Het goede gesprek over pleegzorg in Rijswijk en Zoetermeer

Rijswijk en Zoetermeer

Deel jouw ervaring met pleegzorg! 

In Nederland willen we graag dat kinderen zoveel mogelijk thuis kunnen opgroeien. En als dat niet lukt, dan bij voorkeur 'zo thuis mogelijk' in een ander gezin. De inzet van pleeggezinnen is hierbij belangrijk. 

Wat gaat goed, wat kan beter? 

Maar, succesvolle pleegzorg gaat niet vanzelf. De gemeenten Zoetermeer en Rijswijk willen, samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen, in kaart brengen wat er in hun gemeenten goed gaat en wat er beter kan. Daarom vragen we mensen om hun ervaringen met pleegzorg te delen. Dit kan via een online vragenlijst. We zijn benieuwd naar ervaringen met voltijd-, deeltijd- of crisispleegzorg. Het gaat niet om gezinshuiszorg.

Het gaat om ervaringen van: pleegouders, pleegkinderen (12 jaar of ouder), eigen kinderen (12 jaar of ouder), ouders, pleegzorgmedewerkers, jeugdbeschermers en medewerkers van een wijkteam/CJG/gemeentelijke toegang. En ook beleidsmedewerkers van pleegzorg, jeugdbescherming (GI) en gemeenten.  

De resultaten van de vragenlijsten gebruiken we om met elkaar in gesprek te gaan en samen een actieplan te maken. Het delen van jouw ervaring kan zo helpen om de pleegzorg in de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk te verbeteren. 

Online vragenlijst

We vragen je om één keer een online vragenlijst in te vullen. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. 

Vrijwillig, vertrouwelijk en veilig

Het invullen van de vragenlijst is vrijwillig en anoniem. Je kan altijd stoppen en je hoeft hiervoor geen reden te geven. Na het verzenden van een vragenlijst kan je die antwoorden niet meer terugtrekken.

Wij gaan vertrouwelijk en veilig om met jouw antwoorden. We gebruiken jouw antwoorden alleen voor dit project. Persoonlijke informatie komt nergens te staan. Alle antwoorden worden beveiligd opgeslagen.

Lees de privacyverklaring van de gemeenten Zoetermeer en Rijswijk en de privacyverklaring van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen voor meer informatie.

De vragenlijsten voor pleegkinderen, pleegouders, eigen kinderen en ouders zijn gemaakt met het programma Typeform. De andere vragenlijsten zijn gemaakt met het programma SurveyMonkey.

Meedoen?

Klik hieronder op de link die bij jouw doelgroep hoort om de vragenlijst in te vullen. Je kunt de vragenlijst invullen tot 10 april. 

LET OP: je kunt de vragenlijst invullen als je 12 jaar of ouder bent. Ben je jonger dan 16 jaar oud? Dan moeten jouw ouder(s)/voogd het ook goed vinden dat je de vragenlijst invult.

➡️ Pleegkinderen (12+)

➡️ Pleegouders 

➡️ Ouders

➡️ Eigen kinderen (12+) 

➡️ Pleegzorgmedewerkers

➡️ Beleid/Management pleegzorgaanbieders

➡️ Jeugdbeschermers

➡️ Beleid/Management jeugdbescherming (gecertificeerde instellingen)

➡️ Medewerkers wijkteams / CJG / gemeentelijke toegang 

➡️ Beleid/Management gemeenten

Meer weten?

Hier vind je meer informatie over het project. Jeugdzorg Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten steunen het project. Heb je nog vragen? Stuur dan een mail naar Linda Douma via ldouma@denvp.nl.

Heb je een klacht? Neem contact op met de NVP via ldouma@denvp.nl of met gemeente Zoetermeer via m.l.moll@zoetermeer.nl.

logo Rijswijk      logo Zoetermeer 

Het goede gesprek over pleegzorg

In dit project stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken stellen we een verbeteragenda zodat pleegzorg op meer plaatsen beter georganiseerd kan worden.

Lees verder

Blijf op de hoogte!

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over pleegzorg en de NVP? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!

Inschrijven
Sluiten