Bijzondere kosten: hoe komen we bij de bedoeling?

Bijzondere kosten: hoe komen we bij de bedoeling?

25 oktober 2023 om 16:00 door Peter 1 reactie

header peter.png

Pleegouder ben je niet voor het geld, maar pleegzorg moet ook niet (te veel) geld kosten. Daarom zijn er kostenvergoedingen voor pleegouders: de pleegvergoeding voor de dagelijkse kosten en daarnaast een aantal toeslagen. De hoogte daarvan is landelijk vastgesteld en overal gelijk. Onderzoek laat zien dat veel pleeggezinnen met deze basisbedragen uitkomen. Voor alle andere kosten die je als pleegouder ‘redelijkerwijs’ maakt voor je pleegkind, bestaat een aanvullende vergoeding: de regeling bijzondere kosten. Deze regeling kent volgens de wet eigenlijk geen beperkingen. Over de basisbedragen, de pleegvergoeding en toeslagen, is niet veel discussie. Over de vergoeding van bijzondere kosten des te meer. 

Discussie over bijzondere kosten

Pleegzorgaanbieders hebben bijvoorbeeld allemaal een eigen uitvoeringsregeling die de vergoeding van gemaakte kosten regelmatig beperkt. Er is dan bijvoorbeeld geen vergoeding voor kosten die niet in een lijst staan of er worden maximale bedragen per pleeggezin vastgesteld. Ook zijn er pleegzorgorganisaties waar de vergoeding van bijzondere kosten afhangt van wat de gemeente betaalt – waardoor het zelfs voor pleegouders van dezelfde organisatie kan verschillen welke kosten zij vergoed krijgen. Die beperkingen kunnen vanuit het perspectief van organisaties begrijpelijk zijn, want zo kunnen zij hun bedrijfsvoering beheersbaar houden. Maar op deze manier betalen pleegouders zelf de kosten en dat is onwenselijk.

Handreiking voor duidelijkheid en eenduidigheid

Eerder dit jaar waren we, samen met Jeugdzorg Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, betrokken bij de samenstelling van de handreiking tarifering en inkoop pleegzorg. Deze handreiking biedt een kader voor de vergoeding van bijzondere kosten en er is een overzicht opgenomen van veelvoorkomende kosten. Er wordt ook aangegeven dat die lijst niet limitatief is: andere kosten die pleegouders maken, komen ook voor vergoeding in aanmerking. Maatwerk dus. 

In de handreiking staat nadrukkelijk dat een maximale vergoeding van bijzondere kosten per pleeggezin niet de bedoeling is. Mooi is ook dat de handreiking het belang benadrukt van het vergoeden van bijzondere kosten voor alle pleegkinderen. Volgens de regels moeten alleen bijzondere kosten voor pleegkinderen met een kinderbeschermingsmaatregel vergoed worden. Dat leidt er in de praktijk toe dat pleegouders opdraaien voor de kosten bij vrijwillige plaatsingen, want deze kosten worden niet altijd op een andere manier vergoed. We zien gelukkig dat dit al door veel gemeenten en pleegzorgorganisaties is uitgebreid en dat zij ook bijzondere kosten bij een vrijwillige plaatsing vergoeden.

Eens worden over principes

Dit zijn mooie ontwikkelingen, maar er zijn nog stappen nodig om ze overal in praktijk te brengen. In ieder geval is er landelijk al het gesprek over het structureel vergoeden van kosten voor kinderopvang. Maar er is meer nodig. 

Volgens de wet zijn pleegzorgorganisaties verantwoordelijk voor de vergoeding van bijzondere kosten. Wij willen het met hen diepgaander hebben over de bedoeling van de landelijke regeling voor vergoeding van bijzondere kosten. Wij denken namelijk dat die verder gaat dan de (beperkte) uitvoering die wij op veel plekken zien. Daardoor draaien individuele pleegouders op voor kosten die de maatschappij als geheel zou moeten dragen. 

En als we het over de uitgangspunten eens kunnen worden, kunnen we (mogelijk) samen optrekken om praktische oplossingen te vinden die aan de ene kant ruimhartige vergoedingen en aan de andere kant een sluitende bedrijfsvoering mogelijk maken. 

Daarom denken we dat dit onderwerp ook thuishoort op de agenda in de pleegouderraad. Want daar krijgt de praktijk echt vorm. We werken graag samen met pleegouderraden om een eenduidig geluid te laten horen. Heb je daarover een vraag of wil je van gedachten wisselen? Neem dan contact op via pvanderloo@denvp.nl.

Heb je een vraag over de vergoeding van (bijzondere) kosten? Onze helpdesk helpt je graag verder!

Reacties

 1. Jan Geboers Jan Geboers Schreef op 14 december 2023 om 14:20:45

  Ontzettend herkenbaar wat je schrijft.
  Wij doen samen al ruim 25 jaar pleegzorg en hebben 5 pleegkinderen waarvan ook kinderen met fysieke en verstandelijke beperking.
  De tijdgeest heeft hierin, de verarming, ook wel aan meegewerkt.
  Jeugdzorg is steeds vaker het ondergeschoven kind geworden. Waarbij de decentrale, gemeente gestuurde, aansturing ook geen goed heeft gedaan aan het systeem.
  Door de jaren heen is de bijzondere vergoeding nagenoeg uitgekleed.
  Wat ook het 'gevoel' geeft dat je als pleegouder de, met name, financiële last moet gaan dragen. Het voelt niet fijn.

  Groet,
  Jan

Plaats een reactie

Sluiten