we de medezeggenschap van pleeggezinnen via de pleegouderraad. Dat doen we met kennis en informatie voor de pleegouderraad, zodat zij binnen een pleegzorgorganisatie de stem van pleeggezinnen kunnen laten horen.

Medezeggenschap

Het is belangrijk dat pleeggezinnen kunnen meepraten over wat goed gaat en wat beter kan in de pleegzorg. Binnen de pleegzorgorganisatie kan dat via de pleegouderraad, ook wel POR. Uit de evaluatie van de Wet versterking positie pleegouders bleek in 2019 dat 67% van de pleegouders de pleegouderraad kent. Pleegouders hebben beperkt zicht op de activiteiten van de POR: slechts 29% van de pleegouders die de POR kent, geeft in het onderzoek aan dat het de POR lukt om hun belangen goed te behartigen. 

Omdat veel pleegouders de POR niet kennen en geen zicht hebben op de activiteiten, is er vaak weinig animo voor deelname aan de POR en haar activiteiten. Of een POR goed functioneert, is afhankelijk van de personen die in de POR zitten en hoe zij hun rol invullen. De medezeggenschap van een pleegouderrad is daardoor beperkt; dat willen we verbeteren!

Wat gaan we doen? 

  • In een hoe-boek geven we pleegouderraden praktische tips en informatie. Het gaat in op de praktische kant van de organisatie van een pleegouderraad: hoe vaak kom je bij elkaar, hoe bewaar je gegevens, hoe blijf je in contact met de pleegouders van de organisatie en hoe kun je hun stem laten horen? Dit document is handig voor startende POR-leden, maar ook voor meer ervaren leden. We onderzoeken samen met pleegouderraden welke vragen er verder zijn en waar pleegouderraden tegenaan lopen; zo wordt het hoe-boek een praktisch handboek voor iedere pleegouderraad. 
  • We verzamelen alle informatie die relevant is voor pleegouderraden in een kennisdossier dat op pleegzorg.nl komt. In deze dossiers gaan we in op de taken, rechten en plichten van een pleegouderraad. 
  • Samen met de pleegouderraden onderzoeken we hoe we pleegouders kunnen helpen en ondersteunen in de voorbereiding op het lidmaatschap van de pleegouderraad, zodat zij zo goed mogelijk aan de slag kunnen met de taken van de pleegouderraad en met medezeggenschap. Daarbij kijken we ook hoe we die voorbereiding het best kunnen aanbieden; vervolgens gaan we dit uitvoeren.
  • Via een nieuwsbrief houden we pleegouderraden op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen die relevant zijn voor hun activiteiten. Uiteraard kunnen ook andere geïnteresseerden deze nieuwsbrief ontvangen. Schrijf je hier alvast in voor de nieuwsbrief belangenbehartiging.

NVP en LOPOR

In dit project werken we samen met de LOPOR, het Landelijk Overleg Pleegouderraden. Meer informatie over de LOPOR vind je op www.lopor.nl.

LOPOR-logo

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten