Samen werken aan goede pleegzorg: voer in jouw regio Het goede gesprek over pleegzorg!

Samen werken aan goede pleegzorg: voer in jouw regio Het goede gesprek over pleegzorg!

26 oktober 2023 om 08:30 door Linda 0 reacties

goede gesprek (1200 x 400 px).png

In ‘Het goede gesprek’ stimuleert de NVP samen werken aan goede pleegzorg. Alle partijen die in een (jeugdzorg)regio betrokken zijn bij pleegzorg, gaan in Het goede gesprek met elkaar aan tafel om te praten over wat goed gaat en wat beter kan. Dit doen ze op basis van een onderzoek in de regio en door hun eigen ervaringen en perspectief te delen. Pleeggezinnen, ouders, professionals en beleidsmakers komen zo samen tot een plan met acties om de pleegzorg in hun regio te verbeteren. Wil je ook in jouw regio aan de slag met Het goede gesprek? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Ervaringen en perspectieven delen

Meedoen aan Het goede gesprek zorgt voor een beter beeld van hoe anderen pleegzorg ervaren. Samen kun je bijdragen aan de kwaliteit van de pleegzorg in jouw regio.

“Ik kwam meer dingen te weten en kon mijn stem laten horen.” (pleegkind)

“Ik heb geleerd vanuit welk oogpunt andere betrokkenen kijken. Er is hierdoor meer begrip.” (pleegouder)

“Inzichten uit de gesprekken zijn al gedeeld in het eigen pleegzorgteam.” (pleegzorgbegeleider)

Het afgelopen jaar zijn de regio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost met Het goede gesprek aan de slag gegaan. Pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers kwamen meerdere keren bij elkaar om uit te wisselen hoe het met de pleegzorg in hun regio gaat. In Rijk van Nijmegen richtten de deelnemers zich op drie onderwerpen: samenwerken tussen pleegouders en ouders, voorkomen overbelasting van pleegouders en impact op eigen kinderen. Samenwerken tussen pleegouders en ouders en het voorkomen van overbelasting van pleegouders waren ook in West Brabant Oost onderwerpen die aan bod kwamen. Daarnaast richtten de deelnemers in West Brabant Oost – waar de groep iets groter was – zich op de stem van het pleegkind, de pleegouder en de ouder, perspectiefbepaling en verschillen tussen gemeenten en tussen pleegzorgaanbieders

Verbeteracties

In beide regio’s zijn voor alle onderwerpen meerdere ideeën voor concrete verbeteracties voorgesteld. Eén daarvan is de ontwikkeling van een nieuwe startwijzer voor pleegouders én ouders. Daarin is ook aandacht voor praktische afspraken over samenwerking. De samenwerking van pleegouders en ouders is niet alleen in deze beide regio’s een belangrijk onderwerp; het is bij pleegzorgorganisaties in het algemeen een onderwerp waar veel aandacht voor is. Het ontwikkelen van de startwijzer gebeurt daarom samen met de NVP zodat wij dit landelijk kunnen oppakken. 

Doe mee!

Voer ook in jouw regio Het goede gesprek over pleegzorg! Het goede gesprek bestaat uit verschillende stappen: na een startbijeenkomst wordt er onderzoek gedaan naar de cijfers en beleving van pleegzorg in de regio. Daarna zijn er twee bijeenkomsten met alle partijen. Daaruit komt een concreet actieplan om pleegzorg in de regio te verbeteren. 

Je kunt het hele traject volgen, maar het is ook mogelijk om met onderdelen ervan aan de slag te gaan. In de flyer of in deze video vind je meer informatie over de stappen van Het goede gesprek.

1 2

Klik om de flyer te downloaden.

Het is eventueel ook mogelijk om alleen een regionale dialoogtafel te organiseren. Dat duurt een dagdeel. De verschillende partijen die bij pleegzorg betrokken zijn, maken een start om te onderzoeken en uit te wisselen wat goed gaat, wat beter kan en wat ideeën zijn om voor verbetering te zorgen. De dialoog is een begin om meer begrip te krijgen voor elkaar en om met alle betrokken partijen meer met elkaar te gaan samenwerken.

Meedoen of meer informatie? 

Stuur een mail naar Linda via ldouma@denvp.nl.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten