Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Toezeggingen en aangenomen moties: uitkomsten Kameroverleg pleegzorg en gezinshuizen

Toezeggingen en aangenomen moties: uitkomsten Kameroverleg pleegzorg en gezinshuizen

20 juni 2019 om 09:00 door Peter 0 reacties

Op 16 mei overlegde de Tweede Kamer over pleegzorg en gezinshuizen. Naar aanleiding van dit overleg schreven we een serie blogs, waarin we uitlegden wat de NVP doet om de belangen van pleeggezinnen te behartigen en de stem van pleeggezinnen te laten horen bij Kamerleden. In deze laatste blog van de serie vertellen we over de uitkomsten van het overleg en de ingediende moties.

Wat er is besproken is in het overleg van 16 mei, kwam in eerdere blogs uitgebreid aan de orde. Maar er was nog een vervolg. Na een algemeen overleg hebben Kamerleden die nog niet helemaal tevreden zijn over de antwoorden van de minister de mogelijkheid om een “Voortgezet Algemeen Overleg” aan te vragen. In dat VAO kunnen zij in een motie de minister om een bepaalde actie vragen en hopen dat zij de steun van hun mede-Kamerleden daarvoor krijgen.

Dat gebeurde nu ook. Zo’n VAO duurt een half uurtje en vindt plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Er werden in het VAO vier moties ingediend, waarbij twee moties van Lisa Westerveld van GroenLinks voor ons de belangrijkste waren. Eén motie ging over meer aandacht voor en duidelijkheid over de verschillende vergoedingen die pleegouders ontvangen. De andere motie vroeg om actie rondom de inspraak van pleegkinderen en -jongeren. Over beide moties hadden we van tevoren contact met Lisa Westerveld.

De minister was aanwezig bij het VAO en reageerde direct op de voorgestelde moties. Hij deed ter plaatse toezeggingen om met gemeenten en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in gesprek te gaan over de vergoedingen die pleegouders ontvangen. Die gesprekken gaan onder meer over (naleving van de) richtlijn bijzondere kosten pleegzorg, die al jaren geleden is geschreven. De minister ontraadde desondanks de Kamer om de motie aan te nemen omdat de motie meer vroeg dan dat. Over de versterking van de stem van pleegjongeren was minister De Jonge positiever. Dit onderwerp komt ook aan bod in de intensiveringen die rond het Actieplan Pleegzorg zijn voorgesteld door de minister. Minister De Jonge liet ‘het oordeel aan de Kamer’, zoals dat heet. Dat wil zoveel zeggen als: ik heb geen bezwaren, zegt u het maar.

Een week na het VAO stemt de Tweede Kamer over de moties. Omdat we voor nu konden leven met de toezeggingen van de minister over de financiële vergoedingen, hebben we als NVP en ook JongWijs vooral om steun gevraagd voor de motie over de stem van pleegjongeren. Deze motie is unaniem aangenomen; de andere motie werd zoals verwacht verworpen.

Na het zomerreces gaan we verder om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer. In het najaar komt de minister met evaluaties over allerlei toezeggingen die hij eerder deed in verschillende brieven aan de Tweede Kamer. Dat gaat over intensivering van de acties rond pleegzorg, over de versterking van medezeggenschap voor pleeggezinnen, over de rol van vertrouwenspersonen, enzovoort. Wij houden de berichten in de gaten en houden je op de hoogte over de voortgang van de verschillende acties in onze nieuwsbrief over belangenbehartiging.

Wil je de nieuwsbrief voortaan in je mail ontvangen? Schrijf je hier in!

Dit is de laatste blog in de serie die we schreven over het algemeen overleg van de Tweede Kamer over pleegzorg en gezinshuizen. Wil je alle blogs teruglezen? Dat kan hier: lees verder.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten