Waar we voor staan

De NVP helpt pleeggezinnen om het beste voor hun pleegkind te bereiken en pleegzorg vol te houden. We versterken de samenwerkingen tussen de partijen rondom een pleegkind en maken ontmoeting mogelijk. En we vereenvoudigen het pleegzorgsysteem en helpen pleeggezinnen daarin hun weg te vinden. Daarbij werken we samen met allerlei mensen en organisaties binnen en buiten de pleegzorg en luisteren we naar de stem en mening van pleeggezinnen. Want samen kunnen we de pleegzorg nóg verder verbeteren.

Waar we voor staan

Waar we voor staan

De NVP helpt pleeggezinnen om een pleegkind het beste te bieden. En we helpen pleeggezinnen om pleegzorg vol te kunnen houden

Dat doen we onder meer door:

  • Deskundigheidsbevordering
  • Tips en ervaringen te delen
  • Informatie te bieden

De NVP helpt om de samenwerkingen met alle partijen rondom een pleegkind te verbeteren en te versterken en we maken ontmoeting mogelijk

Zorgen voor een pleegkind doe je niet alleen, maar samen met anderen: professionals, de eigen familie van een pleegkind en met andere pleegouders. We helpen pleeggezinnen daarbij, onder meer door:

  • Dialogen tussen partijen te organiseren en stimuleren
  • Ontmoeting mogelijk te maken voor pleegouders en (pleeg)kinderen
  • Onderlinge steun tussen pleeggezinnen - en hun omgeving - te versterken
  • Netwerken op te starten

De NVP helpt pleeggezinnen om hun weg te vinden in het pleegzorgsysteem en vereenvoudigt dit systeem

Je weg vinden in het pleegzorgsysteem is soms knap ingewikkeld. We helpen pleeggezinnen om binnen dit systeem te kunnen doen waar ze goed in zijn: zorgen voor een pleegkind. Dat doen we onder meer door:

  • De stem van pleeggezinnen te laten horen
  • Adviezen en informatie te geven, juridisch en praktisch
  • Onderzoek te stimuleren

Pleegzorgpanel

In ons pleegzorgpanel kun je laten weten hoe jij denkt over bepaalde onderwerpen en laten weten wat jij belangrijk vindt. Zo kunnen we samen de pleegzorg nóg verder verbeteren.

Aanmelden
Sluiten