Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over pleegzorg en corona

Omgangsregeling

 • Gaat de omgangsregeling door tijdens de coronamaatregelen?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Bezoek gaat tijdens de coronaperiode door, maar alleen als geen van de betrokkenen klachten heeft. Zoek naar andere vormen van contact als er betrokkenen zijn die klachten hebben die mogelijk op corona kunnen wijzen of als er mensen betrokken zijn bij het contact die onder een risicogroep vallen.

  Fysiek bezoek
  Alleen als geen van de betrokkenen klachten heeft, kunnen fysieke bezoeken doorgaan. Als een bezoek doorgaat, zijn de richtlijnen van het RIVM leidend. Dat betekent anderhalve meter afstand houden en geen fysiek contact.

  Meer informatie over jouw positie als pleegouder, specifieke situaties en het belang van maatwerk (elke situatie is anders) kun je vinden in ons artikel over omgangsregelingen tijdens de coronamaatregelen. Ook hebben we een aantal tips voor omgang via videobellen op een rijtje gezet.

 • Wat betekenen de nieuwe maatregelen van 6 mei voor de omgangsregeling?

  Laatst gewijzigd op: 23-04-2020

  Op 6 mei 2020 heeft de overheid nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Het uitgangspunt bij fysiek bezoek blijft dat dit alleen door kan gaan als geen van de betrokkenen klachten heeft. Het landelijke advies blijft dat de omgang doorgaat, maar dat de richtlijnen van het RIVM daarbij wel gehanteerd moeten worden.

   

  Voor begeleide omgang geldt dat de (gezins)voogd bepaalt wanneer deze weer opgestart wordt. Begeleide omgang kan plaatsvinden als geen van de betrokkenen klachten heeft en de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen. We verwachten dat veel organisaties de komende dagen laten weten of begeleide bezoeken weer opgestart worden en hoe er de komende weken met de omgangsregeling zal worden omgegaan.

   

  Heb jij al wat gehoord van je (gezins)voogd of pleegzorgbegeleider over de omgangsregeling? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar helpdesk@denvp.nl.

 • De omgangsregeling wordt weer opgestart. Wat kan ik doen als ik dit onverstandig vind?

  Laatst gewijzigd op: 07-05-2020

  We hebben verschillende signalen ontvangen van omgangsregelingen die weer opgestart worden. Daarbij is het belangrijk dat tijdens het bezoek de richtlijnen van het RIVM in acht worden genomen.

  Maak je je zorgen over of de richtlijnen worden nageleefd? Of maak je je zorgen over je eigen gezondheid of die van je pleeggezin? Bespreek dit dan met je pleegzorgbegeleider. Geef duidelijk aan wat je zorgen zijn en hoe/of deze zorgen (gedeeltelijk) weggenomen zouden kunnen worden. Je kan ook om een concreet plan vragen, waaruit blijkt dat op ieder moment de maatregelen gehanteerd kunnen worden, dus ook tijdens bijvoorbeeld het vervoer.

 • Wie bepaalt of de omgangsregeling doorgaat?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Het is afhankelijk van het soort plaatsing wie bepaalt of de omgangregeling doorgaat:

  • Vrijwillige plaatsing: pleegouders en ouders samen, met hulp van de pleegzorgbegeleider
  • Ondertoezichtstelling: de gezinsvoogd
  • Voogdijplaatsing: de voogd
  • Plaatsing met pleegoudervoogdij: de pleegoudervoogd

   

  Indien er (in één van bovenstaande situaties) sprake is van een door de rechter vastgestelde omgangsregeling, dan geldt die regeling. Er kan worden afgeweken van deze regeling als alle partijen daarmee instemmen.

 • Iemand in mijn pleeggezin valt in de risicogroep, kan de omgang nog doorgaan?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Zijn er gezinsleden die tot de risicogroep behoren, zoals bijvoorbeeld mensen ouder dan zeventig jaar, met een chronische ziekte of aandoening, luchtwegproblemen of een verminderde weerstand? Dan is extra voorzichtigheid geboden en kan het beter zijn het bezoek niet door te laten gaan. Zoek samen naar andere manieren om contact te hebben.

 • Wat is een zwaarwegende reden om de omgangsregeling door te laten gaan, ondanks klachten bij een van de betrokkenen?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Het is lastig om een algemeen antwoord te geven op deze vraag, iedere situatie is anders. Voorbeelden van zwaarwegende redenen kunnen zijn:

  • Een kind dat in een traject zit om terug te gaan naar de ouders.
  • Een jong kind, waarbij met het oog op een mogelijke terugplaatsing, hechting met de ouders essentieel is.
  • Kinderen die hun ouders zo missen, dat het schadelijk is voor hun ontwikkeling.
 • Er is een meningsverschil ontstaan over de omgangsregeling. Wat kan ik doen als pleegouder?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Als in de huidige situatie besloten wordt dat het voor je pleegkind van belang is om fysieke omgang te behouden met zijn of haar ouders, kan het voelen alsof je moet afwijken van de coronamaatregelen die jullie als gezin hebben afgesproken. Het is belangrijk dat je als pleegouder duidelijk bent over de manier waarop jullie als gezin omgaan met de coronamaatregelen. Wees ook duidelijk over de eventuele bezwaren die jij ziet: het is belangrijk om die te benoemen en ze bespreekbaar te maken.

  Deze uitzonderlijke situatie vraagt om aanpassingen en flexibiliteit van iedereen. In veel gevallen is maatwerk noodzakelijk. Overleg daarom met alle betrokkenen hoe de omgangsregeling er in de komende tijd uit zal zien en wat de beste optie is om wel contact te houden. Het is verstandig om de situatie per week of per omgangsmoment te bekijken. Houd rekening met de wensen en behoeften van iedereen om samen tot een passende oplossing te komen.

  Je kunt als pleegouder zonder toestemming van de (gezins)voogd niet beslissen dat de omgang niet doorgaat, tenzij er sprake is van overmacht.

 • Kan ik medewerking aan de omgangsregeling weigeren?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Normaal gesproken ben je als pleegouder verplicht om mee te werken aan de omgang tussen je pleegkind, zijn of haar ouders en anderen met wie hij of zij een hechte band heeft. Dat staat meestal ook in het pleegcontract. Dat betekent niet dat je verplicht bent het pleegkind te brengen en te halen en je kunt ook niet verplicht worden om de omgang bij jou thuis te laten plaatsvinden. Je kunt als pleegouder zonder toestemming van de (gezins)voogd niet beslissen dat de omgang niet doorgaat, tenzij er sprake is van overmacht.

 • Wanneer is er sprake van overmacht en kan de omgangsregeling niet doorgaan?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Juridisch gezien is er sprake van overmacht als de omgangsregeling niet door kan gaan door een situatie die jou niet aan te rekenen valt. Daaronder vallen ook de maatregelen van het RIVM in verband met het coronavirus. Als de omgangsregeling niet kan plaatsvinden met inachtneming van deze maatregelen, moet er gezocht worden naar een alternatief.

 • Wat als mijn pleegkind ziek wordt tijdens een bezoekmoment?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Als je pleegkind corona gerelateerde klachten ontwikkelt, is het belangrijk om de RIVM-richtlijnen te blijven volgen en eventueel contact op te nemen met de huisarts. Als er sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel moet het pleegkind bij pleegouders thuis uitzieken. Als er sprake is van een vrijwillige plaatsing, zullen ouders en pleegouders in overleg met de pleegzorgorganisatie beslissen wat de beste plek is voor het pleegkind om uit te zieken. Daarbij staat het belang van het kind voorop.

 • Mogen de ouders van mijn pleegkind anderen laten langskomen als mijn pleegkind bij ouders op bezoek is?

  Laatst gewijzigd op: 08-05-2020

  Je kunt je pleegzorgbegeleider vragen duidelijk af te spreken wie er bij de bezoeken van het kind bij ouders thuis aanwezig mogen zijn. Zo blijven de risico’s beperkt en zijn de contacten in beeld mocht één van de betrokkenen na het bezoek toch ziek worden.

 • Welke alternatieven voor de omgangsregeling zijn er als een fysieke afspraak niet mogelijk is?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Als een fysieke afspraak niet mogelijk is, moet je doen wat je kunt om het contact zoveel mogelijk te evenaren : videobellen, kaartjes sturen, verslagjes maken, updates geven, enzovoort. Ook de pleegzorgbegeleider kan hierin een rol spelen. We hebben een aantal tips voor omgang via videobellen op een rijtje gezet.

