Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Materialen voor groepen pleegouders

Do it yourself voor groepen pleegouders

Iedere maand of iedere twee maanden kom jij met je groep bij elkaar en wisselen jullie uit over wat er allemaal gebeurt in je pleeggezin. Genoeg stof om over te praten! We hebben materialen ontwikkeld die je kunt gebruiken in jouw pleegoudergroep.

Nog geen groep? Kijk dan hier.

Vertel verder - gespreksspel over pleegzorg

Het gespreksspel Vertel Verder is een goede manier om met andere pleegouders in gesprek te gaan. 

Lees meer

Het Hoe-boek voor initiatiefnemers

Een inspirerend, compact en superpraktisch handboek voor wie netwerkbijeenkomsten met pleegouders organiseert. Het helpt je om helder te krijgen wat bij jullie past en zorgt dat je onderweg niets vergeet. Download het hoe-boek via de link hieronder!

Download hoe-boek

Draaiboeken voor pleegoudergroepen

We hebben draaiboeken en andere materialen gemaakt ter inspiratie voor bijeenkomsten met pleegouders. Zo kun je een keer een andere opzet kiezen. In de draaiboeken wordt stap voor stap en van A-Z uitgelegd wat je kunt doen met groepen van vijf tot vijftig (of meer) pleegouders.

Je kunt kiezen uit 11 verschillende draaiboeken: speel bijvoorbeeld het ‘grote pleegouder gespreksspel’ met je groep, deel wat jou bezighoudt in een brief, of ga naar het ‘pleegzorgeiland’. 

Nog geen groep? Kijk dan hier.

In gesprek met pleegouders

Acht creatieve ideeën voor een goed (kennismakings-)gesprek

Download

Gespreksspel

Het grote pleegoudergespreksspel.


Download

Was getekend

Zet je gedachten en gevoelens op een rij door een brief aan je pleegkind te schrijven.

Download

Leesvoer

Lees en bespreek met elkaar een interessant artikel over pleegzorg.

Download

Zorg voor je gezin

Een eerlijk gesprek over wat pleegzorg je oplevert, maar ook over wat het kost.

Download

Praten met je pleegkind

Een levendige workshop over contact en (mis)communicatie met je pleegkind.

Download

Wat zou jij doen?

Een intervisiemethode om je pleegzorgdilemma stap voor stap te onderzoeken.
Download

Gastspreker op bezoek

Tips en trucs om een bijeenkomst met een gastspreker te laten slagen.

Download

Pleegzorgeiland

Breng op een creatieve manier in kaart hoe je in je pleegzorg-vel steekt.


Download

Knokken voor je pleegkind

Inventariseer met elkaar waar je tegenaan loopt en schrijf een brief aan ‘de instanties’.

Download

Samenwerken aan betere pleegzorg

Met elkaar werken aan de best mogelijke pleegzorg.

Download

Maak je eigen uitnodiging

Deze uitnodiging kun je zelf aanpassen en gebruiken voor jouw bijeenkomst.

Download

Artikelen voor het draaiboek 'Leesvoer'

Download

Terug naar Pleegoudernetwerken

Sluiten