Directeur-bestuurder

Vacatures

Vacature: directeur-bestuurder

Sluitingstermijn

19 maart 2024

Organisatie

De Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (verder te noemen de NVP) helpt pleegouders om het beste voor hun pleegkind te bereiken. De vereniging is er voor pleegouders, pleegkinderen en eigen kinderen in pleeggezinnen en vertegenwoordigt de belangen van 21.000 pleegkinderen en ruim 16.000 pleeggezinnen. Al sinds 1950 komt de NVP op voor de belangen van pleeggezinnen bij politici, beleidsmakers en organisaties. Het doel is om het pleegzorgsysteem eenvoudiger te maken en pleeggezinnen te helpen hun weg te vinden en de randvoorwaarden te verbeteren. De NVP informeert pleeggezinnen, heeft een helpdesk voor onder andere juridische informatie en maakt ontmoetingen mogelijk, zodat ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Zo zijn er inmiddels al meer dan 100 netwerken en vele projecten tot stand gekomen. Binnen de vereniging zorgt een team van 12 betrokken professionals voor het initiëren en uitvoeren van projecten en activiteiten.

De huidige directeur-bestuurder heeft het afgelopen decennium een belangrijke rol gespeeld in het verkrijgen van de herkenbare positie die de NVP nu bezit in een complex stakeholderveld. In verband met zijn vertrek om elders een nieuwe uitdaging aan te gaan, is de NVP op zoek naar een waardige opvolg(st)er.

De functie

De nieuwe directeur-bestuurder staat voor de uitdaging om het verworven aanzien van de NVP blijvend stevig te profileren en positioneren. Pleegzorg speelt een cruciale rol binnen de jeugdzorg. De opgave is om de aandacht, noodzaak en toegevoegde waarde van pleegzorg, in de dynamiek van jeugdzorg in beeld te blijven brengen.

Dit betekent dat je: 

 • het boegbeeld en de ambassadeur bent voor de leden en extern de lobby naar de lokale, regionale en in het bijzonder landelijke politiek en verschillende bestuurlijke gremia en media voor je rekening neemt; 
 • signaleert waar mogelijkheden liggen om faciliteiten voor pleeggezinnen en randvoorwaarden voor het bieden van goede pleegzorg te optimaliseren;
 • een meerjarenstrategie ontwikkelt met het team en de RvT, waarbij duurzame verbinding met stakeholders een speerpunt is;
 • de financiën bewaakt en zo mogelijk uitbreidt door fondsenwerving/lobby en daarmee de vereniging toekomstbestendig houdt;
 • de goede kwaliteit van de dienstverlening behoudt door de optimale verbinding te leggen tussen (wettelijke) ontwikkelingen en de behoefte vanuit pleeggezinnen;
 • het team faciliteert om hun werk goed te doen, 
 • je creativiteit inzet om, samen met het team, via verschillende wegen resultaat te boeken.

Je bent eindverantwoordelijk voor een effectief en efficiënt functionerende organisatie, de kwaliteit en het strategisch beleid. Je geeft leiding aan de organisatie, waar medewerkers zelfstandig en met veel vrijheid, passie en verantwoordelijkheidsgevoel samenwerken. Je bent als leidinggevende in staat om met warmte het team mee te nemen in de stappen om de continuïteit van de vereniging te borgen. 

Dit is een uitdagende functie in een speelveld met verschillende belangen, waarbij je schakelt tussen strategie, praktijk, de externe stakeholders, de medewerkers, de politieke ontwikkelingen en mogelijke financiële kansen of gevolgen. Je legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Het profiel

Dit is bij uitstek een functie voor iemand die vanuit passie en gedrevenheid pleegzorg een warm hart toedraagt. Je betrokkenheid is groot, want dit is niet zomaar een baan!

Je hebt minimaal 5 jaar ervaring als integraal eindverantwoordelijk leidinggevende van een organisatie(onderdeel) en bent bekend met de vereniging als rechtspersoon. Met een proactieve houding heb je oog voor de maatschappelijke opdracht die de NVP heeft en snap je de rol van vrijwillige hulpverlening in de jeugdhulp. Je weet wat het is om binnen een politiek bestuurlijke context te werken. Het volgende is op jou van toepassing:

 • een stevige belangenbehartiger en netwerker met politieke 'Haagse' handigheid en ervaring met het regisseren van de bestuurlijke contacten met de belangrijkste stakeholders, zoals volksvertegenwoordigers, ministeries en andere overheden, belangenverenigingen en andere jeugdhulporganisaties; 
 • ervaring of minimaal affiniteit met pleegzorg of jeugdzorg en de bijhorende sociale vraagstukken; 
 • sensitiviteit ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen en wet- en regelgeving en het vermogen om die te vertalen in beleid en extern en intern te agenderen; 
 • financieel-economisch goed onderlegd en handig met bedrijfsvoering; 
 • in staat om, samen met het team, de achterban bij ontwikkelingen en beleid van de vereniging te betrekken;
 • gedreven en ambitieus boegbeeld met verbindend vermogen en ervaring met het omgaan met media;
 • WO werk- en denkniveau en minimaal een afgeronde Hbo- en/of managementopleiding.

Wil jij je met hart en ziel op strategisch, beleidsmatig en praktisch niveau hard maken voor de belangen van pleeggezinnen en het versterken van pleegzorg, samen met een zeer gedreven team, dan is dit de ultieme kans.

Aanbod en procedure

De functie is ingedeeld in schaal 13 volgens Cao Jeugdzorg, met een maximum van € 7.530,56= bruto per maand bij een fulltime aanstelling. Het aantal uren (tussen 24 en 32 uur) hangt af van ervaring en de hoogte van het salaris. Je kunt t/m 18 maart 2024 op de functie reageren (middels Word documenten) via de website van Bosman & Vos. De online intakegesprekken vinden direct plaats als er aansluiting lijkt te zijn. De gesprekken bij de NVP zijn vanaf de eerste week van april. Een (case) assessment kan onderdeel uitmaken van deze procedure. Je moet een VOG kunnen overleggen. De procedure wordt begeleid door Francine van Rosmalen (06-41903994; fvanrosmalen@bosmanvos.nl) van Bosman & Vos. Informatie is via haar verkrijgbaar.

Meer informatie en reageren

 

Overzicht vacatures

Sluiten