Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over pleegzorg?

Wat zeggen de verkiezingsprogramma’s over pleegzorg?

17 november 2023 om 13:00 door Peter, Tijs 0 reacties

verkiezingen.png

Twijfel je nog op welke partij je gaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen de ideeën over pleegzorg misschien de doorslag geven? We hebben gekeken wat de politieke partijen zeggen over pleegzorg in hun verkiezingsprogramma’s én we hebben gekeken welke partijen in de afgelopen jaren aandacht hadden voor pleegzorg!

Helder

In het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie is veel aandacht voor pleegzorg. Zij leggen in een uitgebreide jeugdzorgparagraaf de nadruk op investeringen in pleegzorg. Dat doet ook de SGP: zij zien dat pleeggezinnen onder druk staan en noemen expliciet dat betere ondersteuning voor pleegouders nodig is. Dit wordt ook door GroenLinks-PvdA benoemd in hun programma. De aandacht voor pleegzorg en pleeggezinnen van deze drie partijen in hun verkiezingsprogramma’s sluit aan bij hun aandacht voor pleegzorg in de afgelopen jaren in de Tweede Kamer: ook daar vragen deze partijen regelmatig aandacht voor de vraagstukken van pleeggezinnen in moties en Kamervragen.

Minder helder

D66 noemt pleegzorg in het verkiezingsprogramma alleen in een zin over de organisatie van de zorg. Wij willen hen wel hier vermelden, omdat zij in de afgelopen jaren regelmatig en uitdrukkelijk voor pleeggezinnen belangrijke onderwerpen aan de orde hebben gesteld in de Tweede Kamer. Nieuwkomer NSC schrijft veel over jeugdzorg en noemt daarbij pleeggezinnen in algemene zin als ‘kleinschalige voorziening’ waar kinderen een (tijdelijk) thuis kunnen vinden. Het CDA is ook algemeen en geeft aan kinderen die niet thuis kunnen wonen in ‘gezinsvervangende thuissituaties’ op te willen vangen. Daarbij wordt niet uitgelegd wat dat dan vraagt en wat daarvoor nodig is. Bij1 besteedt geen aandacht aan pleegzorg, maar noemt wel dat zij mensen die intensief (mantel)zorg bieden financieel willen compenseren met een inkomen. Dat sluit aan bij vragen die wij regelmatig krijgen van pleegouders die stoppen met werken of minder gaan werken vanwege de zorg voor hun pleegkinderen.

Niet

BBB heeft wel een ruime jeugdzorgparagraaf opgenomen in het verkiezingsprogramma, maar besteedt geen aandacht aan pleegzorg of pleeggezinnen. De twaalf andere partijen, waaronder grote partijen als de VVD en PVV, besteden minder of nauwelijks aandacht aan jeugdzorg en in ieder geval niet aan pleegzorg. 

Pleegzorg in de Tweede Kamer

In de afgelopen kabinetsperiode waren er verschillende partijen die in de Tweede Kamer spraken over pleegzorg. Naast de partijen die we hierboven al noemden, was dat bijvoorbeeld BBB. Partijleider Caroline van der Plas roemde in een debat over uithuisplaatsen in 2022 de inzet van pleegouders.

Eerder dit jaar werden twee belangrijke moties ingediend in de Tweede Kamer: SGP, Fractie-Den Haan, GroenLinks, ChristenUnie en CDA vroegen om ‘de versterking van pleegzorg en andere gezinsgerichte en kleinschalige oplossingen expliciet mee te nemen bij de uitvoering van de Hervormingsagenda’. De andere motie van Fractie-Den Haan, PvdA, GroenLinks en SGP vraagt de regering om met gemeenten en aanbieders te overleggen over oplossingen voor de kosten die pleegouders maken voor kinderopvang. Beide moties werden door alle partijen die nu in de Tweede Kamer zitten gesteund.

Meer lezen

Wil je meer lezen over de plannen voor kinderen en gezinnen van de partijen? Het Nederlands Jeugdinstituut bekeek de verkiezingsprogramma’s en zet de plannen op een rij.

Plannen voor jeugd en gezin

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten