Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Pleeggrootouders brabant

Pleeggrootouders in Brabant

Al elf jaar komen pleeggrootouders in Brabant elke zes weken bij elkaar om met elkaar te praten over het pleeggrootouderschap. Birgit van Erp is deze bijeenkomsten begonnen, vanuit Kompaan en de Bocht. Er is inmiddels al lange tijd een vaste groep van vijftien personen die met elkaar hun ervaringen delen. Daarnaast geven ze elkaar praktische ondersteuning, bijvoorbeeld door huishoudelijke hulp te bieden als er een grootouder thuiskomt na een operatie. 

De groep werkt niet met een agenda: de ervaring van de groep is dat er altijd wel wat te vertellen is en dat er ruimte is voor iedereen om zijn of haar verhaal te doen, ook voor nieuwkomers. Het voelt goed om je ervaringen te kunnen delen met mensen die precies weten waar je het over hebt. Dit is een enorme verbindende factor en de mensen zijn ontzettend blij met de steun die ze aan elkaar hebben. Wel wordt er door enkele leden van de groep goed op gelet dat het geen klaagcultuur wordt en dat ook dingen die juist goed gaan benadrukt worden en aandacht krijgen. Jos Verhoeven, bestuurslid van SBPN, is actief lid van dit netwerk en kan de grootouders goed ondersteunen met kennis en hen informeren over landelijke activiteiten.

In de groep is er duidelijk sprake van een vertrouwensband. De groep komt altijd samen op dezelfde locatie: de bibliotheek in Tilburg. Een aantal groepsleden noemt het ‘een beschermde cocon’: een voorwaarde is dat alles binnen de groep blijft. Ook het feit dat er ondersteuning vanuit een vaste persoon (vanuit een organisatie) aanwezig is, zien de deelnemers als onmisbaar: het organisatorische stuk, zoals een datum en locatie, wordt geregeld. De pleegzorgorganisatie speelt eveneens een rol bij de aanwas van nieuwe deelnemers.

Benieuwd naar andere groepen van Pleeggrootouders? Kijk dan op www.pleeggrootouders.nl

Terug naar Uit de praktijk

Sluiten