Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Fondsen - regio Zuid-Nederland

Fondsen Regio Zuid-Nederland

Hier vind je een overzicht van fondsen in de regio Zuid-Nederland die voor pleegouders of pleegkinderen interessant kunnen zijn. Het gaat om de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.

 • Stichting Burgerweeshuis Tiel

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het Weeshuis werkt voor jongeren in de gemeente Tiel. Dus voor de kernen Tiel, Wadenoijen, Kapel-Avezaath en Zennewijnen en het buitengebied. Ook projecten voor jongeren in derde wereld-landen die een aantoonbare relatie hebben met Tiel en voor Tielse mensen met een verstandelijke beperking (zonder leeftijdstoets) kunnen voor financiering in aanmerking komen.

  Website: Stichting Burgerweeshuis Tiel

 • Zeehospitium Zonneveld - Zeeland

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Zeehospitium Zonneveld is een stichting die zich bezighoudt met het bevorderen van zorg voor en financiële ondersteuning van jeugdige lichamelijk gehandicapten in de provincie Zeeland.

  Website: Zeehospitium Zonneveld

Landelijke fondsen

Ook zijn er een aantal fondsen die aanvragen vanuit het hele land verwerken: 

 • Stichting Boschuysen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Boschuysen steunt projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg. De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen.

  Website: Stichting Boschuysen

 • Stichting Kinderpostzegels

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Kinderpostzegels wil graag dat meer kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, opgevangen worden in een veilige en stabiele gezinssituatie. Om deze reden wil Kinderpostzegels pleeggezinnen helpen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Dit doen we door het bieden van een financiële bijdrage voor de realisatie van een (of meer) extra slaapkamer(s).

  Website: Stichting Kinderpostzegels

 • Jeugdsportfonds

  Laatst gewijzigd op: 04-05-2017

  Het Jeugdsportfonds geeft sportkansen aan kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is om lid te worden van een sportvereniging. Ouders/verzorgers kunnen via een intermediair een aanvraag doen. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. 

  Website: Jeugdsportfonds

 • Jeugdcultuurfonds

  Laatst gewijzigd op: 04-05-2017

  Het Jeugdcultuurfonds geeft kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is, de kans om lessen te volgen bij een culturele instelling zoals een dans - of muziekschool. Ouders/verzorgers kunnen via een intermediair een aanvraag doen. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. 

  Website: Jeugdcultuurfonds

 • Nationaal Fonds Kinderhulp

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Ieder kind moet erbij kunnen horen. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten. Kinderhulp helpt hen met onder andere de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding, een dagje uit voor de nodige ontspanning en zwemlessen. Wij zijn er voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. Pleegouders kunnen een aanvraag indienen via de pleegzorgorganisatie.

  Website: Nationaal Fonds Kinderhulp

 • Fonds der Familie Antheunis

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen en aan individuen in nood. De laatste categorie geldt voornamelijk aanvragen, ingediend door tussenkomst van maatschappelijk daartoe werkzame instanties en personen. Sinds enkele jaren ondersteunt de stichting tevens in samenwerking met andere instellingen de Stichting Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam, dat directe noodhulp verleent aan de meest ernstige gevallen.

  Website: Fonds der Familie Antheunis

 • Dirk Bos Fonds

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

  Website: Dirk Bos Fonds

 • De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Het bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

  • gehandicaptenzorg;
  • gehandicaptensport;
  • aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten;
  • projecten in de gezondheidszorg, de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs
   in Indonesië, Suriname en Curaçao;
  • scholen in krachtwijken.

  Website: De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

Terug

Sluiten