Het goede gesprek over pleegzorg: regio's aan de slag met verbeteracties

Het goede gesprek over pleegzorg: regio's aan de slag met verbeteracties

25 mei 2023 om 10:00 door Linda 0 reacties

goede gesprek header (1200 × 480 px).png

In jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost gingen pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers met elkaar in gesprek over hoe pleegzorg in hun regio georganiseerd is. In drie bijeenkomsten voerden zij een goed gesprek over pleegzorg en keken zij samen naar wat er goed gaat en wat beter kan. Na drie bijeenkomsten ligt er een ‘kladversie’ van verbeteracties waar de regio mee aan de slag kan. 

Rijk van Nijmegen

In Rijk van Nijmegen (gemeente Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen) hebben de deelnemers aan het goede gesprek zich gericht op drie onderwerpen: 

  1. samenwerken tussen pleegouders en ouders,
  2. voorkomen van overbelasting van pleegouders,
  3. impact op eigen kinderen.

Voor elk onderwerp zijn er meerdere ideeën voor verbeteracties voorgesteld. Gemeenten en pleegzorgorganisaties beslissen nu samen welke actiepunten als eerste opgepakt worden en wie er verder nodig is bij de uitvoering van de actiepunten, bijvoorbeeld pleeggezinnen, jeugdbescherming of de NVP. We blijven in contact met de regio om te ondersteunen als dat nodig is en te horen wat het actieplan brengt! 

West Brabant Oost

In West Brabant Oost (gemeente Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) zijn vertegenwoordigers van pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers in mei voor de laatste keer samengekomen. In de vorige bijeenkomst hadden zij vijf onderwerpen uitgekozen om mee aan de slag te gaan: 

  1. samenwerken tussen pleegouders, ouders en professionals,
  2. de stem van pleegkinderen, pleegouders en ouders,
  3. voorkomen van overbelasting van pleegouders,
  4. perspectiefbepaling,
  5. verschillen tussen gemeenten en tussen pleegzorgaanbieders

goede gesprek 2

Nadat in de laatste bijeenkomst met behulp van LEGO iedereen weer in de creatieve-samenwerk-sfeer kwam, gingen de deelnemers enthousiast aan het werk. Voor elk onderwerp zijn actiepunten genoemd die kunnen bijdragen aan (nog) betere pleegzorg. Zo willen de gemeenten van West Brabant Oost meer regionaal tot afspraken komen over bijvoorbeeld de toegang tot zorg en vergoedingen van kosten. Ook voor het voorkomen van overbelasting van pleegouders willen gemeenten en pleegzorgaanbieders meer de samenwerking zoeken, bijvoorbeeld bij het inzetten van een buddy-systeem. Werken met een buddy-systeem is ook één van de ideeën om de stem van pleeggezinnen, ouders en pleegkinderen meer te laten horen. Voor het bevorderen van een goede samenwerking tussen ouders, pleegouders en professionals werd het belang van een startgesprek, het betrekken van het netwerk en het maken van (praktische) afspraken benadrukt. Rondom perspectiefbepaling voor jongeren is een idee om meer in te zetten op tijdige voorlichting voor alle jongeren die in jeugdhulp verblijven. 

De laatste bijeenkomst zat vol goede energie: deelnemers vonden het inspirerend en fijn dat ze hun stem konden laten horen. Ook in deze regio is de laatste stap van het goede gesprek dat gemeenten en pleegzorgorganisaties op basis van alles wat is opgehaald in de gesrpekken samen tot een concreet actieplan komen. Er is afgesproken dat de deelnemers aan de bijeenkomsten actief meegenomen worden in de vervolgstappen. De NVP blijft met West Brabant Oost in contact om de ontwikkelingen te volgen!

goede gesprek 1

Nieuwe regio’s

Nu de alle bijeenkomsten in Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost zijn geweest, is de pilotfase bijna afgerond. We zijn op zoek naar nieuwe regio’s om samen ‘het goede gesprek’ uit te voeren. Deelnemers aan de pilots geven aan dat het goede gesprek leidt tot meer begrip voor ieders perspectief en dat je invloed hebt op de kwaliteit van pleegzorg.

Bovendien laat je zo volgens Balkiz Celik (Rijk van Nijmegen) “als regio zien dat je iedereen hoort en verbetering belangrijk vindt”. Barry op den Kamp van West Brabant Oost noemt dat “je alleen impact kunt maken door diegene centraal te stellen waar het daadwerkelijk om gaat”.

We nodigen daarom alle gemeenten, pleegzorgaanbieders en pleeggezinnen uit om mee te doen aan het goede gesprek over pleegzorg! Wil je meer informatie over het goede gesprek? Neem contact op met Linda via ldouma@denvp.nl. Meer informatie over het project vind je hier

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten