Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren ‘het goede gesprek’ over pleegzorg

Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren ‘het goede gesprek’ over pleegzorg

16 februari 2023 om 07:30 door Linda 0 reacties

goede gesprek header (1200 × 480 px).png

In jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost zijn pleeggezinnen, ouders, hulpverleners en beleidsmakers gestart met gesprekken over hoe pleegzorg in hun regio georganiseerd is. Samen kijken zij wat goed gaat en wat beter kan en spreken ze verbeteracties af waar de regio mee aan de slag gaat.

Rijk van Nijmegen

In Rijk van Nijmegen, die bestaat uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen, zijn twee bijeenkomsten geweest. We begonnen 17 november met een startbijeenkomst om elkaar te leren kennen. Daarna verzamelden we ervaringen met pleegzorg via online vragenlijsten voor pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers. Op 9 februari gingen vertegenwoordigers van de groepen met elkaar in gesprek over punten die beter kunnen, op basis van hun eigen ervaringen en die van anderen. Er zijn drie onderwerpen uitgekozen om als eerste mee aan de slag te gaan: 

  • samenwerken pleegouders en ouders
  • ontlasten pleegouders
  • impact op eigen kinderen

Het was een rijke bijeenkomst, waarin veel verhalen en tips zijn uitgewisseld! De deelnemers deelden ook wat positieve en sterke punten zijn in de regio. In maart komt de groep nog een keer bij elkaar om te bedenken welke concrete acties nodig zijn om voor verbetering te zorgen bij de drie onderwerpen.

rvn

West Brabant Oost

In West Brabant Oost (gemeenten Altena, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout) was 24 januari de startbijeenkomst. De sfeer was goed en deelnemers hadden nu al zin om met elkaar ervaringen en ideeën uit te wisselen! In deze regio worden op dit moment ervaringen met pleegzorg verzameld via de online vragenlijst. In maart gaan pleeggezinnen, ouders, professionals en beleidsmakers op basis van de resultaten van de vragenlijsten en hun eigen ervaringen met elkaar in gesprek over wat goed gaat en wat beter kan. 

wbo

Het goede gesprek

De gesprekken in de regio's Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost zijn onderdeel van het project het goede gesprek. In dit project stimuleren en faciliteren we regionaal een ‘goed gesprek’ om pleegzorg (nog) beter te organiseren. Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken stellen de betrokken partijen - pleegouders, pleegkinderen, eigen kinderen, ouders, professionals en beleidsmakers - een verbeteragenda op om pleegzorg beter te organiseren.

In de jeugdzorgregio’s Rijk van Nijmegen en West Brabant Oost voeren we pilots uit. Op basis van de ervaringen in de pilotregio’s gaan we het proces van het goede gesprek verder ontwikkelen om vervolgens in zoveel mogelijk regio’s het goede gesprek over pleegzorg te faciliteren.

Meer informatie over het goede gesprek vind je hier.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten