Nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg

Nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg

13 juni 2023 om 12:00 door Peter 0 reacties

handreiking Pleegzorg 1.jpeg

Op 13 juni 2023 hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Jeugdzorg Nederland, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de NVP een nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop Pleegzorg gepresenteerd. De handreiking is gemaakt om pleegzorg in alle regio’s uniformer en transparanter te organiseren, duidelijkheid te scheppen over de vergoeding van kosten voor pleegouders, de administratieve lasten voor pleegzorgaanbieders te verminderen en om gemeenten te faciliteren bij de inkoop van pleegzorg. De nieuwe handreiking bevat bouwstenen voor de inkoop en tarifering van de pleegzorg, wat bijdraagt aan de ontwikkeling van pleegzorg en past bij de veranderingen in de jeugdzorg.

De handreiking zal de komende jaren dienen als kader voor de inkoop en contractering van pleegzorg. Het belang van deze handreiking is duidelijk: het biedt helderheid over wat pleegzorg is, hoe tarieven en vergoedingen zijn opgebouwd en wat er verwacht mag worden van de pleegzorgaanbieders. Het doel van de handreiking is om de samenwerking tussen alle betrokken partijen (pleeggezinnen, pleegzorgaanbieders en gemeenten) te verbeteren. Dit zorgt voor duurzame en kwalitatief goede ondersteuning en hulp voor pleegkinderen en (pleeg)ouders. 

De handreiking biedt:

  • Bouwstenen en randvoorwaarden om tarieven vast te stellen bij de inkoop van pleegzorg
  • Duidelijkheid over de voorwaarden voor de inkoop van pleegzorg
  • Aanbevelingen om de pleegzorg verder te verbeteren, zowel voor gemeenten als voor pleegzorgaanbieders. Denk hierbij aan het investeren in de deskundigheid van pleegouders, gedeeld opvoederschap, de samenwerking tussen pleegouders en professionals, informatievoorziening voor pleeggezinnen en de verbetering van de nazorg voor pleegouders en kinderen na afloop van een plaatsing
  • Duidelijkheid over de noodzaak en inzet van aanvullende specialistische hulp gekoppeld aan pleegzorg, zodat deze snel beschikbaar komt voor de kinderen en (pleeg)ouders die dat nodig hebben
  • Kaders voor de vergoeding van (bijzondere) kosten aan pleegouders
  • Een apart, passend tarief voor deeltijdpleegzorg. 

Passende vergoedingen

De nieuwe handreiking Tarifering en Inkoop pleegzorg moet zorgen voor passende vergoedingen voor de inzet van pleeggezinnen en pleegzorgaanbieders en draagt bij aan meer duidelijkheid, stabiliteit en continuïteit in de pleegzorg. De handreiking geeft gemeenten en pleegzorgaanbieders meer inzage in de kwaliteit en kosten van pleegzorg en draagt bij aan efficiënte inzet van middelen. Gemeenten, aanbieders en hulpverleners kunnen hiermee beter anticiperen op ontwikkelingen in de pleegzorg, zoals de veranderende vraag naar pleegzorg, de toename van de complexiteit van pleegzorg en de ondersteuningsbehoefte van pleegouders. De handreiking past bij de pleegzorg van nu en helpt bij het maken van toekomstbestendige afspraken tussen de verschillende partijen.

Bekijk de handreiking via deze link.

Wil je reageren of heb je een vraag? Neem dan contact op met Peter, directeur-bestuurder van de NVP, via pvanderloo@denvp.nl.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten