Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Fondsen - regio Midden-Nederland

Fondsen regio Midden-Nederland

Hier vind je een overzicht van fondsen in de regio Midden-Nederland die voor pleegouders of pleegkinderen interessant kunnen zijn. Het gaat om de provincies Zuid Holland, Utrecht en Gelderland.

 • Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael - Den Haag

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Voor sociale organisaties die zich bezighouden met hulpbehoevenden in Den Haag.

  Terschellingsestraat 79

  2583 JP Den Haag

  Website: Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael

 • Stichting Kinderzorg - Den Haag en Rotterdam

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Organisaties uit de regio Zuid-Holland die concrete projecten of activiteiten voor die kinderen organiseren, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van de stichting.

  Website: Stichting Kinderzorg

 • Bekker la Bastide Fonds – regio Rotterdam en Amsterdam

  Laatst gewijzigd op: 01-05-2017

  Het verlenen van financiële steun aan personen die buiten hun schuld in financiële moeilijkheden zijn gekomen en aan personen die voor studie of opleiding onvoldoende financiële middelen hebben.

  Website: Bekker la Bastide Fonds

 • Stichting Handicap, Scholing en Arbeid

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De Stichting Handicap, Scholing en Arbeid bemiddelt tussen lichamelijk gehandicapte werkzoekenden en bedrijven.

  Website: Stichting Handicap, Scholing en Arbeid

 • Het Burger en Nieuwe Weeshuis- Arnhem

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting Het Burger en Nieuwe Weeshuis ondersteunt initiatieven die worden ontplooid voor jeugd en jongeren van 25 jaar of jonger. Wij streven er vooral naar om deze groep een goede basis mee te geven voor hun verdere leven. Het Burger en Nieuwe Weeshuis geeft zowel steun aan individuen als aan projecten. Voor individuen is ons werkgebied: Gemeente Arnhem, Gemeente Rheden, Gemeente Renkum Westervoort, Duiven, Huissen en Rozendaal. Voor projectaanvragen is ons werkgebied enkel de gemeente Arnhem

  Website: Het Burger en Nieuwe Weeshuis

 • BackUp Apeldoorn

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  BackUp Apeldoorn biedt jongeren van 16 tot 24 jaar met sociale of psychische problemen een steuntje in de rug. Het gaat ons vooral om jongeren die door de drastische bezuinigingen niet die zorg en aandacht krijgen, die ze nodig hebben. Zorg die hen hulp biedt om (weer) een zelfstandig bestaan op te bouwen. Kunnen meedoen aan de samenleving is belangrijk: het voorkomt sociaal isolement en uitsluiting.

  Website: BackUp Apeldoorn

 • De Beide Weeshuizen - Nijmegen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting De Beide Weeshuizen (DBW) zet zich in voor hulpverlening aan Nijmeegse jongeren in noodsituaties. De huidige doelstelling van DBW luidt: bevordering van de ontwikkelingskansen, de zelfredzaamheid en de sociale integratie van kwetsbare jongeren (tot 28 jaar) in de regio Nijmegen. De aanvraag kan alleen via een organisatie worden ingediend.

  Website: De Beide Weeshuizen

 • Stichting DAANtje

  Laatst gewijzigd op: 28-11-2017

  Stichting DAANtje ondersteunt pleeggezinnen en gezinshuizen om het werk wat zij doen net even iets makkelijker en aangenamer te maken. Zodat zij ook in de toekomst verschil kunnen blijven maken in de levens van pleegkinderen. In veel gevallen hebben ouders van de kinderen niet de financiële middelen om bepaalde kosten voor hun rekening te nemen. Voor dergelijke kosten kan DAANtje om een bijdrage gevraagd worden.

  Website: Stichting DAANtje

Landelijke fondsen

Ook zijn er een aantal fondsen die aanvragen vanuit het hele land verwerken: 

 • Stichting Boschuysen

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Boschuysen steunt projecten die zich richten op Opvang en Pleegzorg, Scholing en Werk, Welzijnswerk, Kunst en Cultuur en Gezondheidszorg. De verleende steun dient voor ten minste 75% aan jongeren ten goede te komen.

  Website: Stichting Boschuysen

 • Stichting Kinderpostzegels

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Stichting Kinderpostzegels wil graag dat meer kinderen die voor korte of langere tijd niet thuis kunnen wonen, opgevangen worden in een veilige en stabiele gezinssituatie. Om deze reden wil Kinderpostzegels pleeggezinnen helpen bij het creëren van extra ruimte voor de opvang van nieuwe, langdurig te plaatsen pleegkinderen. Dit doen we door het bieden van een financiële bijdrage voor de realisatie van een (of meer) extra slaapkamer(s).

  Website: Stichting Kinderpostzegels

 • Jeugdfonds Sport & Cultuur

  Laatst gewijzigd op: 08-02-2021

  Jeugdfonds_sport_en_cultuur.jpg

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld, toch mee kunnen doen met voetbal, muziekles, turnen, streetdance, judo, theaterles of een andere sportieve of creatieve activiteit. Voor die kinderen en jongeren betalen we de contributie / het lesgeld en in bepaalde gevallen de benodigde attributen.

 • Nationaal Fonds Kinderhulp

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Ieder kind moet erbij kunnen horen. Voor 1 op de 8 kinderen in ons land is dat helaas niet zo vanzelfsprekend. Zij groeien op in armoede en voelen zich buitengesloten. Kinderhulp helpt hen met onder andere de contributie voor een sportclub, een fiets, een opleiding, een dagje uit voor de nodige ontspanning en zwemlessen. Wij zijn er voor ze, ook als ze nergens anders terecht kunnen. Pleegouders kunnen een aanvraag indienen via de pleegzorgorganisatie.

  Website: Nationaal Fonds Kinderhulp

 • Fonds der Familie Antheunis

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting heeft ten doel het verstrekken van uitkeringen aan instellingen welke een algemeen maatschappelijk belang beogen en aan individuen in nood. De laatste categorie geldt voornamelijk aanvragen, ingediend door tussenkomst van maatschappelijk daartoe werkzame instanties en personen. Sinds enkele jaren ondersteunt de stichting tevens in samenwerking met andere instellingen de Stichting Bijzondere Noden Rotterdam te Rotterdam, dat directe noodhulp verleent aan de meest ernstige gevallen.

  Website: Fonds der Familie Antheunis

 • Dirk Bos Fonds

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

  Website: Dirk Bos Fonds

 • De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Het bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

  • gehandicaptenzorg;
  • gehandicaptensport;
  • aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten;
  • projecten in de gezondheidszorg, de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs
   in Indonesië, Suriname en Curaçao;
  • scholen in krachtwijken.

  Website: De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

Terug

Sluiten