Leden Raad van Toezicht

Vacatures

Vacature: twee leden Raad van Toezicht

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen helpt pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. Wij zijn er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen. Wij zijn een plaats voor pleeggezinnen, waar je gehoord en gezien wordt, waar je waardering en steun vindt en waar je je stem kan laten horen om samen de pleegzorg te verbeteren.

Wegens het vertrek van de voorzitter en een van de leden van de Raad van Toezicht zijn wij op zoek naar:

TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

 • HR / Organisatieontwikkelingsprofiel
 • Financieel profiel (tevens lid van de auditcommissie)

Heb jij ervaring als pleegouder of affiniteit met pleegzorg en pleeggezinnen en/of heb je ervaring in het zorg/jeugddomein? Heb je bestuurlijke ervaring of wil je hierin meer ervaring opdoen? Dan maken we graag kennis met je.

Wat bieden wij?
De Raad van Toezicht (RvT) bestaat momenteel uit vijf leden en vergadert ongeveer zes keer per jaar, afwisselend digitaal of op het kantoor van de NVP in Utrecht. De leden handelen als collectief en functioneren als team. Daarbij zijn transparantie, vertrouwen, gelijkwaardigheid en een eerlijke en open communicatie vanzelfsprekende uitgangspunten. 

De functie is op vrijwillige basis. Gemaakte (functionerings-)kosten worden vergoed. De algemene ledenvergadering van de NVP benoemt op voordracht van de RvT de voorzitter. Wij vinden diversiteit daarin van belang. De zittingstermijn van de leden bedraagt vier jaar en kan éénmaal met een periode van vier jaar worden verlengd.

Jouw profiel
Je hebt een brede maatschappelijke achtergrond en beschikt over kennis van en (bestuurlijke) ervaring binnen één of meerdere van de expertisevelden jeugd- en pleegzorg, openbaar bestuur, financiën, juridische dienstverlening of humanresourcesmanagement. Je beschikt over een functioneel netwerk dat je zo nodig kunt inzetten.

Je beschikt over de volgende kwaliteiten en eigenschappen:

 • Je hebt een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en gevoel voor politieke verhoudingen;
 • Je kunt snel overzicht en inzicht verwerven en hoofdlijnen van beleid beoordelen;
 • Je hebt een verbindende stijl zowel binnen de Raad als met de medewerkers van het bureau van de NVP;
 • Je hebt oog voor de relatie tussen doelstellingen en resultaten en beschikt over voldoende kennis en ervaring om de succes- en risicoparameters van de vereniging goed te kunnen beoordelen;
 • Je bent onafhankelijk en onbevangen en voorkomt onverenigbare belangen in posities of relaties;
 • Je hebt voldoende tijd voor werkzaamheden die voortvloeien uit de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht.

Voor het RvT-lid met een HR / Organisatieontwikkelingsprofiel zoeken we daarnaast aantoonbaar inzicht en ervaring met HR en organisatie(ontwikkeling), m.n. binnen kleinere organisaties.

Voor het RvT-lid met een financieel profiel komen we graag in contact met kandidaten met inzicht in financiën en bedrijfsvoering, vanuit of met kennis van de zorgsector.

Jouw verantwoordelijkheden als RvT-lid
Bij de uitoefening van de taken van de Raad van Toezicht geldt dat je:

 • het doel van de vereniging zoals omschreven in de statuten en de missie, ambitie en strategie onderschrijft;
 • bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen uit het strategisch beleid;
 • actief toezicht houdt. Dat wil zeggen dat je scherp analyseert, inspeelt en anticipeert op ontwikkelingen in de samenleving en bij interne en externe stakeholders en waar nodig acteert vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden;
 • een controlerende rol hebt ten aanzien van het realiseren van resultaten en voorziet in een advies- en klankbordfunctie voor de directeur-bestuurder.

Meer weten en reageren
Voor aanvullende vragen over de functies of over de procedure kun je contact opnemen met Audrey Keukens (RvT-lid) op 0624674802. Om jouw belangstelling kenbaar te maken ontvangen wij graag voor 27 mei je cv en een korte motivatiebrief op  info@denvp.nl o.v.v. sollicitatie Raad van Toezicht. Vermeld duidelijk voor welk profiel je solliciteert.

Zie voor meer informatie over de NVP: www.denvp.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Overzicht vacatures

Sluiten