Herziening Richtlijn Pleegzorg: groepsgesprek over taak en rol pleegouders

Herziening Richtlijn Pleegzorg: groepsgesprek over taak en rol pleegouders

20 juni 2023 om 08:30 door Tijs 0 reacties

richtlijnen header (1200 × 480 px).png

De Richtlijn Pleegzorg wordt herzien door het Nederlands Jeugdinstituut. Het is belangrijk dat de kennis en ervaring van pleegouders wordt meegenomen in de richtlijn. Daarom organiseert het NJi op 30 juni en 4 juli een groepsgesprek om dieper in te gaan op de taak en rol van pleegouders. 

Richtlijn Pleegzorg

De Richtlijn Pleegzorg is een hulpmiddel dat professionals helpt om te beslissen over de best passende zorg. De richtlijn geeft hiervoor aanbevelingen op basis van wetenschappelijk onderzoek, praktijk- en ervaringskennis van professionals, (pleeg)ouders en (pleeg)kinderen.

Voor de herziening van de richtlijn is een aantal pleegouders geïnterviewd over hun taken, zorgen en rol. Het groepsgesprek gaat dieper in op onderwerpen die in de interviews naar voren kwamen. Op basis van de groepsgesprekken zullen adviezen gemaakt worden voor de herziening van de richtlijn.

Je kunt meedoen aan een groepsgesprek op vrijdag 30 juni om 10.00 uur of op dinsdag 4 juli om 10.00 uur. De gesprekken zijn in Utrecht. Alle gesprekken (interviews en focusgroep) worden anoniem verwerkt en gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Aanmelden

Vind je het leuk om mee te praten, meld je dan aan bij Kim Schuitevoerder via k.schuitevoerder@nji.nl. Geef daarbij aan op welke dag je kan: 30 juni en/of 4 juli. 

Herziening richtlijn

De herziening van de Richtlijn Pleegzorg is in maart 2023 gestart. Het doel is om de richtlijn aan te passen met nieuwe ontwikkelingen en inzichten uit de wetenschap en praktijk. Ook ervaringen van kinderen, jongeren, ouders en pleegouders worden meegenomen in de aanpassing van de richtlijn. De herziening is naar verwachting in de zomer van 2024 klaar. Meer informatie over de herziening vind je hier

Ook de NVP denkt mee over de nieuwe Richtlijn Pleegzorg. Is er een onderwerp dat je bij ons onder de aandacht wilt brengen zodat we het mee kunnen nemen of heb je een andere suggestie? Laat het Linda weten via ldouma@denvp.nl

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten