Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Gemeente als bondgenoot

Gemeente als bondgenoot

13 december 2017 om 11:29 door Jan Willem 0 reacties

De gemeente waar je woont is sinds 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Dat betekent: zij beheren de budgetten en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de lokale zorg voor jeugd. Dat is een grote verantwoordelijkheid en het regelen van deze overgang (‘transitie’) heeft dan ook heel wat voeten in de aarde gehad. Inmiddels loopt het allemaal steeds beter en heeft de gemeente ook steeds meer zicht op het onderdeel pleegzorg.

Behalve deze transitie verandert er ook veel in de manier waarop jeugdhulp geboden wordt. Een transformatie waarbij het er vooral om gaat dat hulp dichterbij wordt georganiseerd en beter wordt gecoördineerd. Ook is er veel aandacht voor het benutten van het eigen netwerk en het versterken van informele steun. Zo doen mensen niet te veel of te snel een beroep op de overheid. Pleegzorg als vorm van vrijwillige hulp aan kinderen is om die reden voor gemeenten van grote waarde.

Wegwijzer en financier

De gemeente is zelf geen hulpverlener. Haar taak is om te zorgen dat mensen die hulp nodig hebben, die hulp ook kunnen vinden. Dat wordt geregeld door het wijk- of jeugdteam. Daarnaast betaalt een gemeente de hulp die kinderen, jongeren of gezinnen krijgen. Overigens is preventie ook nog een taak van de gemeente: gezondheid bevorderen en voorkomen dat (jeugd)hulpverlening nodig is.

Kansen

Al deze veranderingen bieden ons als pleegouders interessante mogelijkheden, want je gemeente kan een bondgenoot zijn in het werken aan een betere pleegzorg. Doordat je direct contact kunt hebben met een beleidmedewerker of (zelfs) met een wethouder, kunnen problemen sneller worden opgelost of kan worden gewerkt aan kwaliteit. Soms kan een gemeente bijvoorbeeld helpen door het gesprek met de pleegzorgaanbieder aan te gaan. Gemeenten kunnen ook hun eigen dienstverlening verbeteren en gemeenten blijken graag het onderlinge contact tussen pleegouders te willen faciliteren.

Constructieve driehoek

Pleegzorg is knap ingewikkeld. Dat geldt voor ons als pleegouders, maar ook voor gemeenteambtenaren en pleegzorgaanbieders. Soms is kritisch zijn nodig en moeten we ‘op de barricaden’, maar vooral een constructieve samenwerking in de driehoek pleegouder-pleegzorgaanbieder-gemeente kan echt verschil maken.

Het helpt al enorm wanneer gemeente en pleegouders elkaar kennen en weten te vinden als er vragen of problemen zijn. Het organiseren van een groep pleegouders die actief meedenkt levert echt iets op. Lees er meer over op de pagina Inspirerende voorbeelden.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten