Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Over Verhalentournee Thuis in een pleeggezin Dordrecht

Verhalentournee Thuis in een pleeggezin Dordrecht

Thuis in een pleeggezin

Ik wil u van harte uitnodigen voor Thuis in een pleeggezin. Een bijzondere avond over pleegzorg voor all pleegouders in Dordrecht, vol verhalen over het gezins(leven) met pleegkinderen.

De 115 pleeggezinnen in onze gemeente weten er alles van: over pleegzorg raak je niet snel uitgepraat. De mooie, maar ook de ingewikkelde ervaringen die je opdoet draag je met je mee. Die verhalen van pleegkinderen en pleegouders staan dan ook centraal. U kunt ernaar luisteren en kijken. Bovendien is er alle tijd om uw eigen ervaringen te delen met andere pleegouders.

Vangnet
We geloven dat het vangnet dat u kinderen biedt extra stevig wordt wanneer pleegouders, gemeente en pleegzorgorganisaties elkaar goed weten te vinden. Daarom zal ik als wethouder ook op de avond aanwezig zijn, samen met enkele medewerkers van pleegzorgorganisaties.

Welkom!
De verhalentournee ‘Thuis in een pleeggezin’ doet in de komende weken zes verschillende Drechtsteden aan. Wilt u er graag bij zijn maar bent u op 4 april verhinderd? Meldt u dan gerust aan in één van de andere gemeenten. Of u nu deeltijd-, netwerk-, crisis- of voltijdpleegouder bent: we zien uit naar uw komst.

Graag tot 4 april,

Rik van der Linden
Wethouder

Download uitnodiging Dordrecht

Deze avond wordt georganiseerd door de gemeente Dordrecht i.s.m. de pleegzorgorganisaties.

Aanmelden

Sorry, de aanmeldperiode is voorbij.

Deel met anderen

Sluiten