Het goede gesprek over pleegzorg

Het goede gesprek over pleegzorg

11 mei 2022 om 14:30 door Tijs 0 reacties

Untitled design-5.png
Om succesvolle pleegzorg te kunnen bieden, moet de manier waarop we pleegzorg organiseren beter. Daarvoor is een samenhangende visie op jeugdzorg nodig, waarin pleegzorg expliciet een plek heeft. Het vraagt ook samenwerking en inbreng van alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn: gemeenten, pleegzorgaanbieders én pleeggezinnen. In het project 'Het goede gesprek over pleegzorg' stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. 

Het goede gesprek vindt plaats tussen alle partijen die bij de organisatie en uitvoering van pleegzorg in een bepaalde regio betrokken zijn: pleeggezinnen, ouders, pleeg- en jeugdzorgaanbieders en gemeenten. Het beleid en keuzes over bijvoorbeeld de financiering van pleegzorg worden gemaakt op regionaal niveau. Verandering moet dus op dat niveau plaatsvinden; daarom organiseren we de gesprekken alle betrokkenen uit deze regio. 

Het gesprek gaat over de (praktische) behoeften en knelpunten rondom pleegzorg in de regio en hoe dit verbeterd kan worden. De partijen stellen samen een ‘verbeteragenda pleegzorg’ op met daarin concrete acties om mee aan de slag te gaan. 

Pilotregio's

We zoeken drie (jeugdzorg)regio’s die in een pilot met het goede gesprek over pleegzorg aan de slag willen. De pilots starten in september of oktober 2022. De pilotfase loopt zes of zeven maanden. Op basis van de ervaringen in de pilotregio’s kunnen we het proces van het goede gesprek verder ontwikkelen. De ambitie is om vervolgens in zoveel mogelijk regio’s het goede gesprek over pleegzorg te faciliteren.

Meedoen

Om mee te doen aan de pilot is het voor een jeugdzorgregio belangrijk dat meerdere gemeenten en pleegzorgaanbieders en natuurlijk ook pleeggezinnen en ouders mee willen werken. 

Als regio kun je je op verschillende manieren aanmelden voor de pilotfase:

  • Als cluster van gemeenten of pleegzorgaanbieders uit één jeugdzorgregio;
  • Als cluster van gemeenten samen met één of meerdere pleegzorgaanbieders uit dezelfde jeugdzorgregio;
  • Als cluster van gemeenten samen met één of meerdere pleegzorg- én jeugdzorgaanbieders uit dezelfde jeugdzorgregio.
  • Als cluster van pleegzorgaanbieders samen met één of meerdere gemeenten uit dezelfde jeugdzorgregio en/of met één of meerdere jeugdzorgaanbieders uit dezelfde jeugdzorgregio.

Aanmelden of vragen?

Wil je je aanmelden om mee te doen of heb je nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Linda Douma via ldouma@denvp.nl.

Meer informatie

Meer informatie over het project vind je hier: 

Het goede gesprek

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten