Ons telefoonnummer: Contact en helpdesk: 030-293 1500 Ons e-mailadres: info@denvp.nl

Peter Douma

Peter Douma

Voorzitter

Van de samenleving wordt gevraagd meer maatschappelijke problemen zelf op te lossen. Het voor korte of langere tijd opvangen van kinderen in een pleeggezin past geheel in deze beweging: het is een niet-geprofessionaliseerde en zo natuurlijk mogelijke setting.

De overheid wil minder protocolleren en pleeggezinnen die de zorg voor pleegkinderen op zich nemen sluiten hierbij aan. Werken en organiseren vanuit de bedoeling, niet vanuit de regels. De NVP helpt pleegouders om te verwoorden wat nodig is om hun rol te vervullen. Wat hebben zij nodig van instanties om de taak die zij met veel plezier en toewijding op zich nemen goed uit te kunnen voeren? Zij nemen de rol van ouders waar, zodat ouder en kind daarna samen zelfstandig verder kunnen. Als voorzitter draag ik graag bij aan het werk van de NVP.

Terug naar Bestuur en medewerkers

Sluiten