Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Fondsen - voor projecten of activiteiten

Fondsen voor projecten of activiteiten

Wil je iets organiseren voor pleegouders of pleeggezinnen in jouw gemeente of regio? Of ben je op zoek naar geld voor een onderzoek of een bijeenkomst voor pleegkinderen? Er zijn verschillende mogelijkheden om daarvoor de financiën te vinden. We zetten er hieronder een aantal voor je op een rij:

 • Bijna iedere gemeente heeft wel een lokaal initiatievenfonds waar je een aanvraag kunt doen. Vaak loopt dit via de gemeente en vind je informatie op de website van de gemeente.
 • Je kunt ook contact zoeken met het lokale Rabobank Fonds, de Rotary, de Ronde Tafel of andere lokale of regionale fondsen en sponsors.
 • Er zijn tal van landelijke fondsen die ook lokale initiatieven willen steunen. We hebben hieronder een overzicht van deze fondsen samengesteld.
 • Dirk Bos Fonds

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Het Dirk Bos Fonds stelt zich tot doel steun te verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit een protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimste zin van het woord. De hulp kan gericht zijn op faciliteiten, vernieuwingsprojecten, spel / ontspanning en educatie / vorming.

  Website: Dirk Bos Fonds

 • De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh stichting

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  De stichting stelt zich ten doel om uitkeringen te doen in het algemeen maatschappelijk belang of voor liefdadige doeleinden in Nederland, Indonesië, Suriname en Curaçao. Het bestuur heeft die doelstelling beleidsmatig toegesneden op financiële ondersteuning van de volgende kernactiviteiten:

  • gehandicaptenzorg;
  • gehandicaptensport;
  • aanschaf van vervoer- en/of hulpmiddelen voor geestelijk of lichamelijk gehandicapten;
  • projecten in de gezondheidszorg, de utiliteitsvoorzieningen of het onderwijs
   in Indonesië, Suriname en Curaçao;
  • scholen in krachtwijken.

  Website: De Dirk Jan en Kitty Reek-Versteegh Stichting

 • Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael - Den Haag

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Voor sociale organisaties die zich bezighouden met hulpbehoevenden in Den Haag.

  Terschellingsestraat 79

  2583 JP Den Haag

  Website: Stichting Steunfonds Den Beer Poortugael

 • Stichting Kinderzorg - Den Haag en Rotterdam

  Laatst gewijzigd op: 24-04-2017

  Organisaties uit de regio Zuid-Holland die concrete projecten of activiteiten voor die kinderen organiseren, kunnen een aanvraag doen voor een bijdrage van de stichting.

  Website: Stichting Kinderzorg

Terug

Sluiten