Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Mockingbird Family Model

Mockingbird Family Model

Samen met Stichting Kinderpostzegels, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en Kennisbureau ter Meulen verkennen we of pleeggezinnen in Nederland beter ondersteund kunnen worden met het Amerikaanse Mockingbird Family Model. Daarbij worden pleegzorgorganisaties, pleeggezinnen en pleegjongeren, gezinshuizen, gemeenten en anderen betrokken. We onderzoeken of het model ook in Nederland kan helpen bij succesvolle pleegzorgplaatsingen en welke lessen in andere landen geleerd zijn met dit pleegzorgmodel. De resultaten worden in september 2020 gepresenteerd.

‘Wij helpen elkaar door moeilijke momenten heen. Daardoor kunnen we het werk blijven doen.
Conny, pleegouder in het Verenigd Koninkrijk, over het Mockingbird Family Model

De zorg voor deze kinderen is niet altijd makkelijk en is ingrijpend voor alle leden van het gezin. Pleegkinderen zijn vaak getraumatiseerd en door hun gedragsproblemen kan de druk zo hoog oplopen, dat pleegouders stoppen met pleegzorg. Veel pleegkinderen krijgen daardoor te maken met overplaatsingen, wat een negatief effect heeft op hun ontwikkeling.

Mockingbird Family Model: sterke pleeggezinnen door onderlinge steun

In meerdere landen worden pleeggezinnen succesvol ondersteund met het Mockingbird Family Model. Het model werkt vanuit de gedachte ‘it takes a village to raise a child’. Zes tot tien pleeggezinnen worden gekoppeld aan een zogenaamd hub home: een (voormalig) pleeggezin dat getraind en betaald wordt om andere gezinnen bij te staan met een luisterend oor en advies. Het hub home organiseert maandelijkse familiedagen, themabijeenkomsten, trainingen en de pleegkinderen kunnen er gepland en ongepland logeren. Recente Engelse onderzoekscijfers laten zien dat 1 van de 5 pleegouders zou zijn gestopt met pleegzorg als zij niet onderdeel zouden uitmaken van het Mockingbird Family-programma.

Website-version-Mockingbird-Programme-Diagram-675x600.png

Voortijdig afbreken pleegzorgplaatsing voorkomen

In 2018 werd 28% van de pleegzorgplaatsingen voortijdig afgebroken. 14% van de pleegouders stopte helemaal met pleegzorg, terwijl in Nederland al een structureel tekort aan pleeggezinnen is. Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan ondersteuning een belangrijke rol speelt bij het besluit van pleegouders om te stoppen met pleegzorg. Zij hebben behoefte aan praktische steun, scholing, contact met andere pleegouders en willen af en toe even kunnen bijtanken.

Meer informatie

Meer over het Mockingbird Family Model lees je in het magazine over de studiereis naar Engeland die we in 2019 met 23 beleidsmakers, pleegzorgprofessionals, wetenschappers en pleegjongeren maakten. Heb je vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl

Untitled design (3).png

Nieuws over het Mockingbird Family Model

Nationale Postcode Loterij steunt introductie Mockingbird-model voor betere ondersteuning pleeggezinnen

Eu0OeBsWgAAfW-H.jpegdinsdag 23 februari 2021 13:00 De Nationale Postcode Loterij steunt de introductie van het Mockingbird Family Model in Nederland. Dit nieuwe pleegzorgmodel, dat vanaf dit voorjaar geïntroduceerd wordt door Stichting Kinderpostzegels, het Ondersteuningsteam Zorg Voor de Jeugd en de NVP, kan de ondersteuning voor pleeggezinnen verder verbeteren. Zes tot tien pleeggezinnen vormen samen een netwerk met een hubhome, een soort familiehuis voor pleeggezinnen, als thuisbasis. Pleeggezinnen kunnen in het hubhome terecht voor steun, scholing en contact. De hubhome-ouders, ervaren pleegouders die hiervoor getraind zijn, zijn de spil van het netwerk. Ook het Oranje Fonds steunt de komende drie jaar het programma. lees verder

Het Mockingbird Family Model komt naar Nederland!

jadey samen met ouders.jpgmaandag 01 februari 2021 11:00 De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, Stichting Kinderpostzegels Nederland, het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en KennisBureau ter Meulen hebben in 2020 verkend of het Amerikaanse pleegzorgmodel ‘Mockingbird Family Model’ van toegevoegde waarde is voor pleegzorg in Nederland. Ook is bekeken wat er nodig is om dit model in Nederland toe te passen, of er voldoende draagvlak is binnen de pleegzorgsector en wat de kosten zijn. De conclusie is positief: het model kan voorzien in de behoefte om pleeggezinnen beter te ondersteunen en kan bijdragen aan het realiseren van stabielere pleegzorgplaatsingen. Daarom komt het Mockingbird Family Model naar Nederland! lees verder

Webinar terugkijken over Mockingbird Family Model

Plaatje mocking bird model nl.pngmaandag 13 juli 2020 13:32 In andere landen helpt het Mockingbird Family Model om succesvolle pleegzorgplaatsingen mogelijk te maken. Samen met Kinderpostzegels, Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd en Kennisbureau ter Meulen verkennen we of het model ook in Nederland breakdown kan voorkomen. In een ZOOMerschool webinar op 8 juli vertelden we bijna zeventig geïnteresseerden over dit nieuwe pleegzorgmodel. Je kunt het webinar nu terugkijken. lees verder

Terug naar projecten

BLOGS.png

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief, daarin houden we je op de hoogte van al het nieuws over pleegzorg!

Inschrijven
Sluiten