 • Hoe houd ik een geheime plaatsing geheim als ik geen gebruik kan maken van de normale ontmoetingsplek maar moet videobellen, whatsappen of bellen?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Omdat bezoekregelingen vanwege het coronavirus vaak uitgesteld of afgezegd moeten worden, moet er gezocht worden naar andere manieren om contact te hebben met ouders of andere personen die een hechte band hebben met je pleegkind. Dit kan bijvoorbeeld door videobellen, berichtjes of foto’s te sturen. Soms is het onwenselijk om ouders je telefoonnummer of emailadres te geven, bijvoorbeeld bij een geheime plaatsing. Hierbij een aantal tips:

  1. Maak een nieuw emailadres aan en gebruik deze om te videobellen via bijvoorbeeld Skype, Google Hangouts of Zoom.
  2. Maak een apart Facebookaccount aan. Via Facebook is er ook de mogelijkheid om via Messenger te chatten of te videobellen.
  3. Bel anoniem via de huistelefoon of via je mobiel. Bij bellen met de huistelefoon kan je anoniem bellen door *31* in te toetsen en vervolgens het nummer waar je naar wilt bellen. Bij anoniem bellen met je mobiel toets je #31# in en vervolgens het nummer waar je naar wilt bellen. Op deze manier is je eigen telefoonnummer niet zichtbaar voor degene die gebeld wordt. Eventueel kun je het telefoonnummer (als je het vaker gaat bellen) ook zo opslaan in je telefoon.
  4. Houd er rekening mee dat bij videobellen ook een gedeelte van je huis zichtbaar kan zijn. Zorg er daarom voor dat je op een afgeschermde plek in huis zit. Jij bepaalt wat op beeld zichtbaar is.
  5. Foto’s of verslagjes kunnen eventueel ook via de (gezins)voogd of pleegzorgbegeleider doorgestuurd worden. De (gezins)voogd/pleegzorgbegeleider is dan de tussenpersoon en je hebt op deze manier niet rechtstreeks contact. Bespreek met de (gezins)voogd/pleegzorgbegeleider wat de mogelijkheden zijn.

School en opvang

 • Is pleegouder zijn een cruciaal beroep?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Pleegouder zijn is geen cruciaal beroep en staat daarom ook niet vermeld in de lijst met cruciale beroepen die door de overheid is opgesteld. Dit betekent dat er niet automatisch noodopvang beschikbaar is voor kinderen van pleegouders. Wel kunnen gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang of school bieden als dit nodig is. Heb je opvang nodig? Neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider, school of de gemeente en bespreek wat jullie als gezin nodig hebben.

 • Kan ik gebruik maken van de kinderopvang of school voor mijn pleegkind?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Gemeenten kunnen aan kwetsbare kinderen opvang of school bieden als dit nodig is. Per gemeente wordt gekeken welke kinderen hiervoor in aanmerking komen. De Gecertificeerde Instellingen spelen hierbij een belangrijke rol. Als je denkt dat dit voor jouw (pleeg)kind ook nodig is, neem dan contact op met je pleegzorgbegeleider, school of de gemeente en bespreek wat jullie als gezin nodig hebben. Samen kan er vervolgens naar een passende oplossing gezocht worden. 

  Klachtenvrije pleegkinderen van pleegouders die naast hun pleegouderschap werkzaam zijn in vitale beroepen kunnen gebruik maken van noodopvang op school en kinderopvang om zo hun beroep te blijven uitoefenen.

  Op 11 mei gaan de scholen in het basisonderwijs gedeeltelijk open. Voor het speciaal basisonderwijs en crèches gelden geen beperkingen meer, zij mogen gewoon weer open. De noodopvang blijft beschikbaar op de dagen dat je kind niet naar school gaat en tot de doelgroep behoort. Ook in de meivakantie blijft noodopvang beschikbaar.

 • Zijn er andere opvangvormen beschikbaar voor pleegkinderen nu school en kinderopvang (nog) gesloten zijn?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Gemeenten kunnen een uitzondering maken voor kwetsbare kinderen en opvang of school beschikbaar stellen. Andere vormen van opvang zijn op dit moment niet mogelijk. Je zult dan zelf hulp moeten inschakelen. Er zijn (pleeg)ouders die bijvoorbeeld een student PABO vragen bij te springen als huiswerkhulp. Houd je daarbij aan de richtlijnen van het RIVM en blijf goed kijken wie je in huis haalt en of jullie allemaal gezond zijn.

 • Wat als pleegouder(s) ernstig ziek worden, wie neemt de zorg over?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Alhoewel we allemaal hopen dat het niet gebeurt, kan het voorkomen dat pleegouders zo ziek worden, dat zij niet meer voor hun pleegkinderen kunnen zorgen. Gezien de uitbraak van het coronavirus is die kans nu toegenomen. Er zijn (nog geen) speciale protocollen ontwikkeld. Uitgangspunt is dat het de verantwoordelijkheid van de pleegzorgorganisatie is om een oplossing te vinden als pleegouders niet meer in staat zijn voor het kind te zorgen. Dit zal altijd om maatwerk vragen.

Testen

 • Kan ik (bij een crisisplaatsing) het pleegkind laten testen op corona?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Vanaf 6 april is het testen op corona uitgebreid naar onder andere de jeugdzorg. Jongeren en kinderen met jeugdhulp kunnen getest worden op corona als ze klachten hebben en er als fysiek contact nodig is bij de verzorging. 

  Testen kan minder relevant zijn als het niets verandert aan de verzorging. De behandeld arts of de huisarts bepaalt of testen noodzakelijk is en kan het kind zelf testen.

  Voor meer informatie en actuele richtlijnen, kun je kijken op:

  https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Contact,-bezoek-en-omgang/Vragen-over-het-testbeleid

  Het is de verwachting dat vanaf 1 juni iedereen met klachten getest zal kunnen worden.

  We hebben van pleegouders nog geen ervaringsverhalen over het testen van een pleegkind op corona. Heb jij ervaring met het testen van een pleegkind? Laat het ons weten. Met jouw verhaal, kunnen we andere pleegouders verder helpen. Mail ons op: helpdesk@denvp.nl 

  Heb je nog meer vragen over corona en pleegzorg? Ook daarvoor kun je contact opnemen met de helpdesk

Verlof

 • Kan ik zorgverlof inzetten om voor mijn pleegkind te zorgen?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Bij spoedeisende, onvoorziene of bijzondere persoonlijke omstandigheden kun je gebruik maken van calamiteitenverlof. Dit verlof is volledig betaald en mag niet geweigerd worden. Calamiteitenverlof is echter voor korte duur en duurt meestal een paar uur tot maximaal een paar dagen. Deze tijd is bedoeld om verdere opvang te regelen.

   

  Pleegouders die moeten zorgen voor een ziek (pleeg)kind of huisgenoot kunnen gebruik maken van zorgverlof. Er zijn twee vormen van zorgverlof: kort- en langdurig zorgverlof. Kortdurend zorgverlof kun je aanvragen voor maximaal tweemaal je werktijd per week. Meer informatie vind je in je CAO of op Rijksoverheid.nl.

   

  Als jij en je gezin gezond zijn en je je afvraagt hoe dat moet met je werk, dan is het goed om met je werkgever te overleggen hoe je (thuis)werken kan combineren met de zorg en onderwijs op afstand voor je (pleeg)kinderen. In deze uitzonderlijke situatie komt het veelal aan op het samen tot een oplossing komen.

 • Kan ik pleegzorgverlof inzetten om voor mijn pleegkind te zorgen?

  Laatst gewijzigd op: 16-04-2020

  Je hebt recht op pleegzorgverlof als je een nieuw pleegkind in je gezin opneemt. Pleegzorgverlof is geen ziekteverlof of zorgverlof en kan dus niet zomaar ingezet worden om voor je pleegkind te zorgen. Het pleegzorgverlof duurt maximaal zes weken en is in te zetten vanaf 4 weken voor de plaatsing tot 22 weken na de plaatsing. Als pleegouder moet je het pleegzorgverlof minimaal drie weken voordat je wil dat het ingaat, aanvragen bij je werkgever.

  Heb je nog recht op pleegzorgverlof en wil je dit graag de komende tijd gaan gebruiken? Overleg dit dan met je werkgever.

Staat het antwoord op jouw vraag niet in de veelgestelde vragen? Neem contact op met de helpdesk en we helpen je verder!

Helpdesk voor pleegouders

Waar loop jij als pleegouder tegenaan door de coronamaatregelen?

Untitled design (40).png

De situatie die ontstaan is door het coronavirus brengt voor iedereen uitdagingen met zich mee. Zeker voor pleeggezinnen kan de nieuwe situatie ingewikkeld zijn. Waar loop jij als pleegouder tegenaan en wat is voor jouw pleeggezin de grootste uitdaging op dit moment? Heb je een tip of suggestie voor andere pleeggezinnen of een vraag over de coronamaatregelen? Laat het weten via het contactformulier hieronder!

Terug

Sluiten