Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Kamerbrieven en contact met Kamerleden

Kamerbrieven en contact met Kamerleden

21 maart 2019 om 10:00 door Peter 0 reacties

Over twee weken vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport over pleegzorg en gezinshuizen. Vorige week schreven we in een blog welke stappen we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer. Deze week lees je over het contact met Kamerleden, een Kamerbrief van de ministers en de inbreng van pleegouders.

Contact met Kamerleden
Zoals we vorige week vertelden, hebben we de meeste Kamerleden benaderd die namens hun partij het woord voeren over Jeugdzorg. Het merendeel direct, anderen via via. Het onderwerp pleegzorg raakt bij Kamerleden vaak een gevoelige snaar, merkten we ook al in het verleden. Maar het onderwerp strijdt in de Tweede Kamer om aandacht met onderwerpen als grote financiële tekorten in de jeugdhulp en een krimpende arbeidsmarkt. Daardoor krijgt het niet altijd de aandacht die het verdient. Nu het overleg alleen over pleegzorg en gezinshuizen gaat, hebben we inmiddels afspraken met vier woordvoerders. Andere woordvoerders stellen vragen over pleegzorg en wat er speelt in pleeggezinnen. Hen zullen we schriftelijk van informatie voorzien.

Kamerbrief en Actieplan pleegzorg
De afspraken met Kamerleden staan gepland in de week voorafgaand aan de vergadering van 4 april. Dat de gesprekken pas zo laat gepland zijn, heeft te maken met de goede gewoonte dat de verantwoordelijke ministers (in dit geval Hugo de Jonge van VWS en Sander Dekker van Rechtsbescherming) ongeveer een week voor het overleg een brief sturen aan de Tweede Kamer. In deze brief lichten ze de stand van zaken met betrekking tot het onderwerp van het overleg toe: de behandeling van moties die eerder ingediend zijn, de voortgang van actieplannen en onderzoeken en meer. Het is voor ons handig om tijdens de afspraken op die brief te reageren, zodat we juist de onderwerpen waarvoor nog weinig of geen aandacht is kunnen benoemen.

Over de inhoud van de brief van de ministers worden ‘veldpartijen’ zoals de NVP geraadpleegd. Dat is zeker het geval nu de brief veel zal zeggen over het Actieplan Pleegzorg, waarbij we nauw betrokken zijn. Uit het actieplan zijn verschillende onderzoeken, projecten en acties voortgekomen, zoals het programma Jeugdhulp in Gezinsvormen en Versterken van de kracht van pleegouders, het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg, een onafhankelijk meldpunt en vraagbaak voor pleegouders, het standaard verlengen van pleegzorg tot 21 jaar en een onderzoek naar kosten en vergoedingen van pleegzorg. Zodra de brief verschijnt, zullen we die delen. 

Input van pleegouders
Ondertussen hebben veel pleegouders ons laten weten wat zij op 4 april aan de orde zouden willen stellen in het overleg. We zijn druk bezig om de input van pleegouders te verzamelen, te combineren met alle informatie die we eerder al kregen en te vertalen naar concrete inbreng richting de Kamerleden. Daarnaast werken we met de Alliantie Kind in Gezin - waarin diverse organisaties zich inzetten voor het ‘inhuisplaatsen’ van kinderen - aan inbreng voor het overleg van 4 april. Over die inbreng lees je volgende week meer!

Wil je reageren of ons laten weten wat er op 4 april op de agenda moet komen? Laat het weten door hieronder te reageren of stuur ons een mailtje via info@denvp.nl!

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten