Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

De stem van pleeggezinnen in de Tweede Kamer

De stem van pleeggezinnen in de Tweede Kamer

14 maart 2019 om 08:35 door Peter 8 reacties

Lobby en belangenbehartiging: daarbij denk je misschien al snel aan achterkamertjes en schimmige deals. In de praktijk valt dit heel erg mee, maar het is ook niet het meest zichtbare werk van een belangenbehartigingsorganisatie als de NVP. In de komende vier weken vertellen we daarom in een wekelijkse blog over de stappen die we zetten om de stem van pleeggezinnen te laten horen in de Tweede Kamer.

Op 4 april 2019 vergadert de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, welzijn en sport over pleegzorg en gezinshuizen. Hoewel deze onderwerpen vaker aandacht krijgen, gebeurt het niet vaak dat ze als belangrijkste thema op de agenda staan. Daarom is deze vergadering een goed moment om de stem van pleeggezinnen te laten horen bij de politici in Den Haag.

Algemeen overleg
In een vergadering van een commissie van de Tweede Kamer, ook wel algemeen overleg, overleggen Kamerleden over een bepaald onderwerp dat zij in hun portefeuille hebben. Omdat niet alle honderdvijftig Kamerleden kunnen deelnemen aan alle overleggen en debatten, zijn commissies ingesteld om over verschillende onderwerpen te debatteren. In deze commissies zitten afgevaardigden van de politieke partijen. Zij voeren namens hun partij het woord over een bepaald onderwerp, in dit geval jeugdzorg. De vergaderingen worden meerdere keren per jaar georganiseerd en iedere keer staan er verschillende onderwerpen op de agenda.

Wij proberen in de aanloop naar deze vergaderingen aan te sluiten bij de agenda en stellen onderwerpen aan de orde die volgens pleegouders belangrijk zijn. Daarvoor hebben we regelmatig contact met Kamerleden. Door de jaren heen levert dat ook resultaten op. Twee jaar geleden werd een actieplan pleegzorg gevraagd en afgelopen november werd een motie aangenomen om de fiscale belemmeringen voor pleegouders te onderzoeken.

Pleegzorg en gezinshuizen
Het onderwerp van het overleg van 4 april, pleegzorg en gezinshuizen, is gekozen naar aanleiding van de uitzending van de Monitor op 3 februari. Daarnaast is er in de afgelopen maanden veel te doen geweest rondom pleegzorg en gezinshuizen in de media en de politiek. Genoeg redenen om het onderwerp te bespreken in de Tweede Kamer. Volgende week lees je in een nieuwe blog wat er allemaal speelt en waarom er zoveel aandacht is voor het onderwerp.

In de uitzending van de Monitor kwam naar voren dat pleegzorg zwaar onder druk staat: pleegouders kunnen met de hulp en ondersteuning die zij krijgen de zorg voor een pleegkind niet volhouden. Daarbij speelt ook mee dat de problematiek van pleegkinderen steeds zwaarder wordt.

Over deze uitzending schreven we een uitgebreide reactie. Het kiezen van de juiste plek voor een kind moet volgens ons in alle gevallen voorop staan. Dat kan pleeggezin zijn, maar ook een gezinshuis, waar een professionele vorm van opvang geboden kan worden door de gezinshuisouders. Door de steeds zwaardere problematiek van pleegkinderen wordt er steeds meer gevraagd van pleeggezinnen. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat zij de opvang van deze kinderen vol kunnen houden. Daarvoor is het nodig dat pleeggezinnen ten eerste voldoende ondersteuning krijgen. Ten tweede moeten pleegouders voldoende toegerust zijn om de zorg voor een pleegkind vol te kunnen houden. Ten derde moet de aanvullende hulp rondom een pleeggezin goed georganiseerd worden. De actieplannen die daarvoor in het leven geroepen zijn, moeten ook op lokaal niveau ten uitvoer gebracht worden zodat je er als pleegouder ook iets van merkt en iets aan hebt. Daarnaast roepen wij op om te investeren in pleegzorg. Pleegzorg is de goedkoopste vorm van jeugdhulp voor uit huis geplaatste kinderen, maar het mag best wat minder goedkoop. Het hele bericht kun je hier lezen.

Deze boodschap stuurden we naar de Kamerleden die jeugdzorg in hun portefeuille hebben. In de komende weken gaan we graag bij deze Kamerleden op bezoek: de eerste afspraken zijn inmiddels gepland. Daarover lees je meer in onze volgende blogs!

Wil je reageren of laten weten welk onderwerp volgens jou op de agenda moet komen op 4 april? Laat hieronder een bericht achter of stuur een mailtje naar info@denvp.nl.

Reacties

 1. Brenda Brenda Schreef op 14 maart 2019 om 23:09:17

  • fijn dat de mogelijkheid er nu is dat pleegzorg verlengd wordt naar 23 jaar.
  • mijn ervaring is dat er bij de gemeente weinig kennis is over pleegzorg. Een enkele WMO consulent uit het sociaal team is er mee bekend.
  • de vergoeding voor bij nacht en ontij opvang: Een voorbeeld. Je wordt 's nachts om 00 00 uur gebeld voor een crisisplaatsing omdat er geen enkele instelling, gezinshuis of pleeggezin te vinden is waar dit kind mag komen. Het kind wordt om 01.00 uur door 2 medewerkers gebracht door de jeugdbescherming. Je bent de halve nacht in de weer met het klaarmaken van een bed, begeleiden van een getraumatiseerd kind, het zoeken van kleding enz. Kind wordt de volgende morgen om 10. 00 uur opgehaald. Je blijft met een berg was achter. Het kind is dus 9 uur in het gezin geweest. De vergoeding is dan ongeveer een derde van een dagvergoeding. Dit is ongeveer 7.00 euro. Het is mooi werk. Maar voor 7.00 euro print ik nog geen formulier uit om te declareren.
 2. Carla De Zeeuw Carla De Zeeuw Schreef op 15 maart 2019 om 16:11:53

  Waar ik van baal als pleegouder, dat regels/ vergoedingen afd Wijkteam gemeentes verschillend zijn .
  Dit moest niet mogen .
  En dat jeugdzorg medewerkers wijkteams slecht op wetgeving vergoedingen op de hoogte zijn .

 3. Carla De Zeeuw Carla De Zeeuw Schreef op 15 maart 2019 om 16:41:59

  Ook werken verschillende jeugdzorg instanties totaal niet samen , gevolg iedereen probeert wiel uit te vinden .
  Ook vind ik pleegouders slecht beschermd, worden als kijkdozen gebruikt .
  Waardoor pleegouders handdoek in de ring gooien.
  Pleegzorg instanties schermen met we zijn transparant, ECHT NIET !!!!
  jeugdzorg medewerkers of gezinsvoogden behoren om de 8a10wkn huisbezoek te plegen .
  Dit word bij lange na niet gehaald .
  In 5 jr tijd hebben we nu 6 jeugdzorg medewerkers gehad , wisseling van wacht is schrikbarend.

 4. Maya Maya Schreef op 15 maart 2019 om 23:59:21

  Ik ben al 14 jaar pleegmama.en mijn kind heeft aangeboren psychische problemen waar kan ik terecht met mijn verdriet ik wil dat dit kind De hulp krijgt die ze verdient ik huil om haar o.dat ik van haar hou ik hoop dat als ze ,,18 is bij me kan blijven en later begeleid kan wonen ik kan uren. Vertellen maar wie hoort mij. Kreet

 5. Wilma Wilma Schreef op 16 maart 2019 om 09:26:10

  In bovenstaand bericht wordt genoemd dat pleeggezinnen het soms niet volhouden ondanks de hulp en ondersteuning die zij krijgen. Hier zou ik van willen maken dat ze pleeggezinnen laten aanmodderen ZONDER hulp en ondersteuning. Wij zijn zeer ervaren en hebben in 2016 vaak aan de bel getrokken voor ondersteuning van ons met 2 pleegkinderen. Dit duurde maanden door en heeft de plek voor deze 2 kinderen gekost.
  Zou een investering in een (overkoepelend) onafhankelijke derde niet een uitkomst zijn? Deze kijkt met frisse ogen tegen een zaak aan en ziet waarschijnlijk in 1 oogopslag welke hulp nodig is.
  1 kind is door de kinderrechter teruggeplaatst in ons gezin en wacht nu op EMDR om het trauma van de uithuis- en doorplaatsing te kunnen verwerken. Het andere kind zal de rest van haar jeugd doorbrengen in een groep. Met ondersteuning zou zij veel langer hebben kunnen profiteren van een plek binnen een gezin en had niet met crisis eruit gehoeven. Bij een onafhankelijk iemand was het niet zo ver gekomen!!!

 6. Ria Ria Schreef op 16 maart 2019 om 15:04:36

  Gemeente hier zegt op onze vraag. Individuele zorg pgb voor mij en het kind. Je bent vrijwilliger je wist waar je aan begon
  Verkapt loon van pleegzorg.het beleid vind dat pleegouders geen recht hebben op pgb.het team wil ook niet samenwerken met bjov en pleegzorg.
  Terwijl wij de kinderen leren..samenwerken.het wijkteam gaat nu opnieuw het wiel uitvinden.en dat kost ook wat!
  Triest

 7. Anne-Marie Anne-Marie Schreef op 18 maart 2019 om 11:18:33

  Pleegzorg vind ik een geweldig mooie manier om kinderen die niet veilig zijn een goede plek te bieden. Daar ben ik nog steeds enthousiast over. Kinderen verdienen dit ook. Waar we tegen aan lopen? Tegenwerking van ouders die de ouderlijke macht nog hebben, waardoor ons pleegkind (woont bijna drie jaar bij ons), niet de zorg krijgt die hij nodig heeft. Kortom: Wij zitten met een kind die zich te weinig ontwikkeld en veel probleemgedrag heeft. Financien: Ik ben al 1 1/2 jaar bezig om zwemles vergoed te krijgen. We dachten het rond te hebben, zijn gestart, blijkt het verhaal weer anders te liggen. Wij hebben een advocaat ingeschakeld, om eindelijk de zorg die ons pleegkind nodig heeft te kunnen krijgen. Denk niet dat dit hoogdravende zorg is: gewoon logopedie, fysiotherapie en traumatherapie. Drie keer eigen bijdrage voor de advocaat betaald. Verzoek om vergoeding ligt al 1 1/2 jaar bij pleegzorginstelling te wachten. Begeleiding van ons? Als ik heel, heel duidelijk maak dat ik begeleiding van de pleegzorgmedewerker nodig heb, dan komt het er. Pleegzorgmedewerkers, gezinsvoogd? Ze willen wel, maar zijn veels te druk met te veel kinderen. Altijd wachten op een reactie, niet krijgen, er weer achter aan moeten.... etc. Voorstellen doen voor meer gestructureerde begeleiding, dat lukt dan 1 of 2 keer en dan wordt de afspraak afgezegd vanwege ziekte of drukte. En dan verwatert het weer. Kortom: uiteindelijk denk je: ik bedenk het allemaal wel zelf en dan raak je geïrriteerd en gefrustreerd doordat je het gedrag van je pleegkind niet voldoende begrijpt.... De cursussen die de pleegzorginstelling aanbied zijn trouwens prima, maar zijn geen vervanging van de begeleiding door een pleegzorgmedewerker. En wij willen volhouden, omdat wij dit kind niet de dupe willen laten zijn, van al het gesteggel.

 8. Susanne Susanne Schreef op 20 maart 2019 om 08:47:01

  Onze ervaring.
  Kinderen krijgen niet de hulp die ze nodig hebben. Duurt jsren voordat er iets gebeurd, als je er voldoende achteraan zit. Voogden wisselen constant. Een kind krijgt haar zevende voogd. Voogden zijn nauwelijks te bereiken. Hebben vaak 20 casussen, dus veel teveel. Hoe kun je nog betrokken en contact houden met kinderen en gezin als je zoveel casussen tegelijk hebt. Onmogelijk.
  Pleeg/gezinshuisouders krijgen geen ondersteuning. Wij hebben zelf iemand gezocht die een keer per maand met ons komt praten over ons werk. Puur om te ventileren en te reflecteren, maar deze ondersteuning zou elke pleeg/gezinshuisouder moeten krijgen. De casussen worden steeds zwaarder. Gezinshuisouders , pleegouders, er wordt steeds meer van hen verwacht maar hulp is er niet. Kinderen beter plaatsen.Dus eerst kijken waar dit kind het beste kan zijn. Niet eerst plaatsen en dan weer verplaatsen omdat het niet past in een gezin. Pleeggezinnen krijgen vaak nog zwaardere casussen als gezinshuizen terwijl de pleegouder niet hiervoor is opgeleid. Ook daar zou naar gekeken moeten worden. De pleegouder wordt enorm overbelast op deze manier. Kortom.
  Ondersteuning voor pleeg/gezinshuisouders is zeer belangrijk. Ze moeten regelmatig kunnen ventileren, reflecteren, leren van en door elkaar en met professionele ondersteuning die structureel geboden wordt.

Plaats een reactie

Sluiten