Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Voorbereiding op start Mockingbird Family Model in Nederland

Mockingbird Family Model

In meerdere landen worden pleeggezinnen succesvol ondersteund met het Mockingbird Family Model. Het model werkt vanuit de gedachte ‘it takes a village to raise a child’. Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een zogenaamd hubhome: een (voormalig) pleeggezin dat getraind en betaald wordt om andere gezinnen bij te staan met een luisterend oor en advies. Het hubhome biedt ook een fysieke plek om samen te komen en organiseert maandelijkse familiedagen, themabijeenkomsten en trainingen. De pleegkinderen kunnen er bovendien gepland en ongepland komen logeren. In de landen waar met het model gewerkt wordt zijn er positieve ervaringen: stabiliteit van plaatsingen verbetert en er is minder uitval van pleeggezinnen. Na een verkenning in 2020 hebben Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de NVP vastgesteld dat er in Nederland veel animo en enthousiasme is om met dit oorspronkelijk Amerikaanse model aan de slag te gaan.

Hubhomes

Introductie in Nederland

Dankzij financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en het Oranje Fonds kunnen de initiatiefnemers Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg Voor de Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen het Mockingbird Family Model in Nederland introduceren. In het najaar van 2021 start een driejarig programma met de ambitie om enkele tientallen Mockingbird-netwerken op te bouwen. Daarbij wordt een brede samenwerking gezocht met pleegzorgorganisaties en gemeenten.

In deze video vertellen gezinnen die deelnemen aan Mockingbird in Engeland wat het netwerk voor hen betekent.

Voorbereidingen voor de start

Momenteel treffen we de voorbereidingen om daadwerkelijk met de implementatie van het model aan de slag te gaan. We werken onder andere aan de volgende zaken:

 • Oprichting van de Stichting Ondersteuning Pleeggezinnen, waar het programma wordt ondergebracht.
 • Werven van de medewerkers die het team gaan vormen om het programma uit te voeren. 
 • Contractering met de Mockingbird Society, de Amerikaanse organisatie die eigenaar is van dit model en tijdens de eerste 1,5 tot 2 jaar Nederland gaat begeleiden bij de implementatie.
 • Start van de samenwerking met regio’s die graag aan de slag willen met het model. Momenteel is er één regio geselecteerd waar we het eerste Mockingbird netwerk willen gaan opstarten. We richten een werkgroep op met andere voorloperregio’s die meedenken en meekijken.
 • Werving van een onderzoekspartner die onafhankelijk onderzoek gaat doen naar de werkzaamheid van dit model
 • Voorbereiden van de start-training die plaats gaat vinden in Engeland.
 • Voorbereiden van de communicatie: ontwikkeling logo en huisstijl.

We werken aan deze voorbereidingen met een team van medewerkers van de NVP en Stichting Kinderpostzegels. 

Verbeteringen van stabiliteit

Kinderen die -om welke reden dan ook- langdurig uithuisgeplaatst zijn kennen vaak al een lange hulpverleningsgeschiedenis. Als deze kinderen langdurig in pleegzorg opgroeien is het van belang dat er gestreefd wordt naar een stabiele leef- en opvoedingssituatie. Continuïteit is een onmisbare voorwaarde voor de ontwikkeling van de jeugdige. Helaas is het zo dat het in Nederland moeilijk lukt om deze stabiliteit en continuïteit voor een aanzienlijke groep pleegkinderen te realiseren. Uit diverse onderzoeken over de afgelopen jaren blijkt dat 25 tot 50 procent van de plaatsingen voortijdig moet worden afgebroken. In 2020 waren dat bijvoorbeeld concreet 687 plaatsingen die ongepland eindigden.

Het lukt moeilijk om pleeggezinnen vast te houden. Jaarlijks komen er ongeveer evenveel gezinnen bij als dat er gezinnen stoppen. Uit onderzoek van de NVP i.s.m. het Nederlands Jeugdinstituut is gebleken dat bijna de helft van deze gezinnen is moeten stoppen doordat zij tegen hun grenzen zijn aangelopen. Deze gezinnen kregen bijvoorbeeld te maken met een hele moeizame samenwerking met de jeugdbescherming of pleegzorgorganisatie, of hebben onvoldoende ondersteuning ervaren. Veel van deze gezinnen waren graag nog doorgegaan met het zorgen voor pleegkinderen.

Wij geloven dat het Mockingbird Family Model kan bijdragen aan de stabiliteit van de pleegzorg omdat het voorziet in diverse behoeften van de betrokkenen. We noemen er een aantal:

 • Pleegouders die steun kunnen vinden bij elkaar en elkaars kennis en ervaring kunnen benutten bij het zorgen voor pleegkinderen
 • Pleegkinderen en jongeren die op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met elkaar
 • Gezinnen die af en toe ‘stoom af kunnen blazen’ in een crisissituatie doordat een van de kinderen terecht kan bij de hubhome ouders: voor hen vertrouwde mensen waar ze altijd terecht kunnen
 • Eigen kinderen van pleegouders die op een laagdrempelige wijze in contact kunnen komen met andere biologische kinderen van pleegouders en ervaringen kunnen uitwisselen
 • Ouders die zich welkom voelen op activiteiten die georganiseerd worden door het netwerk en waar zij op een laagdrempeligere manier in contact kunnen zijn met hun kind en het pleeggezin

Interview over de introductie van Mockingbird in Nederland

Tijdens de Miniconferentie Pleegzorg op 1 juni over ondersteuning van pleeggezinnen vertelde Edith, programmamanager bij Stichting Kinderpostzegels, over de introductie van Mockingbird in Nederland. Kijk het interview hier terug.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over dit programma? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl

logo's mockingbirdpng

Nieuws over het Mockingbird Family Model

Online startbijeenkomst Mockingbird op 14 oktober

Eu0OeBsWgAAfW-H.jpegwoensdag 06 oktober 2021 07:00 Samen met Stichting Kinderpostzegels en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd starten we met een driejarig programma om het Mockingbird Family Model te introduceren in Nederland. Op donderdag 14 oktober is er een online startbijeenkomst. In deze bijeenkomst vertellen we over dit nieuwe pleegzorgmodel, de ervaringen met Mockingbird in andere landen en de introductie van het model in Nederland. lees verder

Kinderpostzegelactie 2021 van start!

nieuwsbericht-groot.332250.jpgwoensdag 29 september 2021 09:00 Vandaag start de Kinderpostzegelactie. Jochem Myjer gaf het startsein door de eerste bestelling te plaatsen. Met de actie, die dit jaar ‘Geef meer kracht’ als thema heeft, steunt Stichting Kinderpostzegels kinderen die het moeilijk hebben door de coronacrisis. Er is extra aandacht voor projecten die kinderen helpen meer veerkracht te ontwikkelen. Een van deze projecten is Mockingbird, samen voor het kind, waaraan Kinderpostzegels samen met de NVP en het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd werkt. lees verder

Nieuwsbrief over voorbereidingen op de start van Mockingbird

jadey samen met ouders.jpgdinsdag 17 augustus 2021 15:27 Dit najaar starten Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen met een driejarig programma om het Mockingbird Family Model in Nederland te introduceren. In een nieuwsbrief houden we je op de hoogte van de voorbereidingen om dit pleegzorgmodel in Nederland te introduceren. Lees de nieuwsbrief online voor alle updates! lees verder

Terug naar projecten

BLOGS.png

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarin houden we je op de hoogte van al het nieuws over pleegzorg!

Inschrijven
Sluiten