Opbrengsten project Samenwerken binnen pleegzorg: podcasts, adviezen en verhalen

Opbrengsten project Samenwerken binnen pleegzorg: podcasts, adviezen en verhalen

23 augustus 2022 om 14:00 door Tijs 0 reacties

samenwerking afbeelding nieuwsbericht (1200 × 400 px).png

In het project Samenwerken binnen pleegzorg onderzochten pleegouders, ouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers in 43 dialogen hoe samenwerkingen rondom een pleegkind kunnen verbeteren. De inzichten en opbrengsten die dat opleverde, delen we in vijf podcasts en in adviezen om samenwerkingen te verbeteren. Daarnaast maakten we het reisverhaal ‘Samen op reis binnen pleegzorg’, dat inzicht geeft in de rol en positie van pleegouders, ouders, jeugdbeschermers en pleegzorgbegeleiders binnen samenwerkingen. Ook deelt Stefanie Abrahamse van het Nederlands Jeugdinstituut in een blog haar ervaringen over samenwerken naar aanleiding van de dialogen. 

Project Samenwerken binnen pleegzorg

Als pleegouder werk je samen met de ouders van je pleegkind, je pleegzorgbegeleider en een jeugdbeschermer om samen het beste voor een pleegkind te bereiken. Maar ook al lijkt het vanzelfsprekend, in de praktijk blijkt het lastig om goed samen te werken. Daarom organiseerden we tussen september 2020 en juni 2021 dialogen waaraan de verschillende partijen meededen. Door met elkaar in gesprek te gaan en door naar elkaar te luisteren ontstaat begrip en gelijkwaardigheid, waardoor de samenwerking verbetert. 

Podcasts

In vijf podcasts delen een pleegouder, ouder, jeugdbeschermer en pleegzorgbegeleider in een audiobericht hun ervaring met samenwerken. Daarover gaan ze in gesprek met de andere deelnemers. Wat leren ze van elkaar en hoe draagt dit bij aan betere samenwerkingen rondom een pleegkind? In de laatste aflevering blikken we terug op het project Samenwerken binnen pleegzorg: wat is ons bijgebleven en wat nemen we mee uit dialogen?

➡️ Luister de afleveringen hier of in je favoriete podcast-app

 Adviezen voor betere samenwerkingen

In de dialogen kwamen vijf thema’s telkens terug: onduidelijkheid over de rol- en taakverdeling van pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers, verwachtingsmanagement, transparantie, de positie van pleegouders en de positie van ouders in de samenwerking. Op basis van de input van de verschillende deelnemers geven we adviezen over deze vijf thema’s om beter samen te werken. Een van de adviezen is om de taken en rollen van de pleegzorgbegeleider en jeugdbeschermer voor de start van de plaatsing in een startgesprek te bespreken met álle betrokkenen en deze afspraken vast te leggen in het hulpverleningsplan. Op deze manier begint de plaatsing voor de betrokkenen op hetzelfde punt en kan iedereen vanaf het begin meepraten. 

Een ander advies is om buddytrajecten te starten voor ouders van een uit huis geplaatst kind, zodat ze ervaringen kunnen uitwisselen. De rol en de positie van ouders verdient meer aandacht, bleek in de dialogen. Zij voelen zich niet altijd betrokken bij de beslissingen die worden genomen. Het is wenselijk om hen beter te betrekken en te begeleiden, niet alleen door professionals, maar ook door ouders die hetzelfde hebben meegemaakt. We adviseren professionals ook om samenwerking tussen pleegouders en ouders te stimuleren. Door gesprekken te faciliteren en te begeleiden, kan toegewerkt worden naar gedeeld opvoederschap.

➡️ Lees hier de analyse en adviezen

Samen op reis binnen pleegzorg

Het reisverhaal ‘Samen op reis binnen pleegzorg’ vertelt over de reis die een pleegkind maakt vanaf een uithuisplaatsing tot de terugplaatsing of zelfstandigheid, samen met alle personen die daarbij betrokken zijn. Hoe ervaart iedereen zijn rol binnen die reis en hoe leg je de reis samen goed af? Het reisverhaal geeft inzicht en verdieping in de verschillende posities en bevat tips om samen op de eindbestemming te komen.

➡️ Lees hier het reisverhaal

Factoren samenwerking

Stefanie Abrahamse van het Nederlands Jeugdinstituut deed mee aan een aantal dialogen. Ze schrijft in een blog dat in positieve en negatieve ervaringen die deelnemers in de dialogen deelden, een aantal thema’s telkens terugkomt: gelijkwaardigheid, communicatie, vertrouwen en een goede start. Ze legt uit hoe deze factoren kunnen helpen om beter samen te werken en hoe deze zelfde factoren een goede samenwerking kunnen belemmeren.

➡️ Lees hier de blog

Beter samenwerken

Wil jij ook aan de slag met het onderwerp samenwerken binnen pleegzorg? Bijvoorbeeld door ook mee te doen aan een dialoog tussen pleegouders, ouders, pleegzorgbegeleiders en jeugdbeschermers? Neem dan contact op met Jorien via jkruijswijkjansen@denvp.nl. Ook als je een vraag hebt over het project kun je contact met haar opnemen. 

 

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten