Extra verhoging pleegvergoeding in 2023 na inzet NVP

Extra verhoging pleegvergoeding in 2023 na inzet NVP

5 december 2022 om 14:00 door Tijs 2 reacties

tweede kamer header (1200 × 480 px).png

De pleegvergoeding stijgt in 2023 met 14,3% en dat is meer dan uit de regels voor indexering van de vergoeding zou volgen. De NVP riep staatssecretaris Maarten van Ooijen op om de pleegvergoeding volgend jaar extra te verhogen omdat pleeggezinnen worden geraakt door de stijgende prijzen, maar buiten de boot vallen bij een aantal belangrijke aangekondigde koopkrachtmaatregelen. Door de extra verhoging sluit de pleegvergoeding beter aan bij de kostenstijgingen van de afgelopen tijd.

De pleegvergoeding wordt ieder jaar op 1 januari geïndexeerd op basis van het procentuele verschil tussen de consumentenprijsindex ‘alle huishoudens’ van de maand juli in de twee voorgaande jaren. Als deze rekenmethode ook voor 2023 gebruikt zou worden, zou dat betekenen dat de pleegvergoeding in 2023 met 10,3% zou stijgen. Omdat de inflatie in de afgelopen maanden vele malen hoger lag, riepen we staatssecretaris Van Ooijen op om de pleegvergoeding extra te verhogen in 2023 en brachten we dit onder de aandacht bij Tweede Kamerleden en anderen. Aan de oproep is gehoor gegeven door de pleegvergoeding volgend jaar te indexeren met 14,3%. De bedragen van de pleegvergoeding in 2023 vind je hier

Extra financiële middelen

NVP-directeur Peter van der Loo: “Deze extra verhoging is een noodzakelijke tegemoetkoming aan pleeggezinnen nu de kosten zo sterk gestegen zijn in de afgelopen maanden. Pleegzorg zou een pleeggezin geen geld moeten kosten, dus daar moet een reële vergoeding tegenover staan. Financiële onzekerheid kan ook een belangrijke rol spelen in de overwegingen om pleegouder te worden. Een hogere pleegvergoeding kan mogelijk een deel van de twijfels wegnemen.” Aandachtspunt in de komende tijd is de uitvoering van de indexering. Peter van der Loo: “Hiervoor moeten pleegzorgorganisaties extra geld krijgen: het mag niet zo zijn dat de verhoging uit de huidige middelen betaald moet worden en dit ten koste gaat van de overige ondersteuning van pleeggezinnen.”

Prijsstijgingen brengen pleeggezinnen in de problemen

De afgelopen tijd ontvingen we veel signalen van bezorgde pleegouders dat ze buiten de compensatieregelingen vallen. Zo hebben pleegouders bijvoorbeeld geen recht op het kindgebonden budget dat in 2023 verhoogd wordt om gezinnen te steunen. En bij het vaststellen van het energieplafond is uitgegaan van de grootte en het energieverbruik van een gemiddeld gezin, terwijl het merendeel van de pleeggezinnen groter dan gemiddeld is. 

Ook geven pleegouders aan dat zij geconfronteerd worden met een hoger energieverbruik omdat zij een zorgintensief pleegkind hebben. Tot slot werkt een deel van de pleegouders minder om meer thuis te zijn om voor een pleegkind te zorgen. Daardoor profiteren zij niet alleen minder van de verlaging van de belasting op arbeid per 1 januari 2023; meer thuis zijn leidt ook tot een hogere energierekening. 

Motie: onderzoek naar aanpassing indexatie 

Naast de oproep om de pleegvergoeding extra te verhogen, vroegen we ook om de pleegvergoeding voortaan twee keer per jaar te indexeren. Op die manier sluit de pleegvergoeding beter aan op prijsstijgingen omdat het minder lang duurt voordat de hoogte van de vergoeding wordt aangepast op prijsstijgingen. Ook de kinderbijslag wordt twee keer per jaar geïndexeerd. Een motie van D66-Kamerlid Rens Raemakers om te onderzoeken of dit ‘goed uitvoerbaar en financieel haalbaar’ is, werd deze week aangenomen. De motie vraagt het Kabinet om op korte termijn met een voorstel te komen. 

Belangenbehartiging NVP

De NVP komt op voor de belangen van pleeggezinnen. Pleeggezinnen lopen regelmatig vast in het pleegzorgsysteem, daarom proberen we dit systeem te vereenvoudigen. Dat doen we op verschillende manieren en daarvoor gaan we in gesprek met politici, beleidsmakers en anderen. Meer over de belangenbehartiging van de NVP lees je hier

Je kunt met ons meedenken over wat goed gaat en wat beter kan in het pleegzorgpanel. Heb je een vraag of opmerking over onze belangenbehartiging? Neem dan contact op met Peter via pvanderloo@denvp.nl. Als je ergens hulp bij nodig hebt, kun je terecht bij onze helpdesk. Wil je ons steunen zodat we de stem van pleeggezinnen kunnen laten horen? Word lid van de NVP!

Reacties

  1. Bea Voskamp Bea Voskamp Schreef op 8 december 2022 om 19:19:30

    Dat is mooi nieuws!

  2. Henny fama Henny fama Schreef op 20 januari 2023 om 08:43:01

    Dat is zeker welkom. Ik ben een alleenstaande oma met een uitkering WAO. Ik word gezien als alleenstaand terwijl ik mijn 2 kleinkinderen al 16 en bijna 15 jaar verzorg. Ik krijg dus alleen geld voor mijzelf van de uitkering. Ik ben dus afhankelijk van de vergoeding. Omdat ik alleenstaand wordt gezien stijg ik minder mee wat mijn uitkering betreft. Ik begon mij toch wel zorgen te maken ivm de hoge onkosten die wij met z'n allen nu meemaken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn lieve kleinkinderen nooit de deur zal wijzen wegens geldzorgen maar het geeft wel zorgen en stress hoe gaan we het redden. Dus ik ben blij dat we wat meer krijgen. Ik wens alle mensen succes.
    Vr groet henny

Plaats een reactie

Sluiten