Kennisagenda Pleegzorg: onderzoek je mee?

Kennisagenda Pleegzorg: onderzoek je mee?

28 februari 2024 om 10:00 door Linda 0 reacties

Kennisagenda Pleegzorg banner (1).png

De NVP en het Nederlands Jeugdinstituut presenteren de Kennisagenda Pleegzorg! De Kennisagenda benoemt vijf thema’s in de pleegzorg waar meer kennis over nodig is. Hier wordt de komende jaren (meer) onderzoek naar gedaan en jij kunt meedoen!

De vijf thema’s zijn gekozen op basis van wat we al weten vanuit de wetenschap en praktijk. Pleegouders, ouders, pleegjongeren, eigen kinderen van pleegouders, pleegzorgmedewerkers, beleidsmedewerkers, managers en onderzoekers hebben samen tijdens de Ideeënfabriek de definitieve kennisagenda samengesteld. Zij hebben ook samen besloten om eerst met de top drie onderwerpen aan de slag te gaan.

Kennisagenda Pleegzorg

Met de Kennisagenda Pleegzorg willen we verder onderzoek naar deze thema's stimuleren, zodat ouders, pleegouders, kinderen en pleegkinderen de ondersteuning en zorg krijgen die ze nodig hebben. Op de website van het NJi lees je meer over de vijf thema's uit de agenda.

Onderzoeken

Voor twee onderwerpen uit de top drie worden op dit moment wetenschappelijke onderzoeken voorbereid:

  1. Stem van het kind: dit participatieve onderzoek wordt uitgevoerd samen met (pleeg)ouders, (pleeg)jongeren en professionals. Dr. Clementine Degener, verbonden aan de Hogeschool van Rotterdam, leidt het project. 
  2. Netwerkpleegzorg. De Christelijke Hogeschool Ede (CHE) doet onderzoek naar netwerkpleegzorg en richt zich op pleegzorgplaatsingen in de familie, bijvoorbeeld bij opa en oma of bij een oom en tante. Dr. Ellen Schep en dr. Daniëlle van de Koot leiden dit onderzoek. 

Meedoen als onderzoeker

Voor het onderwerp overbelasting en behoud van pleegouders zoeken we onderzoekers, verbonden aan een hogeschool of universiteit, die dit onderwerp willen onderzoeken en daarbij een ‘trekkende’ rol op zich kunnen nemen. Wil jij je als onderzoeker verbinden aan dit onderzoek? Neem dan contact op met Linda Douma via ldouma@denvp.nl.

Misschien ga je liever aan de slag met onderzoek naar de onderwerpen samen opvoeden of keuze voor pleegzorg en of het werkt (langetermijneffecten van pleegzorg). Neem dan ook contact op, dan kijken we samen naar de mogelijkheden. 

Er vinden ook onderzoeken plaats bij pleegzorgorganisaties. Ben je daar vanuit jouw organisatie mee bezig? Laat het ons weten zodat we de verschillende onderzoekers met elkaar in contact kunnen brengen om te zorgen dat de onderzoeken elkaar versterken.

Meedoen als (pleeg)ouder, jongere of professional

Ben je (pleeg)ouder, pleegjongere, eigen kind van pleegouders of een pleegzorgmedewerker en wil je meewerken aan onderzoek naar één van deze vijf thema’s? Of heb je vragen? Neem dan contact op via Linda Douma op ldouma@denvp.nl.

Meer informatie over de Kennisagenda Pleegzorg en bestaand onderzoek over pleegzorg vind je op de site van het NJi:

Kennisagenda Pleegzorg

DeStadstuin_03_26062023_klein

Tijdens de Ideeënfabriek werd de definitieve kennisagenda samengesteld.

Reacties

Plaats een reactie

Sluiten