Het goede gesprek over pleegzorg: kijk hoe je mee kunt doen in jouw regio!

Het goede gesprek over pleegzorg: kijk hoe je mee kunt doen in jouw regio!

13 februari 2024 om 11:30 door Tijs 0 reacties

header goede gesprek.png

In het project ‘het goede gesprek’ stimuleren en faciliteren we regionaal een goed gesprek over pleegzorg. Pleeggezinnen, ouders, professionals en beleidsmakers gaan met elkaar in gesprek over hoe pleegzorg georganiseerd is, wat daarbij goed gaat en wat beter kan. Er zijn verschillende manieren om mee te doen aan het goede gesprek: je kunt eenmalig een dialoogtafel organiseren of een langer traject volgen. Door het goede gesprek te voeren, kom je samen tot concrete acties om de pleegzorg te verbeteren. Doe ook mee!

Bekijk in deze video hoe het goede gesprek werkt.

Dialoogtafel het goede gesprek

Voor goede pleegzorg is een samenhangende visie op jeugdzorg nodig waarin pleegzorg een plek heeft. Het beleid en keuzes over pleegzorg worden op regionaal niveau gemaakt, daar moet verandering dus plaatsvinden. Het is belangrijk dat alle partijen die bij pleegzorg betrokken zijn, daarover kunnen meepraten en meedenken. Dat kan door het organiseren van een dialoogtafel. Dit is een eenmalige bijeenkomst met alle betrokken partijen om het gesprek over pleegzorg in de regio op gang te brengen. De dialoogtafel levert eerste ideeën op voor concrete acties om de pleegzorg in de regio te verbeteren. 

De dialoogtafel draagt ook bij aan meer begrip voor elkaars perspectief en zorgt ervoor dat betrokkenen elkaar beter weten te vinden. Zo kan de dialoogtafel een begin zijn om als regio – en iedereen die bij pleegzorg betrokken is – meer met elkaar te gaan samenwerken. 

Aan de slag

Naast een dialoogtafel kun je ook kiezen voor een langer traject, waarbij we uitgebreider onderzoek doen en in gesprek gaan over wat er goed gaat en beter kan in de regio. Het eindresultaat is een concreet actieplan. Neem contact op als je hier meer over wilt weten!

Doe mee!

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan (onderdelen van) het project. Wil je in jouw regio aan de slag met het goede gesprek of meer weten over de verschillende mogelijkheden? Neem dan contact op met Linda via ldouma@denvp.nl

Meer informatie

In de uitvoering van de Hervormingsagenda Jeugd is er veel aandacht voor het voorkomen van uithuisplaatsingen en het afbouwen van residentiële jeugdzorg. Dat maakt goede pleegzorg nog belangrijker: deeltijd- of weekendpleegzorg kan uithuisplaatsingen voorkomen en pleegzorg is een passend alternatief voor residentiële opvang. Reden te meer om met de betrokken partijen in gesprek te gaan over goede pleegzorg en samen te bepalen welke concrete acties nodig zijn. Op deze pagina vind je meer informatie over het goede gesprek

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten